Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Contact Form 7 – Repeatable Fields

Περιγραφή

This plugin adds repeatable groups of fields to Contact Form 7.

NOTE: Tested with Contact Form 7 5.1.6.

Usage

Form tab

Wrap the desired fields with [field_group your_group_id_here][/field_group]. The shortcode accepts additional parameters, in WP shortcode format and in CF7 fields parameters format as well.

Example:

[field_group emails id="emails-groups" tabindex:1]
  <label>Your Email (required)[email* your-email]</label>
  [radio your-radio use_label_element default:1 "radio 1" "radio 2" "radio 3"]
  [select* your-menu include_blank "option1" "option 2"]
  [checkbox* your-checkbox "check 1" "check 2"]
[/field_group]

Mail tab

In the mail settings, wrap the fields with your group id. You can use the [group_index] tag to print the group index and an additional __<NUMBER> to print a field at a specific index.

Example:

The second email entered by the user was: [your-email__2]

These were the groups:
[emails]
GROUP #[group_index]
  Checkbox: [your-checkbox]
  E-mail: [your-email]
  Radio: [your-radio]
  Select: [your-menu]
[/emails]

Customizing the add and remove buttons

You can add filters to your theme to customize the add and remove buttons.

Example

// In your theme's functions.php
function customize_add_button_atts( $attributes ) {
 return array_merge( $attributes, array(
  'text' => 'Add Entry',
 ) );
}
add_filter( 'wpcf7_field_group_add_button_atts', 'customize_add_button_atts' );

The available filters are:

wpcf7_field_group_add_button_atts

Filters the add button attributes.

Parameters:
* $attributes: Array of attributes for the add button. Keys:
* additional_classes: css class(es) to add to the button
* text: text used for the button

Return value: array of button attributes

wpcf7_field_group_add_button

Filters the add button HTML.

Parameters:
* $html: Default add button HTML

Return value: button HTML

wpcf7_field_group_remove_button_atts

Filters the remove button attributes.

Parameters:
* $attributes: Array of attributes for the remove button. Keys:
* additional_classes: css class(es) to add to the button
* text: text used for the button

Return value: array of button attributes

wpcf7_field_group_remove_button

Filters the remove button HTML.

Parameters:
* $html: Default remove button HTML

Return value: button HTML

Contribute

You can contribute with code, issues and ideas at the GitHub repository.

If you like it, a review is appreciated 🙂

Συχνές Ερωτήσεις

Can I change the add/remove buttons?

Yes. You can use wpcf7_field_group_add_button_atts, wpcf7_field_group_add_button, wpcf7_field_group_remove_button_atts, and wpcf7_field_group_remove_button filters, as shown above. Props to @berniegp.

How can I display the group index number in the form?

You’ll have to use the wpcf7-field-groups/change jQuery event.

In the Form tab, add an element to hold the group index. In this example, it’ll be a <span> with the group-index class:

[field_group emails id="emails-groups" tabindex:1]
  <p>Group #<span class="group-index"></span></p>
  <label>Your Email (required)[email* your-email]</label>
  [radio your-radio use_label_element default:1 "radio 1" "radio 2" "radio 3"]
  [select* your-menu include_blank "option1" "option 2"]
  [checkbox* your-checkbox "check 1" "check 2"]
[/field_group]

And then you’ll have to add this to your JavaScript code:

jQuery( function( $ ) {
  $( '.wpcf7-field-groups' ).on( 'wpcf7-field-groups/change', function() {
    var $groups = $( this ).find( '.group-index' );
    $groups.each( function() {
      $( this ).text( $groups.index( this ) + 1 );
    } );
  } ).trigger( 'wpcf7-field-groups/change' );
} );

You can add that JS through your theme OR use some plugin like Simple Custom CSS and JS.

Κριτικές

3 Μαρτίου 2021
Quick and easy way to add a simple repeater. Working fine for me on WP 5.6.2 and CF7 5.4. Thanks for making it available.
11 Νοεμβρίου 2020
This plugin is unique. And it fine works with WP 5.5.
18 Αυγούστου 2020
It's a little difficult to figure out but it works great. This is a really needed function for Contact Form 7 and I would hate to see it go. Noticed it isn't tested on the latest version of Wordpress. Would encourage the developer to carry on. This is a wonderful tool. Couldn't find anything better, anywhere.
5 Αυγούστου 2020
Значение множественных полей не отдаются в $POST запросы. Эти поля потом невозможно получить для интеграции с другими системами Multiple field values are not given in $POST requests. These fields cannot then be obtained for integration with other systems.
Ανάγνωση όλων των 17 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Contact Form 7 – Repeatable Fields” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Contact Form 7 – Repeatable Fields” έχει μεταφραστεί σε 4 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Contact Form 7 – Repeatable Fields” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

To read the full list check our changelog.txt

1.1.3

 • Update WP Tested up to field
 • Apply WP Coding Standards
 • Fix a small sanitation problem

1.1.2

 • Fix Exclusive Checkboxes

1.1.1

 • Add compatibility to formatted dates ([_format_{field name} "{date format}"])
 • DEV: Copy data and events while cloning a new group (JS)
 • DEV: Pass $new_group as an extra param for the wpcf7-field-groups/added event.
 • DEV: Apply some WPCS rules and add a CF7_REPEATABLE_FIELDS_VERSION const (may affect JS cache)

1.1

 • Replace groups in mail 2 field