Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Align Text Edge

Περιγραφή

This plugin allows you to align heading text and description use by float attribute of style:

Arguments

 • uwidth: Background image width. Default value is “20px”. You can set (1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|30|40|50|60|70|80|90|100)px.
 • ucnt: Unit count value. Default value is “1”. Indent width = (uwidth) x (ucnt).
 • htxt: Heading text. Default value is empty.
 • roffset: Heading text right offset. Default value is “0px”.
 • class: Class specification for characters of heading text. If setting more than two, write separate with space.
 • style: Style specification for characters of heading text. You can write CSS style format.
  ex.)”color:#1581ed;font-size:1.0em;font-family:Impact,Charcoal;font-weight:bold;”
 • desc_class: Class specification for characters of heading description. If setting more than two, write separate with space.
  If set ‘same’ value or not set value, use CSS class of heading text.
  Set ‘none’ value, use CSS class of inherit.
 • desc_style: Style specification for characters of heading description. You can write CSS style format.
  If set ‘same’ value or not set value, use CSS style format of heading text.
  Set ‘none’ value, use CSS style format of inherit.

Contributors

Credits

This plugin can be used by WordPress users for free. However, the author does not guarantee and support its behavior.

Στιγμιότυπα

 • exsample_1_display.png
 • exsample_1_display_all_select.png
 • exsample_2_display.png
 • exsample_2_display_all_select.png

Εγκατάσταση

Download the zip, extract it and upload the extracted folder to your-wp-directory/wp-content/plugins/.
[Dashboard]>[Plugin] and activate this plugin.

=Usage=

—— exsample 1. ——
[ate ucnt=’1′ htxt=’1.’ style=’font-size:1.5em’]Something heading description.[/ate][ate ucnt=’1′]Something contents.[/ate]
[ate ucnt=’2′ htxt=’2.’ style=’font-size:1.3em’ desc_style=’none’]Something heading description.[/ate][ate ucnt=’2′]Something contents.[/ate]
[ate ucnt=’3′ htxt=’3.’ font-size=’0.8em’ desc_style=’font-size:1.4em’]Something heading description.[/ate][ate ucnt=’3′]Something contents.[/ate]

—— exsample 2. note: is insert blank line. I think that this is necessary because wpautop is enabled. ——
[ate ucnt=’1′ htxt=’1.’ style=’font-size:1.3em’ desc_style=’none’]Something heading description.[/ate][ate ucnt=’1′]Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents.[/ate]
[ate ucnt=’2′ htxt=’2.’ style=’font-size:1.5em’]Something heading description.[/ate][ate ucnt=’2′]Something description.
Some
thing
description.
[/ate]
[ate ucnt=’3′ htxt=’3.’ style=’font-size:0.8em’ desc_style=’font-size:1.4em’]Something heading description.[/ate][ate ucnt=’3′]Something contents.[/ate]

[ate uwidth=’10’ ucnt=’5′ htxt=’a.’ roffset=’2px’ style=’color:#1c6dbf;font-size:1.0em’]Something
heading description.[/ate]
[ate ucnt=’3′ htxt=’i.’ style=’color:#1581ed;font-size:1.2em;font-family:fantasy’ desc_style=’same’]Something heading description.[/ate]
[ate uwidth=’40’ ucnt=’3′ htxt=’1.’ roffset=’15px’ style=’color:#11af95;font-size:1.1em’ desc_style=’color:#180672;font-size:1.3em’]Something heading description.[/ate]

Συχνές Ερωτήσεις

Installation Instructions

Download the zip, extract it and upload the extracted folder to your-wp-directory/wp-content/plugins/.
[Dashboard]>[Plugin] and activate this plugin.

=Usage=

—— exsample 1. ——
[ate ucnt=’1′ htxt=’1.’ style=’font-size:1.5em’]Something heading description.[/ate][ate ucnt=’1′]Something contents.[/ate]
[ate ucnt=’2′ htxt=’2.’ style=’font-size:1.3em’ desc_style=’none’]Something heading description.[/ate][ate ucnt=’2′]Something contents.[/ate]
[ate ucnt=’3′ htxt=’3.’ font-size=’0.8em’ desc_style=’font-size:1.4em’]Something heading description.[/ate][ate ucnt=’3′]Something contents.[/ate]

—— exsample 2. note: is insert blank line. I think that this is necessary because wpautop is enabled. ——
[ate ucnt=’1′ htxt=’1.’ style=’font-size:1.3em’ desc_style=’none’]Something heading description.[/ate][ate ucnt=’1′]Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents. Something contents.[/ate]
[ate ucnt=’2′ htxt=’2.’ style=’font-size:1.5em’]Something heading description.[/ate][ate ucnt=’2′]Something description.
Some
thing
description.
[/ate]
[ate ucnt=’3′ htxt=’3.’ style=’font-size:0.8em’ desc_style=’font-size:1.4em’]Something heading description.[/ate][ate ucnt=’3′]Something contents.[/ate]

[ate uwidth=’10’ ucnt=’5′ htxt=’a.’ roffset=’2px’ style=’color:#1c6dbf;font-size:1.0em’]Something
heading description.[/ate]
[ate ucnt=’3′ htxt=’i.’ style=’color:#1581ed;font-size:1.2em;font-family:fantasy’ desc_style=’same’]Something heading description.[/ate]
[ate uwidth=’40’ ucnt=’3′ htxt=’1.’ roffset=’15px’ style=’color:#11af95;font-size:1.1em’ desc_style=’color:#180672;font-size:1.3em’]Something heading description.[/ate]

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Align Text Edge” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.9.4

 • Bug fix. Delete suffix(px) of width value in img tag.
 • Support of img tag replaced by WordPress auto editer.
 • Support width unit 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,50,60,70,90,100 pixel.

0.9.3

 • Bug fix, when first input of desc_class and desc_style.
 • Support margin-top, margin-bottom of heading description.

0.9.2

 • Support width unit 2,4,6,8,12,14,16,18,80 pixel.

0.9.1

 • Bug fix. Fixed omission of cast to int when headingRightOffset set default value.

0.9.0

 • Support ‘class setting’ at heading text and description.

0.8.0

 • Add admin screen.

0.7.0

 • Support ‘style setting’ at heading text and description.

0.6.0

 • Support width unit 10,20,30,40 pixel.

0.5.0

 • First release.