Εικόνα

Ένα απλό widget εικόνας που χρησιμοποιεί το media manager του WordPress ώστε να μπορέσετε να…


Modern Tribe, Inc. 300,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.7 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 έτος

Ad Injection

Injects any adverts (e.g. AdSense) into the WordPress posts or widget area. Restrict who sees…


reviewmylife 10,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.3.24 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 έτη

WordPress Ad Widget

Easily upload ad images and ad code to your sidebar. For those that don't need…


Broadstreet XPRESS 10,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.5.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 μήνα

AdSense Manager

AdSense Manager lets you manage your ads from within WordPress. With support for AdSense, AdBrite…


Martin Fitzpatrick 9,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Τελευταία ενημέρωση πριν από 8 έτη

AdPush

Add Adsense ads to WordPress website pages, posts, custom posts, search results, categories, tags, and…


gasplugin 7,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.4.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 6 μήνες

Master Post Advert

Display advertising between the introduction and post content.


BBPROJECT.NET 6,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.2.28 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 έτη

Customize Meta Widget

Customize meta widget without modifying of any source code – for example, remove sometimes unneccessary…


Jehy 4,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.0.31 Τελευταία ενημέρωση πριν από 6 έτη

authLdap

Use your existing LDAP flexible as authentication backend for WordPress


Andreas Heigl 3,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.4.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

AdSense In-Post Ads

A plugin to display a shortcode to insert your Google AdSense ads inside your pages…


Scott DeLuzio 2,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.5.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 μήνα

The Moneytizer

Monetize your website thanks to advertising. The « all in one » solution to make…


The Moneytizer 1,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.4.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 μήνες

Floating Ads Bottom

Show floating adsense at the bottom of your visitor screen, increase CTR with The Floating…


Aby Rafa 1,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.1.6 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

Corner Ad

Corner Ad is a minimally invasive advertising display that uses any of your webpage's top…


CodePeople 1,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.5.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

CS Shop

Easy to create a affiliate products page of affiliate services in Japan.


cottonspace 1,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.15 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

Ad Rotator

Ad Rotator is a simple widget to display random HTML code (advertisements) from a given…


Dmytro Shteflyuk 800+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 2.8.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 11 έτη

AdSense Speed Sense

AdSense Speed Sense offers a quicker & flexible way to insert Google Adsense into a…


Nathan Gruber 600+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.7.18 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη