Yoast Duplicate Post

Περιγραφή

This plugin allows users to clone posts of any type, or copy them to new drafts for further editing.

Πως δουλεύει:

 1. In ‘Edit Posts’/’Edit Pages’, you can click on ‘Clone’ link below the post/page title: this will immediately create a copy and return to the list.

 2. In ‘Edit Posts’/’Edit Pages’, you can select one or more items, then choose ‘Clone’ in the ‘Bulk Actions’ dropdown to copy them all at once.

 3. In ‘Edit Posts’/’Edit Pages’, you can click on ‘New Draft’ link below the post/page title.

 4. On the post edit screen, you can click on ‘Copy to a new draft’ above “Cancel”/”Move to trash” or in the admin bar.

 5. While viewing a post as a logged in user, you can click on ‘Copy to a new draft’ in the admin bar.

3, 4 and 5 will lead to the edit page for the new draft: change what you want, click on ‘Publish’ and you’re done.

There is also a template tag, so you can put it in your templates and clone your posts/pages from the front-end. Clicking on the link will lead you to the edit page for the new draft, just like the admin bar link.

Duplicate Post has many useful settings to customize its behavior and restrict its use to certain roles or post types. Check out the extensive documentation on yoast.com and our developer docs.

Contribute

If you find this useful and if you want to contribute, there are two ways:

 1. Submit your bug reports, suggestions and requests for features on GitHub;
 2. If you want to translate it to your language (there are just a few lines of text), you can use the translation project;

Στιγμιότυπα

 • Here you can copy the post you're editing to a new draft.
 • By clicking on "Clone" the post is cloned immediately. "New draft" leads to the edit screen.
 • Η σελίδα επιλογών
 • The template tag manually added to Twenty Ten theme. Click on the "Copy to a new draft" link and you're redirected to the edit screen for a new draft copy of your post.
 • The admin bar link.
 • Μαζικές ενέργειες κλωνοποίησης.

Εγκατάσταση

Use WordPress’ Add New Plugin feature, searching “Duplicate Post”, or download the archive and:

 1. Unzip the archive on your computer
 2. Upload duplicate-post directory to the /wp-content/plugins/ directory
 3. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress
 4. Go to Settings -> Duplicate Post and customize behaviour as needed

Συχνές Ερωτήσεις

The plugin doesn’t work, why?

First, check your version of WordPress: the plugin is not supposed to work on old versions anymore. Make sure also to upgrade to the last version of the plugin!

Then try to deactivate and re-activate it, some user have reported that this fixes some problems.

Pay also attention to the “Permissions” tab in the Settings: make sure the plugin is enabled for the desired roles and post types.

If it still doesn’t work, maybe there is some kind of conflict with other plugins: feel free to write in the forum and we’ll try to discover a solution (it will be really helpful if you try to deactivate all your other plugins one by one to see which one conflicts with mine… But do it only if you know what you’re doing, I will not be responsible of any problem you may experience).

The plugin is not translated in my language!

From version 3.0 the plugin’s translations are managed by the WordPress.org platform and the plugin is shipped without language files, so first of all update translations under Dashboard->Updates.

If Duplicate Post is still in English, or if there are some untraslated strings, you can help traslating to your language here: you only need a WordPress.org account.

Κριτικές

20 Ιουλίου 2020
this used to be one of the plugins i used on very WordPress install, but since Yoast bought it, it keeps showing a really annoying notification, what a disappointment, it will probably so bloated like Yoast in the future versions. I disabled it and deleted, never again! time to move to the alternative plugin
15 Ιουλίου 2020
Very good & usefull plugin ! I remove 2 stars for the very disturbing notification that appears everywhere. it's really annoying since its addition and worse since the takeover by Yoast. One of the main advantages of this plugin so far was its discretion. Too bad Ok, you can disable this in settings. but when you manage many sites, it's a real waste of time What would WordPress look like if all the plugins were like this?
10 Ιουλίου 2020
I admit it. I only use it when I really need it! 😉 Usually when I add Custom post type (team, portfolio), because this simplifies the work of those who will insert the content in the site. I especially appreciate the configuration options that allow you to decide on which post type to apply the duplication or which roles have this privilege. And above all decide which content of the post I want to duplicate. Thank you.
Ανάγνωση όλων των 464 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Yoast Duplicate Post” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

“Yoast Duplicate Post” έχει μεταφραστεί σε 46 γλώσσες. Thank you to the translators for their contributions.

Μεταφράστε το “Yoast Duplicate Post” στην γλώσσα σας.

Interested in development?

Περιηγηθείτε στον κώδικα , ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

3.2.5 (2020-07-07)

 • First release from Yoast
 • Accessibility improvements to the settings page
 • Accessibility improvements to the “Show original item” metabox
 • Accessibility improvements to the “Show original item” check box in Quick Edit
 • duplicate_post_blacklist_filter deprecated in favor of duplicate_post_excludelist_filter

3.2.4 (2019-12-10)

 • Options to show original item in post list (in a column or alongside post states) or in a metabox in the edit screen
 • Accessibility improvements
 • Small other fixes

3.2.3 (2019-07-10)

 • Fixes incompatibility with previous versions of CF7
 • Now roles without edit_posts capability but having equivalent capability for custom post types can be allowed to copy
 • Small other fixes to bugs that could lead to incompatibilities with WPML and others

3.2.2 (2018-04-13)

 • The “Admin bar” option shows the link in the post edit screen too, so you can use the plugin with Gutenberg enabled
 • Option for “Slug” not set by default on new installations
 • Better display of icon in the Admin bar on small screens

3.2.1 (2017-11-25)

 • Fixing some issues of the 3.* trunk before major redesign
 • Fixes issue when upgrading on multisite
 • Improved compatibility with WPML + page builders, thanks to WPML team
 • Prevents creating a revision immediately after the cloning

3.2 (2017-04-04)

 • new website with extensive documentation
 • WPML compatibility, thanks to WPML team
 • improved Jetpack compatibility (Subscriptions, Markdown)
 • small changes to hooks
 • βελτιωμένη ασφάλεια με nonces
 • διάφορες μικρές διορθώσεις

3.1.2 (2016-12-13)

 • Fix for custom fields not copied

3.1.1 (2016-12-13)

 • Fix for nasty update nag (plus a failsafe checkbox)

3.1 (2016-12-13)

 • Bulk clone action added (WP 4.7+)
 • Wildcards enabled for custom fields to skip
 • Options to copy post author, post format (moved from taxonomies), menu order, post template
 • Check publish_posts/publish_pages capability to prevent Contributors from publishing by cloning
 • Using wp_slash (WP 3.6+) or a better workaround (WP 4.4+) on the post and its meta, should also fix some compatibility issues
 • Check if admin bar is showing before enqueueing CSS
 • Probable fix for repeated clone bug
 • Other minor bugs fixed

3.0.3 (2016-10-29)

 • Notices in admin after copying
 • Fixes warning in custom post type archives
 • Uses site options for version and notice
 • Minor fixes

3.0.2 (2016-10-18)

 • Can now be enabled for every custom post type with visible UI (not just public ones)
 • Admin bar CSS only enqueued when needed
 • New “Donate” button
 • Fixes for minor bugs and typos

3.0.1 (2016-10-09)

 • Fixes the issues for people upgrading from an older version

3.0 (2016-10-09)

 • Επανασχεδιασμός σελίδας ρυθμίσεων
 • More options to enable/disable copy of every part of a post
 • Enable/disable cloning for every custom post type
 • Jetpack Publicize compatibility
 • Fixed a possible XSS
 • Fixed other little bugs
 • Translations removed to use WP.org’s official translation project
 • Checked PHP 7 compatibility

2.6 (2014-04-27)

 • PHP 5.4 (Strict Standards) compatible
 • Fixed possible XSS and SQL injections
 • other bugs
 • Updated and added translations
 • Tested up to WP 3.8.1

2.4.1 (2014-02-22)

 • Fixed regression about draft permalinks
 • Fixed bug with guid
 • Don’t clone to_ping and pinged (maybe there will be an option about those later)

2.4 (2012-04-29)

 • New option to clone the children of the original page
 • Licence changed to GPLv2 or later
 • Fixed publishing dates for drafts
 • Fixed bug with prefix/suffix
 • Translation project moved to GlotPress

2.3 (2012-04-06)

 • Added options to choose where to show the “Clone” links
 • Clone attachments (i.e. references in the DB, not physical files)
 • Fix for untranslated user roles
 • Some other fixes (missing checks, PHP warnings and errors, etc.)

2.2 (2012-02-01)

 • Fix for problems when copying serialized meta fields
 • Fix for multiple _dp_original field
 • Removed deprecated parameter when adding options

2.1.1 (2012-01-04)

 • Can’t rely on activation hook for upgrade, this caused problems with new options

2.1 (2012-01-03)

 • Even more code cleaning (no more custom queries, using WP API)
 • Term order preserved when copying
 • Stopped using deprecated User levels, now it uses Roles and Capabilities
 • ‘Copy to a new draft’ link in admin bar
 • duplicate_post_get_original template tag
 • Settings link in plugin list, ‘Donate’ and ‘Translate’ link in option page

2.0.2 (2011-12-12)

 • Fixed bug for permalinks
 • Two links on posts list: clone immediately or copy to a new draft to edit.
 • Tested on multisite mode.

2.0.1 (2011-12-08)

 • Fixed bug for action filters
 • New option so you can choose if cloning from the posts list must copy the post status (draft, published, pending) too.

2.0 (2011-12-08)

 • WP 3.3 compatibility (still not tested against multiblog feature, so beware)
 • Ελάχιστη έκδοση WP έκδοση: 3.0
 • Καθάρισμα κώδικα
 • Immediate cloning from post list
 • Added options for taxonomies and post excerpt
 • Added suffix option
 • Added template tag

1.1.2 (2011-04-08)

 • WP 3.1.1 compatibility (still not tested against multiblog feature, so beware)
 • Added complete Polish language files

1.1.1 (2010-06-30)

 • Plugin split in two files for faster opening in Plugins list page
 • fix conflicts with a few other plugins
 • Added Dutch language files

1.1 (2010-06-24)

 • WP 3.0 compatibility (not tested against multiblog feature, so beware)
 • Option page: minimum user level, title prefix, fields not to be copied, copy post/page date also
 • Added German, Swedish, Romanian, Hebrew, Catalan (incomplete) and Polish (incomplete) language files

1.0 (2010-06-15)

 • Better integration with WP 2.7+ interface
 • Added actions for plugins which store post metadata in self-managed tables
 • Added French and Spanish language files
 • Dropped WP 2.6.5 compatibility

0.6.1 (2009-12-03)

 • Tested WP 2.9 compatibility

0.6 (2007-07-21)

 • Fix for WP 2.8.1
 • WPMU compatibility
 • Internationalization (Italian and Japanese language files shipped)

0.5 (2009-01-09)

 • Fix for post-meta
 • WP2.7 συμβατότητα

0.4 (2008-11-23)

 • Support for new WP post revision feature

0.3 (2008-03-01)

 • Initial version on WP repository