Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

DocumentCloud

Περιγραφή

DocumentCloud is a service that allows journalists to analyze, annotate and publish documents, hosted by Investigative Reporters & Editors. Initial development of this plugin supported by NPR as part of the StateImpact project.

This plugin allows you to embed DocumentCloud resources using either the raw URL on its own line:

Here's something you should really take a look at:

https://www.documentcloud.org/documents/282753-lefler-thesis.html

Isn't that interesting?

Or a custom shortcode:

[documentcloud url="https://www.documentcloud.org/documents/282753-lefler-thesis.html"]

When you save, WordPress fetches and stores the actual embed code HTML from the DocumentCloud servers using oEmbed. You can freely toggle between visual and HTML mode without mangling embed code, and your embed will always be up to date with the latest embed code.

By default, documents will have a responsive width (it will narrow and widen as necessary to fill available content area) and use the theme’s default height. If you want to override this, you can either set responsive="false" or explicitly set a width:

[documentcloud url="https://www.documentcloud.org/documents/282753-lefler-thesis.html" width="600"]

You can set your own defaults in Settings > DocumentCloud, but default widths will be ignored unless responsive is disabled:

[documentcloud url="https://www.documentcloud.org/documents/282753-lefler-thesis.html" responsive="false"]

To embed a single page, use any page-specific URL. Pages ignore width/height and always act responsively:

[documentcloud url="https://www.documentcloud.org/documents/282753-lefler-thesis.html#document/p1"]

To embed a note, use any note-specific URL. Notes ignore width/height and always act responsively:

[documentcloud url="https://www.documentcloud.org/documents/282753-lefler-thesis.html#document/p1/a53674"]

Here’s the full list of embed options you can pass via shortcode attributes; some are specific to the type of resource you’re embedding.

All resources:

 • url (required, string): Full URL of the DocumentCloud resource.
 • container (string): ID of element to insert the embed into; if excluded, embedder will create its own container.

Documents only:

 • height (integer): Height (in pixels) of the embed.
 • width (integer): Width (in pixels) of the embed. If used, will implicitly set responsive="false".
 • responsive (boolean): Use responsive layout, which dynamically adjusts width to fill content area. Defaults true.
 • responsive_offset (integer): Distance (in pixels) to vertically offset the viewer for some responsive embeds.
 • page (integer): Page number to have the document scroll to by default.
 • note (integer): ID of the note that the document should highlight by default.
 • notes (boolean): Hide or show notes.
 • search (boolean): Hide or show search form.
 • sidebar (boolean): Hide or show sidebar.
 • pdf (boolean): Hide or show link to download original PDF.
 • text (boolean): Hide or show text tab.
 • zoom (boolean): Hide or show zoom slider.
 • format (string): Indicate to the theme that this is a wide asset by setting this to wide. Defaults normal.

You can read more about publishing and embedding DocumentCloud resources on https://www.documentcloud.org/help/publishing.

Εγκατάσταση

 1. Upload the contents of the plugin to wp-content/plugins/documentcloud
 2. Activate the plugin through the “Plugins” menu
 3. In your posts, embed documents, pages, or notes using the DocumentCloud button or the [documentcloud] shortcode
 4. Optional: Set a default width/height for all DocumentCloud embeds (which can be overridden on a per-embed basis with the height/width attributes) at Settings > DocumentCloud. (This default width will only be used if you set responsive="false" on an embed.)

Upgrading from Navis DocumentCloud: If you’re currently using the Navis DocumentCloud plugin (from which this plugin was built), you’ll want to deactivate or delete it before installing this plugin.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“DocumentCloud” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.5.1

 • Expand regex support to catch more DocumentCloud URLs

0.5.0

 • Add support for the DocumentCloud beta

0.4.3

 • Separate the oEmbed config options (provided as params to the endpoint) from the embed config options (encoded as params on the url) (#48)
 • Rename default_page and default_note options back to page and note (#47)
 • Remove sidebar, text, and pdf default values

0.4.2

 • Recognize Unicode document slugs (#37)

0.4.1

 • Conform syntax to WordPress VIP plugin requirements (#30) (@bcampeau)
 • Fixed: Bare URLs now get default parameters (#35)
 • Fixed: Pages/notes on docs with uppercase slugs now embeddable (#36)

0.4.0

 • Support embedding pages (#28)
 • Support embedding raw contextual page/note URLs (#29)
 • Check for existence of things to stop triggering PHP notices (#27)
 • Add DocumentCloud logo for plugin (#26)
 • Fix ability to specify a container in the shortcode
 • Improve embeddable resource pattern recognition

0.3.3

 • Remove unused TinyMCE components
 • Resolve CVE-2015-2807 reported by dxw Security at https://security.dxw.com/advisories/publicly-exploitable-xss-in-wordpress-plugin-navis-documentcloud/

0.3.2

 • Implement a few best practice security measures

0.3.1

 • Check for old (Navis) plugin and warn admins of conflict
 • Add note about raw URLs to README
 • Stop storing shortcode attributes in the postmeta table

0.3

 • Add support for embedding notes.
 • Default to responsive.
 • Enable caching.

0.2

 • Fetch embed code via oEmbed instead of generating statically.
 • Add new options: container, responsive, responsive_offset, default_page, default_note, notes, search, and zoom.
 • Deprecate id attribute. It’s still usable, but support may drop in the future. Use url instead.

0.1

 • Initial release.