Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Encute

Περιγραφή

Encute provides a fluent, declarative API for site owners to manipulate the scripts and styles that WordPress, themes, and plugins shove onto their site. Move things into the footer, defer loading, remove assets entirely. Or load scripts async, or as modules, or as nomodule!

Here’s an example of how you could use the plugin:

<?php

use CWS\Encute\{ Plugin, Script, Style };

add_action(Plugin::class, function (Plugin $plugin) {
  $isContactPage = fn () => is_page('contact');
  Script::get('contact-form-7')->keepIf($isContactPage)->footer()->defer();
  Style::get('contact-form-7')->keepIf($isContactPage)->footer()->defer();

  Style::get(['mediaelement', 'wp-mediaelement'])->footer()->defer();
  Style::get('material-icons')->defer();
  Script::get('jquery')->remove();
});

Wrapper

Always run code in this wrapper:

add_action(\CWS\Encute\Plugin::class, function (\CWS\Encute\Plugin $encute) {
  // Your code here.
});

This wrapper will be a no-op if Encute is not available, and it will both wait for Encute to be available to run, and pass you Encute’s main class instance.

Fluency

Both Script::get() and Style::get() return an instance of themselves, as do all calls to their methods, so you can just chain your calls.

Script

 • static CWS\Encute\Script::get(string $handle): CWS\Encute\Script — get a Script instance for that handle.
 • CWS\Encute\Script::module(): CWS\Encute\Script — make the script a module.
 • CWS\Encute\Script::noModule(): CWS\Encute\Script — make the script nomodule.
 • CWS\Encute\Script::footer(): CWS\Encute\Script — send the script to the footer (along with its entire dependency family).
 • CWS\Encute\Script::async(): CWS\Encute\Script — make the script async.
 • CWS\Encute\Script::defer(): CWS\Encute\Script — make the script defer.
 • CWS\Encute\Script::remove(): CWS\Encute\Script — remove the script.
 • CWS\Encute\Script::removeIf(callable $callback): CWS\Encute\Script — remove the script if the callback resolves as true.
 • CWS\Encute\Script::keepIf(callable $callback): CWS\Encute\Script — keep the script if the callback resolves as true (else remove it).

Style

 • static CWS\Encute\Style::get(string $handle): CWS\Encute\Style — get a Style instance for that handle.
 • CWS\Encute\Style::footer(): CWS\Encute\Style — send the style to the footer (along with its entire dependency family).
 • CWS\Encute\Style::defer(): CWS\Encute\Style — defer the style’s loading.
 • CWS\Encute\Style::remove(): CWS\Encute\Style — remove the style.
 • CWS\Encute\Style::removeIf(callable $callback): CWS\Encute\Style — remove the style if the callback resolves as true.
 • CWS\Encute\Style::keepIf(callable $callback): CWS\Encute\Style — keep the style if the callback resolves as true (else remove it).

Στιγμιότυπα

 • Code generation inside the plugin.

Συχνές Ερωτήσεις

How do I use this?

Go to Tools > Encute and you’ll be guided through code generation.

Can’t I do this through a UI?

Not currently. This is a pro-level tool. You need to know what you’re doing. If writing code isn’t for you, then this plugin probably isn’t for you.

Κριτικές

12 Δεκεμβρίου 2021
Given 4 stars because early days with this plugin, but it does it’s job and gives full control of scripts/styles which many free plugins don’t. There’s a few points that might not be clear from the documentation: The ‘plugin’ requires PHP 7.4 or higher If you don’t have a directory at /wp-content/mu-plugins then create one and put encute.php in it At first, tick the “Show debug HTML comments around scripts and styles” checkbox. This outputs useful comments around script and style blocks with the handle of each. You need this handle to set up ‘rules’. The plugin works fine and the code generation tool is useful, but doesn’t remember ‘rules’ you add. Would be useful if the plugin had a link (in new window) to the plugin description page for code reference
Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Encute” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές