Προσβασιμότητα

The WordPress community and the open source WordPress project is committed to being as inclusive and accessible as possible. We want users, regardless of device or ability, to be able to publish content and maintain a website or application built with WordPress.

Το WordPress έχει ως στόχο να καταστήσει τον πίνακά ελέγχου WordPress και των θεμάτων εμφάνισης που το συνοδεύουν κατά την εγκατάστασή του, πλήρως συμβατά με το WCAG 2.0 AA, όπου είναι δυνατόν.

All new and updated code released in WordPress must conform with these guidelines as per the WordPress Accessibility Coding Standards. Some current features and functionality in development may not yet fully comply, and known issues are listed in the WordPress Trac “accessibility” focus.

Ενώ το έργο WordPress δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλα τα θέματα εμφάνισης συμμορφώνονται, τα θέματα που είναι έτοιμα για προσβασιμότητα έχουν ελεγχθεί από την ομάδα ελέγχου θεμάτων για να διασφαλιστεί ότι αυτά τα θέματα περνούν τις βασικές απαιτήσεις προσβασιμότητας.

Η ομάδα προσβασιμότητας

The WordPress Accessibility Team provides accessibility expertise across the project to improve the accessibility of WordPress core and resources.

The Accessibility Handbook shares the best practices for web accessibility, a list of accessibility tools, the testing we do to improve WordPress, themes, and plugins, and how to get involved in WordPress accessibility.

Για να αναφέρετε ένα ζήτημα Προσβασιμότητας που αντιμετωπίσατε στο WordPress ή στο WordPress.org, ανατρέξτε στη σελίδα του Εγχειριδίου Προσβασιμότητας στην ενότητα Αναφορά ζητημάτων προσβασιμότητας.

Δήλωση ATAG

The Authoring Tool Accessibility Guidelines version 2.0, or ATAG, are a set of guidelines that govern how to create a tool for creating web pages that are both accessible and encourages the creation of accessible content.

The WordPress accessibility coding standards require new or updated code to meet the standards of the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.0 at level AA. ATAG conformance is an additional goal beyond WCAG compliance.

An application that fully conforms with ATAG 2.0 must not only be usable by people with disabilities, but it should enable and encourage all users to create accessible content and assist them in repairing accessibility mistakes, without requiring any additional tools or add-ons.

WordPress is not currently conforming with ATAG 2.0, but pledges to pursue features that are accessible and which help users create accessible content in pursuit of the long-term goal of ATAG compliance.