Στατιστικά

Here are some charts showing what sorts of systems people are running WordPress on. (You’ll need JavaScript enabled to see them.)

Έκδοση WordPress

Εκδόσεις PHP

Έκδοση MySQL

Γλώσσες