Εικόνα

Ένα απλό widget εικόνας που χρησιμοποιεί το media manager του WordPress ώστε να μπορέσετε να…


Modern Tribe, Inc. 300,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.4 Τελευταία ενημέρωση πριν από 6 μήνες

AdSense Plugin WP QUADS

Quick Adsense Reloaded! Quickest way to insert Google AdSense & other ads into your website.…


Rene Hermenau, WP-Staging 80,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 εβδομάδες

Ad Injection

Injects any adverts (e.g. AdSense) into the WordPress posts or widget area. Restrict who sees…


reviewmylife 20,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.3.21 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 έτη

WordPress Ad Widget

Easily upload ad images and ad code to your sidebar. For those that don't need…


Broadstreet XPRESS 10,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.1.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 μήνες

AdSense Manager

AdSense Manager lets you manage your ads from within WordPress. With support for AdSense, AdBrite…


Martin Fitzpatrick 10,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Τελευταία ενημέρωση πριν από 7 έτη

Master Post Advert

Display advertising between the introduction and post content.


BBPROJECT.NET 7,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.2.25 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 έτη

Customize Meta Widget

Customize meta widget without modifying of any source code – for example, remove sometimes unneccessary…


Jehy 5,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.0.28 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 έτη

AdSense In-Post Ads

A plugin to display a shortcode to insert your Google AdSense ads inside your pages…


Scott DeLuzio 3,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.4 Τελευταία ενημέρωση πριν από 7 μήνες

authLdap

Use your existing LDAP flexible as authentication backend for WordPress


Andreas Heigl 2,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.0 Τελευταία ενημέρωση πριν από 8 μήνες

The Moneytizer

Monetize your website thanks to advertising. The « all in one » solution to make…


The Moneytizer 2,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.4 Τελευταία ενημέρωση πριν από 6 ημέρες

Easy Code Placement

A great WordPress plugin to place any Code – anywhere you want.


Jens Herdy 1,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.12 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 έτος

Floating Ads Bottom

Show floating adsense at the bottom of your visitor screen, increase CTR with The Floating…


Aby Rafa 1,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.1.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 9 μήνες

CS Shop

Easy to create a affiliate products page of affiliate services in Japan.


cottonspace 1,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.12 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

Corner Ad

Corner Ad is a minimally invasive advertising display that uses any of your webpage's top…


CodePeople 1,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

Ad Rotator

Ad Rotator is a simple widget to display random HTML code (advertisements) from a given…


Dmytro Shteflyuk 1,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 2.8.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 10 έτη

Ads Widgets Easy

With this plugin you can create unlimited number of ads inside your WordPress widget. There…


Nguyen Ngoc Linh 900+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 3.5.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 έτη