Ξεκινώντας

Το ευρετήριο θεμάτων WordPress χρησιμοποιείται από εκατομμύρια χρήστες του WordPress σε όλο τον κόσμο. Τα θέματα στον κατάλογο είναι διαθέσιμα για λήψη από το WordPress.org, και οι χρήστες WordPress μπορούν επίσης να τα εγκαταστήσουν απευθείας από τις οθόνες διαχείρισής τους.

Φιλοξενώντας το θέμα σας στο Wordpress.org, θα έχετε:

Ο σκοπός του καταλόγου θεμάτων δεν είναι να φιλοξενήσει κάθε θέμα στον κόσμο, είναι να φιλοξενήσει τα καλύτερα θέματα WordPress ανοικτού κώδικα. Θέματα που φιλοξενούνται στο WordPress.org μετακυλίσουν τις ίδιες ελευθερίες χρηστών όπως η ίδια η WordPress. Αυτό σημαίνει ότι είναι 100% GPL ή συμβατά.

Κατευθυντήριες γραμμές & Πόροι

Για να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες του WordPress θα μείνουν σίγουρα ικανοποιημένοι, κάθε θέμα στο αποθετήριο εξετάζεται από την ομάδα Ελέγχου θεμάτων. Παρακαλούμε διαβάστε τις προδιαγραφές πριν από τη μεταφόρτωση του θέματός σας.

Θέματα από ιστοσελίδες που υποστηρίζουν μη-GPL (ή συμβατά) θέματα ή που δεν πληρούν τις κατευθυντήριες γραμμές αξιολόγησης θέματος δεν θα εγκρίνονται.

Το θέμα σας θα αξιολογηθεί χρησιμοποιώντας τα δεδομένα Δοκιμής Μονάδας Θέματος. Πριν από τη μεταφόρτωση του θέματός σας παρακαλούμε να το δοκιμάσετε με αυτά τα δείγματα εξαγόμενων δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για δημιουργούς θεμάτων μπορούν να βρεθούν στο Εγχειρίδιο Theme Developer.

Για ερωτήσεις σχετικά με ανάπτυξη θέματος παρακαλούμε χρησιμοποιείστε το Φόρουμ Θεμάτων και Προτύπων.

Ανεβάστε το Θέμα σας