Roadmap

Το WordPress βρίσκεται συνεχώς υπό ανάπτυξη. Για την ώρα, βρίσκεται στη Φάση 2 του έργου Gutenberg. Το έργο Gutenberg είναι ένας επαναπροσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε το περιεχόμενο στον Ιστό. Στόχος του είναι να διευρύνει την πρόσβαση σε παρουσίας στο Διαδίκτυο, η οποία αποτελεί τη βάση επιτυχημένων σύγχρονων επιχειρήσεων. Η Φάση 1 ήταν ο νέος επεξεργαστής μέσω μπλοκ, που κυκλοφόρησε στο WordPress 5.0. Δείτε το εν δράση εδώ. Το 2021 επικεντρωνόμαστε στη συγχώνευση της πλήρους επεξεργασίας ιστοτόπων (Φάση 2) στο WordPress, η οποία φέρνει την επεξεργασία μέσω μπλοκ σε ολόκληρο τον ιστότοπο, όχι μόνο στις αναρτήσεις και τις σελίδες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλήρη επεξεργασία του ιστότοπου, τα συστατικά του και άλλα χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στη σελίδα Επισκόπηση Χαρακτηριστικών.

Για το 2022 το έργο έχει κάποια μεγαλεπίβολα σχέδια, όπως αναφέρονται σε αυτό το άρθρο:

 1. Drive adoption of the new WordPress editor – Following WordPress 5.9, our focus will be driving user adoption by making full site editing (and its tools) easy to find and use.
  1. For the CMS – Get high quality feedback, ensure actionable tickets come from the feedback with collaboration from design as needed, and ship code that solves our users’ most pressing needs.
   1. Invite more users and extenders to participate in the FSE Outreach program (10–12 calls for testing).
   2. Host regular design-driven user testing (one test a week).
  2. For the Community – Share our knowledge and resources in a way that inspires and motivates our users to action.
   1. Invite more users and extenders to augment their skills through LearnWP.
   2. Turn routine support issues into new evergreen content (10–15 pieces of canonical content using Learn, Docs, WordPress.org, etc).
   3. Translate high impact user-facing content across Rosetta sites (15–20 locales).
   4. Host audience-specific WordPress events (10–12 by common language, interest, or profession).
  3. For the Ecosystem – Prioritize full site editing tools and content across the ecosystem for all users.
   1. Επισήμανση θεμάτων μπλοκ και προσθέτων στους καταλόγους
   2. Provide tools/training to learn how to build block themes.
   3. Βελτίωσε την εμπειρία του προγραμματιστή του Μπλοκ.
 2. Support open source alternatives for all site-building necessities – Provide access to open source elements needed to get a site up and running.
  1. Για το CMS
   1. Update new user onboarding flow to match modern standards.
   2. Integrate Openverse into wp-admin.
   3. Integrate Photo Directory submissions into wp-admin.
   4. Δημιουργός μοτίβων
  2. Για την κοινότητα
   1. Ship LearnWP learning opportunities (1 workshop/week, 6 courses/year)
   2. Increase the number of social learning spaces (4 SLSs/week)
   3. Block theme contribution drive (500 block themes in the repo).
  3. For the Ecosystem
   1. Update the theme previewer to support block themes.
   2. Update the content & design across WP.org.
   3. Αναβαθμίστε τα εργαλεία του Polyglot για να βελτιώσετε την εμπειρία της μετάφρασης.
   4. Create a developer-focused communications site.
 3. Open Source stewards: Iterate on WordPress’ open source methodologies to guide and sustain long term success for WordPress as well as the overall open source community that we are part of.
  1. Για όλους
   1. 5ftF program expansion
   2. Πρόσληψη των μελλοντικών ηγετών στην κοινότητα
   3. Ενσωμάτωση των σημερινών ηγετών στην κοινότητα
   4. Upstream contributions to other OS projects (PHP, JS, Matrix, or the like)
   5. WordPress Project maintenance
   6. Βοηθητικά προγράμματα
 4. Μπόνους: Προετοιμασίες για τα 20ά γενέθλια του WordPress

Want to get involved? Head on over to Make WordPress! We can always use more people to help translate, design, document, develop, and market WordPress.

Τρέχουσες προγραμματισμένες εκδόσεις

Here are the current planned releases, and links to their respective milestones in our issue tracker. Any projected dates are for discussion and planning purposes, and will be firmed up as we get closer to release.

Έκδοση Προγραμματισμένο
6.2 (Trac) 2023

For more information on the planned release schedule, please read the Make WordPress Core post about the proposed major release timing for 2022.

The month prior to a release new features are frozen and the focus is entirely on ensuring the quality of the release by eliminating bugs and profiling the code for any performance issues.

Μπορείτε να δείτε μια επισκόπηση των προηγούμενων κυκλοφοριών στη σελίδα ιστορικούμας .

Long term roadmap

Η φάση 2 του Gutenberg δεν θα ολοκληρωθεί όταν συγχωνευθεί στο WordPress. Η συλλογή σχολίων και η αναπροσαρμογή με βάση τις ανάγκες των χρηστών θα συνεχιστεί μετά την κυκλοφορία του WordPress 5.8. Ως υπενθύμιση, αυτές είναι οι τέσσερις φάσεις που περιγράφονται στο έργο Gutenberg:

Οι τέσσερις φάσεις του Gutenberg

 1. Easier Editing — Already available in WordPress, with ongoing improvements
 2. Customization — Full Site editing, Block Patterns, Block Directory, Block based themes
 3. Collaboration — A more intuitive way to co-author content
 4. Multi-lingual — Core implementation for Multi-lingual sites