Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Custom Permalinks

Περιγραφή

In case of found any site breaking issue after upgrading to the latest version then please report the issue on WordPress Forum OR GitHub with complete information to reproduce the issue and move back to the old version. You can download any of the old version from here: https://wordpress.org/plugins/custom-permalinks/advanced/

Lay out your site the way you want it. Set the URL of any post, page, tag or category to anything you want. Old permalinks will redirect properly to the new address. Custom Permalinks give you ultimate control over your site structure.

Be warned: This plugin is not a replacement for WordPress’s built-in permalink system. Check your WordPress administration’s “Permalinks” settings page first, to make sure that this doesn’t already meet your needs.

This plugin is only useful for assigning custom permalinks for individual posts, pages, tags or categories. It will not apply whole permalink structures or automatically apply a category’s custom permalink to the posts within that category.

Privacy Policy

This plugin only collects the following information.

 1. Administration Email Address (Only the email that is set in the WordPress setting)
 2. Plugin version
 3. Site Title
 4. WordPress Address (URL)
 5. WordPress version

All this information gets collected when the plugin is installed or updated.

To have any kind of query please feel free to contact us.

Filters

Add `PATH_INFO` in `$_SERVER` Variable

add_filter( 'custom_permalinks_path_info', '__return_true' );

Disable Redirects

To disable complete redirects functionality provided by this plugin, add the filter that looks like this:

function yasglobal_avoid_redirect( $permalink ) {
 return true;
}
add_filter( 'custom_permalinks_avoid_redirect', 'yasglobal_avoid_redirect' );

Disable Particular Redirects

To disable any specific redirect to be processed by this plugin, add the filter that looks like this:

function yasglobal_avoid_redirect( $permalink ) {
 // Replace 'testing-hello-world/' with the permalink you want to avoid
 if ( 'testing-hello-world/' === $permalink ) {
  return true;
 }

 return false;
}
add_filter( 'custom_permalinks_avoid_redirect', 'yasglobal_avoid_redirect' );

Exclude Permalink to be processed

To exclude any Permalink to be processed by the plugin, add the filter that looks like this:

function yasglobal_xml_sitemap_url( $permalink ) {
 if ( false !== strpos( $permalink, 'sitemap.xml' ) ) {
  return '__true';
 }

 return;
}
add_filter( 'custom_permalinks_request_ignore', 'yasglobal_xml_sitemap_url' );

Exclude Post Type

To remove custom permalink form from any post type, add the filter that looks like this:

function yasglobal_exclude_post_types( $post_type ) {
 // Replace 'custompost' with your post type name
 if ( 'custompost' === $post_type ) {
  return '__true';
 }

 return '__false';
}
add_filter( 'custom_permalinks_exclude_post_type', 'yasglobal_exclude_post_types' );

Exclude Posts

To exclude custom permalink form from any posts (based on ID, Template, etc), add the filter that looks like this:

function yasglobal_exclude_posts( $post ) {
 if ( 1557 === $post->ID ) {
  return true;
 }

 return false;
}
add_filter( 'custom_permalinks_exclude_posts', 'yasglobal_exclude_posts' );

Allow Accents Letters

To allow accents letters, please add below-mentioned line in your theme functions.php:

function yasglobal_permalink_allow_accents() {
 return true;
}
add_filter( 'custom_permalinks_allow_accents', 'yasglobal_permalink_allow_accents' );

Allow Uppercase Letters

To allow uppercase letters/words, please add below-mentioned line in your theme functions.php:

function yasglobal_allow_uppercaps() {
 return true;
}
add_filter( 'custom_permalinks_allow_caps', 'yasglobal_allow_uppercaps' );

Allow Redundant Hyphens

To allow redundant hyphens, please add below-mentioned line in your theme functions.php:

function yasglobal_redundant_hyphens() {
 return true;
}
add_filter( 'custom_permalinks_redundant_hyphens', 'yasglobal_redundant_hyphens' );

Manipulate Permalink Before Saving

To make changes in permalink before saving, please use custom_permalink_before_saving filter. Here is an example to see how it works.

function yasglobal_permalink_before_saving( $permalink, $post_id ) {
 // Check trialing slash in the permalink.
 if ( substr( $permalink, -1 ) !== '/' ) {
  // If permalink doesn't contain trialing slash then add one.
  $permalink .= '/';
 }

 return $permalink;
}
add_filter( 'custom_permalink_before_saving', 'yasglobal_permalink_before_saving', 10, 2 );

Remove `like` Query

To remove like query to being work, add below-mentioned line in your theme functions.php:

add_filter( 'cp_remove_like_query', '__return_false' );

Note: Use custom_permalinks_like_query filter if the URLs doesn’t works for you after upgrading to v1.2.9.

Thanks for the Support

I do not always provide active support for the Custom Permalinks plugin on the WordPress.org forums, as I have prioritized the email support. One-on-one email support is available to people who bought Custom Permalinks Premium only.

Bug reports

Bug reports for Custom Permalinks are welcomed on GitHub. Please note GitHub is not a support forum, and issues that aren’t properly qualified as bugs will be closed.

Εγκατάσταση

This process defines you the steps to follow either you are installing through WordPress or Manually from FTP.

From within WordPress

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for Custom Permalinks
 3. Activate Custom Permalinks from your Plugins page.

Manually

 1. Upload the custom-permalinks folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress

Κριτικές

21 Φεβρουαρίου 2024
Excellent plugin. I would really like to see categories included as well.
10 Δεκεμβρίου 2023
Once you have installed this plugin, there is no turning back. These redirections are causing SEO issues and Google won’t index my website because of them. I faced multiple URL crashes when I desactivated the plugin.
Ανάγνωση όλων των 113 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Custom Permalinks” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Custom Permalinks” έχει μεταφραστεί σε 16 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Custom Permalinks” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

2.5.2 – Feb 14, 2023

2.5.1 – Feb 14, 2023

2.5.0 – Jan 02, 2023

2.4.0 – Nov 26, 2021

Earlier versions

 • For the changelog of earlier versions, please refer to the separate changelog.txt file.