Δημιουργήστε και μοιραστείτε μοτίβα για κάθε WordPress ιστότοπο.

Anyone can create and share patterns using the familiar block editor. Design helpful starting points for yourself and any WordPress site.

Or review the guidelines.