Υποβάλλετε το θέμα σας ή αναβάθμιση θέματος στον κατάλογο

Το θέμα σας υποβληθεί για έλεγχο για να διανεμηθεί από τον κατάλογο του WordPress.org

Διαβάστε τις απαιτήσεις πριν από ενημερώσετε ένα θέμα

Προκειμένου να φιλοξενηθεί το θέμα σας στο WordPress.org , ο κώδικας σας πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις της σελίδας Theme Review Teams handbook.

Πριν μεταφορτώσετε ένα νέο θέμα, παρακαλούμε συνδεθείτε.

Πώς να ανεβάσετε μια ενημερωμένη έκδοση θέματος

Αν ανεβάζετε μια ενημερωμένη έκδοση θέματος, απλώς αυξήστε την έκδοση μέσα στο style.css και μεταφορτώστε ξανά το αρχείο theme-name.zip, ακριβώς όπως κάνετε με ένα νέο θέμα.