Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Smart Custom 404 error page [404page]

Περιγραφή

Bringing visitors to your website takes time and effort. Every visitor is important. The default 404 error page of most themes do not provide any information on what to find on your site. A first tme visitor, who does not know you, is left in a dead end and leaves your website. Set up a helpful custom 404 error page to keep him on your site.

This handy plugin allows you to easily create your own 404 error page without any effort and it works with almost every theme.

Retired Plugin

Development, maintenance and support of this plugin has been retired in october 2023. You can use this plugin as long as is works for you.

There will be no more updates and I won’t answer any support questions. Thanks for your understanding.

Feel free to fork this plugin.

Thanks

Many thanks to the more than 100,000 users of this plugin. You have made this plugin a huge success. It was a pleasure and an honor, but I am retiring from plugin development.

Best regards,
Peter

Usage

Create your custom 404 error page just like any other page using the WordPress Page Editor. Then go to ‘Appearance’ -> ‘404 Error Page’ and select the created page as your custom 404 error page. That’s it!

Why use this plugin?

Different from other similar plugins the 404page plugin does not create redirects. That’s quite important because a correct code 404 is delivered which tells search engines that the page does not exist and has to be removed from the index.

Different from other similar plugins the 404page plugin does not create additional server requests.

Requirements

The only requirement for this plugin is that you change the Permalink Structure in ‘Settings’ -> ‘Permalinks’ to anything else but ‘Plain’. This also activates the WordPress 404 error handling.

Block & Shortcode

Block

The Plugin offers a block “URL causing 404 error” for the block-based editor to show the URL that caused the error. The block offers three display options:

 • “Page” to show the page including path ( e.g. does/not/exist )
 • “Domain Path” to show the URL without protocol and parameters ( e.g. example.com/does/not/exist )
 • “Domain Path” to show the URL without protocol and parameters ( e.g. example.com/does/not/exist )
 • “Full” to show the complete URL ( e.g. https://example.com/does/not/exist?p=1 )

Shortcode

The Plugin offers a shortcode “pp_404_url” for the classic editor to show the URL that caused the error. There are three possible options:

 • [pp_404_url page] to show the page including path ( e.g. does/not/exist )
 • [pp_404_url domainpath] to show the URL without protocol and parameters ( e.g. example.com/does/not/exist )
 • [pp_404_url] or [pp_404_url full] to show the complete URL ( e.g. https://example.com/does/not/exist?p=1 )

Plugin Privacy Information

 • This plugin does not set cookies
 • This plugin does not collect or store any data
 • This plugin does not send any data to external servers

For developers

Action Hook

The plugin adds an action hook 404page_after_404 which you can use to add extra functionality. The exact position the action occurs after an 404 error is detected depends on the Operating Method. Your function must not generate any output. There are no parameters.

Constant

If the 404page plugin is installed and activated it defines the PHP constant PP_404. Check existence of it to detect the 404page plugin.

Functions

The Plugin provides the following functions:

 • pp_404_is_active() to check if there is a custom 404 page selected and the selected page exists
 • pp_404_get_page_id() to get the ID of the 404 page
 • pp_404_get_all_page_ids() to get an array of page IDs in all languages
 • pp_404_get_the_url( $type ) to get the URL that caused the 404 error
  • Parameter $type string Optional
  • “page” to get the page including path ( e.g. does/not/exist )
  • “domainpath” to get the URL without protocol and parameters ( e.g. example.com/does/not/exist )
  • “full” (default) to get the complete URL ( e.g. https://example.com/does/not/exist?p=1 )

Native Mode

If you are a theme developer you can add native support for the 404page plugin to your theme for full control.

Μπλοκς

Αυτό το πρόσθετο παρέχει 1 μπλοκ.

 • URL causing 404 error

Κριτικές

26 Ιανουαρίου 2024
This plugin does exactly what I need to create an effective 404 error page
5 Οκτωβρίου 2023
Hello Peter, I want to thank you for the use of this lovely, simple plugin. Am sad that you are retiring from supporting it, it will be hard to replace, but I understand life changes. Just wanted to wish you the best in your life and future endeavors! With Appreciation Alannah
Ανάγνωση όλων των 1.183 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Smart Custom 404 error page [404page]” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Smart Custom 404 error page [404page]” έχει μεταφραστεί σε 18 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Smart Custom 404 error page [404page]” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

11.4.6 (2024-04-17) URGENT BUGFIX

 • Bugfix after Cleanup

11.4.5 (2024-04-16) CLEANUP

 • Cleanup

11.4.4 (2022-10-05) FINAL VERSION

 • removed all links to webiste
 • removed request for rating
 • removed manual

11.4.3 (2022-11-05)

 • bugfix for WP 6.1

11.4.2 (2022-11-01)

 • also add class error404 to body tag if page is called directly
 • plugin renamed

11.4.1 (2022-10-16)

 • bugfix: load Javascript for Block only when needed

11.4.0 (2022-10-13)

 • Block added
 • Shortcode added
 • Function pp_404_get_the_url() added

11.3.1 (2022-04-05)

 • just cosmetics
 • Plugin Foundation updated to PPF08

11.3.0 (2021-01-06)

 • new option to always send an 410 instead of an 404
 • Plugin Foundation updated to PPF07

11.2.6 (2020-08-23)

 • Plugin Foundation updated to PPF06

11.2.5 (2020-08-22)

 • minor UI adjustments

11.2.4 (2020-08-16)

 • bug fix for Flamingo (see topic) plus potentially other plugins (thanks to garfiedo for supporting me to find the reason)

11.2.3 (2020-07-05)

11.2.2 (2020-03-28)

 • changes to the notification for hopefully better compatibility
 • Plugin Foundation swtiched to PPF04

11.2.1 (2020-01-04)

 • if W3 Total Cache is installed and caching is active URLs that result in an 404 error are automatically excluded from caching

11.2.0 (2020-01-01)

 • if WP Super Cache is installed and caching is active URLs that result in an 404 error are automatically excluded from caching

11.1.4 (2019-12-29)

 • urgent bug fix for PPF03

11.1.3 (2019-12-29)

 • Plugin Foundation updated to PPF03, no functional changes

11.1.2 (2019-11-19)

 • exclude 404 page from XML sitemap generated by Jetpack

11.1.1 (2019-11-16)

 • from now on it is not only detected if Yoast SEO Plugin is active, but also if the sitemap feature is activated

11.1.0 (2019-11-10)

 • now uses Plugin Foundation PPF02 for plugin compatibility
 • introduces two new functions for developers pp_404_get_page_id() and pp_404_get_all_page_ids()

11.0.5 (2019-10-22)

 • bugfix for Yoast SEO XML Sitemap (see topic)
 • added a note to settings page if Yoast SEO is active

11.0.4 (2019-10-06)

 • bugfix for WPML

11.0.3 (2019-09-01)

 • bugfix for REST API call (see here)

11.0.2 (2019-08-30)

11.0.1 (2019-08-13)

 • fix for PHP 7.1 – __construct() access level in subclass – this is an PHP error that was fixed in PHP 7.2, but I’ve changed my code to also work with PHP 7.1

11.0.0 (2019-08-13)

 • mostly rewritten based on my own newly created Plugin Foundation

10.5 (2019-04-01)

 • some more security improvements

10.4 (2019-03-31)

 • security vulnerability in AJAX call fixed (thanks to Julio Potier for pointing me to this)

10.3 (2019-02-21)

 • fix for compatibility with iThemes Sync (ticket)

10.2 (2019-02-19)

 • just another small change to prevent from potential problems with version 10

10.1 (2019-02-14)

10 (2019-02-14)

 • workaround for WordPress Permalink bug #46000
 • code improvement
 • performance tuning

9 (2019-01-24)

 • Gutenberg note added

8 (2019-01-11)

 • fixed compatibility issue with latest WPML version
 • code improvement
 • UI improvements

7 (2018-07-16)

 • corrected wrong image path
 • added video links to admin page
 • code improvements

6 (2018-06-18)

 • exclude 404 page from XML sitemap generated by Yoast SEO
 • further UI-improvements

5 (2018-03-05)

 • show an indicator if the currently edited page is a 404 error page
 • minor code- & UI-improvements

4 (2018-03-05)

3.3 (2017-11-16)

 • support for right-to-left-languages added
 • faulty display in WP 4.9 fixed

3.2 (2017-10-05)

 • new feature to send an HTTP 410 error for deleted objects

3.1 (2017-07-24)

 • bugfix for Polylang (see topic)
 • bugfix for CLI (see topic)
 • add debug class to body tag
 • also add body classes for Customizr theme
 • do not add error404 class if already exists
 • further redesign admin interface

3.0 (2017-07-05)

 • new feature to force 404 error after loading page
 • new feature to disable URL autocorrection guessing
 • finally removed Polylang stuff disabled in 2.4
 • redesigned admin interface
 • code improvement

2.5 (2017-05-19)

 • hide 404 page from search results on front end (if WPML is active, all languages are hidden)
 • do not fire a 404 in Compatibility Mode if the DW Question & Answer plugin by DesignWall is active and a question has no answers

2.4 (2017-03-08)

 • ensure that all core files are loaded properly (see topic)
 • Polylang plugin does no longer require Compatibility Mode (see topic)
 • hide all translations if WPML is installed and “Hide 404 page” is active (thanks to the WPML guys for pointing me at this)
 • post status fix (see topic)
 • Enfold theme issue fix (thanks to the guys at Kriesi.at for supporting me)

2.3 (2016-11-21)

 • a few minor bugfixes solve some problems with page templates in certain combinations

2.2 (2016-09-26)

 • automatic switch to Compatibility Mode for several plugins removed
 • enhanced support for WPML and Polylang
 • remove the 404 page from search results (for all languages if WPML or Polylang is used)
 • remove the 404 page from sitemap or other page lists (for all languages if WPML or Polylang is used)
 • bugfix for author archives
 • confusing admin message removed

2.1 (2016-04-22)

 • introduction of selectable Operating Methods
 • several changes to Compatibility Mode for improved WPML and bbPress compatibility plus compatibility with Page Builder by SiteOrigin
 • Polylang compatibility
 • automatic switch to Compatibility Mode if WPML, bbPress, Polylang or Page Builder by SiteOrigin is detected
 • completely new Customizr Compatibility Mode (automatically enabled if Customizr is detected)
 • firing an 404 error in case of directly accessing the 404 error page can now be deactivated
 • WP Super Cache support
 • option to hide the 404 error page from the Pages list
 • 404 error test
 • plugin expandable by action
 • delete all settings on uninstall

2.0 (2016-03-08)

 • WPML compatibility
 • bbPress compatibility
 • Customizr compatibility
 • directly accessing the 404 error page now throws an 404 error
 • class error404 added to the classes that are assigned to the body HTML element
 • the settings menu was moved from ‘Settings’ to ‘Appearance’
 • translation files removed, using GlotPress exclusively

1.4 (2015-08-07)

 • edit the 404 page directly from settings page
 • Portuguese translation

1.3 (2015-01-12)

 • technical improvement (rewritten as class)
 • cosmetics

1.2 (2014-07-28)

 • Spanish translation
 • Serbo-Croatian translation

1.1 (2014-06-03)

 • Multilingual support added
 • German translation

1.0 (2013-09-30)

 • Initial Release