Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Admin Builder

Περιγραφή

Service at : http://admin-builder.com
Admin Builder is a tool that helps developers generate admin panel sections fast and easy. You can create unlimited meta
boxes with unlimited fields of different types ( textbox, textarea, select, radio buttons, timepicker , datepicker, colorpicker, media upload ) and multiple configurable options for each type. for posts and pages.
You can also create Unlimited Sidebars, Rest Routes, Admin pages with unlimited tabs, custom post types.
A few notes about the sections above:

 • All fields types, have , by default you can configure with a label and a description. The names of the fields need to be unique so they are managed automatically.
 • Select Option has the possibility to be custom, with values and labels for each choice, as well as automatically generating tags, categories, all posts, all pages to choose from.

Arbitrary section

The plugin does not need any extra method of configuration/installation or any other information

A brief Markdown Example

What can you generate

 1. Unlimited meta boxes
 2. Unlimited Field types
 3. Easy sorting of metaboxes or fields
 4. Configurable fields with options

Εγκατάσταση

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/admin-builder directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the Admin Builder page screen to configure the plugin (import the data generated by the service. More info in that page)

Συχνές Ερωτήσεις

How do I use the plugin?

Go to http://admin-builder.com and create metaboxes with fields for posts. Go to the settings page of that service (top right) and copy the export string. Paste it into the Admin Builder page and click import.

Κριτικές

Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Admin Builder” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0

 • A change since the previous version.
 • Another change.

1.0.0.1

Changed service link

1.0.0.2

Changed service link

1.0.0.3

Styled textarea in admin panel + styled import button

1.0.1

Added custom post types generation features from json
Stripped slasshes on json import

1.0.2

Added support for generating pages

1.0.2.2

Export file changed, and it’s interpretation

1.0.2.3

Updated plugin info text

1.0.2.4

Plugin now works with service export properly and with code examples

1.0.2.5

Updated style for label.description

1.0.2.6

Added image support for signatures

1.0.2.7

Styled the posts meta box for image uploads better

1.0.2.8

Fixed a wordpress layout bug

1.0.2.9

Custom page 1 field saving bug fixed

1.0.2.10

Added Bootstrap Icons Field type Functionality

1.0.4

Added database loading/generating functionality

1.1

Interpreting new export functionality for themes and plugins, integrated into the plugin.

1.1.1

Added Dynamic Textboxes functionality for custom post types and admin pages. You can create unlimited dynamic text boxes of unlimited dynamic text boxes now.

1.1.2

Styled and Completed the admin page HTML & SCSS structure better.

1.1.3

The ability to manage active settings from the database has been introduced. There’s a new administration panel page called Admin Builder that allows you to delete any Plugin or Theme related Setting from the database that you are not usin.

1.1.4

Added Rest Api routes functionality with the

1.1.5

Added routes php file … missed in the previous version update

1.1.6

Fixed a bug in the routes functionality where post was not being generated, just GET

1.1.6

Fixed a saving bug, added users functionality for select box

1.1.8

Fixed a styling issue that was disabling screen options

1.1.9

Removed bootstrap css

1.1.10

Re-added bootstrap icons functionality for css

1.1.11

Settings are no longer updated in the database based on plugin/theme version, but are updated based on themselves, if they are different, only then the configured settings change. -> Improvement in UX

1.1.12

Added bootstrap Completely, minus the thing that was breaking wordpress style

1.1.13

Bootstrap css had only icons styles, nothing else

1.2

Added complete bootstrap library, compiled manually so it is wrapped around a .ab class, changed styling for admin pages panels, removed jquery ui panels and added bootstrap panel functionality

1.2.1

Support for single and double quotes in settings text

1.2.1.1

New user