Πληροφορίες για προγραμματιστές

You’ve got a cool new plugin and are hoping to give it some exposure. You’re in the right place. Just ask us to host it for you. You’ll be able to:

 • Παρακολουθήστε πόσα άτομα το έχουν κατεβάσει.
 • Επιτρέψτε στον κόσμο να αφήνει σχόλια σχετικά με το πρόσθετό σας.
 • Get your plugin rated against all the other cool WordPress plugins.
 • Give your plugin lots of exposure in this centralized repository.

Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί

 • Το πρόσθετό σας πρέπει να είναι συμβατό με την άδεια GNU General Public License v2, ή οποιαδήποτε επόμενη έκδοση. Συστήνουμε έντονα την χρήση της ίδιας άδειας με αυτή του WordPress — “GPLv2 or later.”
 • The plugin must not do anything illegal or be morally offensive (that’s subjective, we know).
 • You have to actually use the Subversion repository we give you in order for your plugin to show up on this site. The WordPress Plugin Directory is a hosting site, not a listing site.
 • The plugin must not embed external links on the public site (like a “powered by” link) without explicitly asking the user’s permission.
 • Your plugin must abide by our list of detailed guidelines, which include not being a spammer and not abusing the systems.

Η Υποβολή είναι Απλή

 1. Εγγραφείτε για έναν λογαριασμό στο WordPress.org.
 2. Υποβάλλετε το πρόσθετο σας για έλεγχο.
 3. After your plugin is manually reviewed, it will either be approved or you will be emailed and asked to provide more information and/or make corrections.
 4. Once approved, you’ll be given access to a Subversion Repository where you’ll store your plugin.
 5. Shortly after you upload your plugin (and a readme file!) to that repository, it will be automatically displayed in the plugins browser.
 6. Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις για περισσότερες πληροφορίες.

Αρχεία Readme

To make your entry in the plugin browser most useful, each plugin should have a readme file named readme.txt that adheres to the WordPress plugin readme file standard. You can put your readme file through the readme validator to check it.