Advanced Custom Fields

Περιγραφή

Use the Advanced Custom Fields plugin to take full control of your WordPress edit screens & custom field data.

Add fields on demand. Our field builder allows you to quickly and easily add fields to WP edit screens with only the click of a few buttons!

Add them anywhere. Fields can be added all over WP including posts, users, taxonomy terms, media, comments and even custom options pages!

Show them everywhere. Load and display your custom field values in any theme template file with our hassle free developer friendly functions!

Features

 • Simple & Intuitive
 • Powerful Functions
 • Over 30 Field Types
 • Extensive Documentation
 • Millions of Users

Links

PRO

The Advanced Custom Fields plugin is also available in a professional version which includes more fields, more functionality, and more flexibility! Learn more

Στιγμιότυπα

 • Simple & Intuitive

 • Made for developers

 • All about fields

Εγκατάσταση

From your WordPress dashboard

 1. Visit Plugins > Add New
 2. Search for “Advanced Custom Fields”
 3. Activate Advanced Custom Fields from your Plugins page
 4. Click on the new menu item “Custom Fields” and create your first Custom Field Group!
 5. Read the documentation to get started

Συχνές Ερωτήσεις

What kind of support do you provide?

Help Desk. Support is currently provided via our email help desk. Questions are generally answered within 24 hours, with the exception of weekends and holidays. We answer questions related to ACF, its usage and provide minor customization guidance. We cannot guarantee support for questions which include custom theme code, or 3rd party plugin conflicts & compatibility. Open a Support Ticket

Support Forums. Our Community Forums provide a great resource for searching and finding previously answered and asked support questions. You may create a new thread on these forums, however, it is not guaranteed that you will receive an answer from our support team. This is more of an area for developers to talk to one another, post ideas, plugins and provide basic help. View the Support Forum

Κριτικές

3 Δεκεμβρίου 2019
The website my husband made for me is so easy to use because of these custom fields! I know he uses this plugin on every site he does. Thank you Elliot!
3 Δεκεμβρίου 2019
I emailed their team with a pretty serious error following a WordPress update and even though the site was developed by a third party, they analysed, discovered and then fixed the issue within 24 hours. Amazing service from Kenny, thank you
14 Νοεμβρίου 2019
I am so pissed off reading reviews of people who are too stupid to use this ridiculously well-documented and easy-to-use plug-in and give it a bad score because of it. Hence, this 5-star review to compensate just a little. The plug-in is a great addition for developers working with WordPress, easy to use, fairly priced, and well-documented. Keep up the great work!
2 Νοεμβρίου 2019
Отличный плагин на основе которого можно сделать все что угодно. Спасибо разработчику за его создание.
9 Οκτωβρίου 2019
We've been using ACF for over 5 years now, never failed us! Works with so many other plugins making it futureproof
Ανάγνωση όλων των 1,072 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Advanced Custom Fields” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

“Advanced Custom Fields” έχει μεταφραστεί σε 9 γλώσσες. Thank you to the translators for their contributions.

Μεταφράστε το “Advanced Custom Fields” στην γλώσσα σας.

Interested in development?

Περιηγηθείτε στον κώδικα , ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

5.8.7

Release Date – 12 November 2019

 • New – Updated admin CSS for new WordPress 5.3 styling.
 • Fix – Fixed various issues affecting dynamic metaboxes in the block editor (requires WordPress 5.3)
 • Fix – Fixed performance issue when checking network sites for upgrades.
 • Fix – Fixed Select2 clones appearing after duplicating a Relationship field.
 • Tweak – Repeater field “Add row” icons will now hide when maximum rows are reached.
 • Tweak – Removed ACF Blocks keyword limit for later versions of Gutenberg.

5.8.6

Release Date – 24 October 2019

 • New – Added more data to Google Maps field value including place_id, street_name, country and more.
 • Fix – Fixed bug in Gallery field incorrectly displaying .pdf attachments as icons.
 • Fix – Fixed bug in Checkbox field missing “selected” class after “Toggle All”.
 • Dev – Added compatibility for Attachments in the Post Taxonomy location rule.
 • Dev – Added missing return statement from acf_get_form() function.
 • Dev – Added “google_map_result” JS filter.

5.8.5

Release Date – 8 October 2019

 • New – Added new choice “Add” to the User Form location rule.
 • New – Optimized acf_form() logic when used in combination with acf_register_form().
 • Fix – Fixed bug causing incorrect field order after sync.
 • Fix – Fixed bug reverting the first field type to Text in Firefox version 69.0.1.
 • Fix – Fixed bug causing tinymce issues when changing between block modes.
 • Fix – Fixed bug preventing block registration when category does not exist.
 • Fix – Fixed bug preventing block registration when no icon is declared.
 • Dev – Added RegExp compatibility for innerBlocks.

5.8.4

Release Date – 3 September 2019

 • New – Optimized Relationship field by delaying AJAX call until UI is visible.
 • Fix – Fixed bug incorrectly escaping HTML in the Link field title.
 • Fix – Fixed bug showing Discussion and Comment metaboxes for newly imported field groups.
 • Fix – Fixed PHP warning when loading meta from Post 0.
 • Dev – Ensure Checkbox field value is an array even when empty.
 • Dev – Added new ACF_MAJOR_VERSION constant.

5.8.3

Release Date – 7 August 2019

 • Tweak – Changed Options Page location rules to show “page_title” instead of “menu_title”.
 • Fix – Fixed bug causing Textarea field to incorrectly validate maxlength.
 • Fix – Fixed bug allowing Range field values outside of the min and max settings.
 • Fix – Fixed bug in block RegExp causing some blocks to miss the “acf/pre_save_block” filter.
 • Dev – Added $block_type parameter to block settings “enqueue_assets” callback.
 • i18n – Added French Canadian language thanks to Bérenger Zyla.
 • i18n – Updated French language thanks to Bérenger Zyla.

5.8.2

Release Date – 15 July 2019

 • Fix – Fixed bug where validation did not prevent new user registration.
 • Fix – Fixed bug causing some “reordered” metaboxes to not appear in the Gutenberg editor.
 • Fix – Fixed bug causing WYSIWYG field with delayed initialization to appear blank.
 • Fix – Fixed bug when editing a post and adding a new tag did not refresh metaboxes.
 • Dev – Added missing $value parameter in “acf/pre_format_value” filter.

5.8.1

Release Date – 3 June 2019

 • New – Added “Preview Size” and “Return Format” settings to the Gallery field.
 • Tweak – Improved metabox styling for Gutenberg.
 • Tweak – Changed default “Preview Size” to medium for the Image field.
 • Fix – Fixed bug in media modal causing the primary button text to disappear after editing an image.
 • Fix – Fixed bug preventing the TinyMCE Advanced plugin from adding < p > tags.
 • Fix – Fixed bug where HTML choices were not visible in conditional logic dropdown.
 • Fix – Fixed bug causing incorrect order of imported/synced flexible content sub fields.
 • i18n – Updated German translation thanks to Ralf Koller.
 • i18n – Updated Persian translation thanks to Majix.

5.8.0

Release Date – 8 May 2019

 • New – Added ACF Blocks feature for ACF PRO.
 • Fix – Fixed bug causing duplicate “save metabox” AJAX requests in the Gutenberg editor.
 • Fix – Fixed bug causing incorrect Repeater field value order in AJAX requests.
 • Dev – Added JS filter 'relationship_ajax_data' to customize Relationship field AJAX data.
 • Dev – Added $field_group parameter to 'acf/location/match_rule' filter.
 • Dev – Bumped minimum supported PHP version to 5.4.0.
 • Dev – Bumped minimum supported WP version to 4.7.0.
 • i18n – Updated German translation thanks to Ralf Koller.
 • i18n – Updated Portuguese language thanks to Pedro Mendonça.

5.7.13

Release Date – 6 March 2019

 • Fix – Fixed bug causing issues with registered fields during switch_to_blog().
 • Fix – Fixed bug preventing sub fields from being reused across multiple parents.
 • Fix – Fixed bug causing the get_sub_field() function to fail if a tab field exists with the same name as the selected field.
 • Fix – Fixed bug corrupting field settings since WP 5.1 when instructions contain < a target="" >.
 • Fix – Fixed bug in Gutenberg where custom metabox location (acf_after_title) did not show on initial page load.
 • Fix – Fixed bug causing issues when importing/syncing multiple field groups which contain a clone field.
 • Fix – Fixed bug preventing the AMP plugin preview from working.
 • Dev – Added new ‘pre’ filters to get, update and delete meta functions.
 • i18n – Update Turkish translation thanks to Emre Erkan.

5.7.12

Release Date – 15 February 2019

 • Fix – Added missing function register_field_group().
 • Fix – Fixed PHP 5.4 error “Can’t use function return value in write context”.
 • Fix – Fixed bug causing wp_options values to be slashed incorrectly.
 • Fix – Fixed bug where “sync” feature imported field groups without fields.
 • Fix – Fixed bug preventing get_field_object() working with a field key.
 • Fix – Fixed bug causing incorrect results in get_sub_field().
 • Fix – Fixed bug causing draft and preview issues with serialized values.
 • Fix – Fixed bug causing reversed field group metabox order.
 • Fix – Fixed bug causing incorrect character count when validating values.
 • Fix – Fixed bug showing incorrect choices for post_template location rule.
 • Fix – Fixed bug causing incorrect value retrieval after switch_to_blog().
 • i18n – Updated Persian translation thanks to Majix.

5.7.11

Release Date – 11 February 2019

 • New – Added support for persistent object caching.
 • Fix – Fixed PHP error in determine_locale() affecting AJAX requests.
 • Fix – Fixed bug affecting dynamic metabox check when selecting “default” page template.
 • Fix – Fixed bug where tab fields did not render correctly within a dynamic metabox.
 • Tweak – Removed language fallback from “zh_TW” to “zh_CN”.
 • Dev – Refactored various core functions.
 • Dev – Added new hook variation functions acf_add_filter_variations() and acf_add_action_variations().
 • i18n – Updated Portuguese language thanks to Pedro Mendonça.
 • i18n – Updated German translation thanks to Ralf Koller.
 • i18n – Updated Swiss German translation thanks to Raphael Hüni.

5.7.10

Release Date – 16 January 2019

 • Fix – Fixed bug preventing metaboxes from saving if validation fails within Gutenberg.
 • Fix – Fixed bug causing unload prompt to show incorrectly within Gutenberg.
 • Fix – Fixed JS error when selecting taxonomy terms within Gutenberg.
 • Fix – Fixed bug causing jQuery sortable issues within other plugins.
 • Tweak – Improved loading translations by adding fallback from region to country when .mo file does not exit.
 • Tweak – Improved punctuation throughout admin notices.
 • Tweak – Improved performance and accuracy when loading a user field value.
 • Dev – Added filter ‘acf/get_locale’ to customize the locale used to load translations.
 • Dev – Added filter ‘acf/allow_unfiltered_html’ to customize if current user can save unfiltered HTML.
 • Dev – Added new data storage functions acf_register_store() and acf_get_store().
 • Dev – Moved from .less to .scss and minified all css.
 • i18n – Updated French translation thanks to Maxime Bernard-Jacquet.
 • i18n – Updated Czech translation thanks to David Rychly.

5.7.9

Release Date – 17 December 2018

 • Fix – Added custom metabox location (acf_after_title) compatibility with Gutenberg.
 • Fix – Added dynamic metabox check compatibility with Gutenberg.
 • Fix – Fixed bug causing required date picker fields to prevent form submit.
 • Fix – Fixed bug preventing multi-input values from saving correctly within media modals.
 • Fix – Fixed bug where acf_form() redirects to an incorrect URL for sub-sites.
 • Fix – Fixed bug where breaking out of a sub have_rows() loop could produce undesired results.
 • Dev – Added filter ‘acf/connect_attachment_to_post’ to prevent connecting attachments to posts.
 • Dev – Added JS filter ‘google_map_autocomplete_args’ to customize Google Maps autocomplete settings.

5.7.8

Release Date – 7 December 2018

 • Fix – Fixed vulnerability allowing author role to save unfiltered HTML values.
 • Fix – Fixed all metaboxes appearing when editing a post in WP 5.0.
 • i18n – Updated Polish translation thanks to Dariusz Zielonka.
 • i18n – Updated Czech translation thanks to Veronika Hanzlíková.
 • i18n – Update Turkish translation thanks to Emre Erkan.
 • i18n – Updated Portuguese language thanks to Pedro Mendonça.

5.7.7

Release Date – 1 October 2018

 • Fix – Fixed various plugin update issues.
 • Tweak – Added ‘language’ to Google Maps API url.
 • Dev – Major improvements to the acf.models.Postbox model.
 • Dev – Added JS filter ‘check_screen_args’.
 • Dev – Added JS action ‘check_screen_complete’.
 • Dev – Added action ‘acf/options_page/submitbox_before_major_actions’.
 • Dev – Added action ‘acf/options_page/submitbox_major_actions’.
 • i18n – Updated Portuguese language thanks to Pedro Mendonça

5.7.6

Release Date – 12 September 2018

 • Fix – Fixed unload prompt not working.
 • Dev – Reduced number of queries needed to populate the relationship field taxonomy filter.
 • Dev – Added ‘nav_menu_item_id’ and ‘nav_menu_item_depth’ to get_field_groups() query.
 • Dev – Reordered various actions and filters for more usefulness.
 • i18n – Updated Polish language thanks to Dariusz Zielonka

View the full changelog