Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Plugin Name: FusionCharts for WordPress

Περιγραφή

FusionCharts is a software service provider creating data visualization products. Its flagship product, FusionCharts Suite XT, is a comprehensive JavaScript-based charting solution that focuses on easing the process of data visualization through charts. With over 90 charts and 1000 maps, FusionCharts Suite XT covers a wide range of data visualization requirements. The product includes standard charts, like the column chart, bar chart, line chart, as well as advanced charts like the treemap, heatmap, waterfall chart, radar chart, and so on. (To know more, take a look at the complete list of charts and maps in FusionCharts Suite XT.)
The FusionCharts for WordPress plugin lets you embed awesome-looking JavaScript charts in your WordPress page or post.

Usage guide

 1. In the editor, click the Add Chart button (as shown in Image 1 in the Screenshots section).

  You will be given a form to fill up the basic chart settings for FusionCharts (as shown in Image 2 in the Screenshots section).

  Note: Default values are already populated in the form fields, including sample JSON data to create a basic column 2D chart. For more chart samples, click here.

 2. Click the PREVIEW THE CHART button (in the bottom-left corner of Image 2 in the Screenshots section) to preview the chart before embedding it in your post/page (preview for the sample chart is in Image 3 in the Screenshots section).

  Note: If there is error in chart data, the preview is not shown.

 3. If you need to change the chart settings, click BACK TO SETTINGS (refer Image 3 in the Screenshots section) to go back to the form with the settings.

 4. Make the required changes to the chart settings and preview the chart again.

 5. If everything looks good, click EMBED THIS CHART (refer Image 3 in the Screenshots section).

 6. Click Publish (for a new post)/Update (for a modified post) to view the page/post (the final output for the sample chart is shown in Image 5 in the Screenshots section).

Δωρεές

This plugin is and always will be free for use. Reach out to us at https://github.com/sguha-work/fc-wp/issues for your suggestions to help us to improve or with regard to any issues that you are facing.

Στιγμιότυπα

 • Image 1: The Add Chart besides the Add Media Button before the WYSIWYG editor, the first step in embedding a FusionCharts Suite XT chart in your page
 • Image 2: The chart settings form
 • Image 3: The preview of the chart, as specified in the chart settings form
 • Image 4: The published post

Εγκατάσταση

 1. Upload the fc-wp folder to the /wp-content/plugins directory.
 2. Activate the FusionCharts for WordPress plugin through the Plugins menu in WordPress.
  • Open the Plugins page.
  • Click the Activate button to activate the FusionCharts for WordPress plugin.
 3. Once the plugin is installed and activated, the Add Chart button can be seen in the post and page editor (as shown in Image 1 in the Screenshots section).

Συχνές Ερωτήσεις

What about FusionChart?

Well you may just put the query in Google. 🙂 Please visit http://www.fusioncharts.com/ to know the awesome

How do I get a licensed version of FusionCharts to use with this plugin?

You can buy the licensed version of FusionCharts Suite XT from here : http://www.fusioncharts.com/buy/.
Once done, all you need to do is unzip all the files received with the purchased product in the wp-content/plugins/fc-wp/assets/fc-assets folder (replacing the current files).

Κριτικές

3 Σεπτεμβρίου 2016
I really enjoyed this plugin and I’m already using on a WordPress project Compartilhar
Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Plugin Name: FusionCharts for WordPress” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

v1.0

 1. Changed plugin UI
 2. Added feature to direct embed the chart to Post/Page without copy-paste

v0.25

 1. Fusioncharts libraries updated to latest version 3.11.2

v0.24

 1. Fusioncharts libraries updated to latest version 3.11.0

v0.23

 1. Fusioncharts libraries updated to latest version 3.10
 2. Two new chart types added Treemap chart and Zoom Scatter chart

v0.22

 1. Bug fix in parsing XML data
 2. Bug fix in parsing JSON data
 3. Chart type specific example data both XML and JSON

v0.21

 1. Bug fix in chart generation library
 2. Changed sample data population
 3. UI changes

v0.2

 1. Added the feature to have data from JSON/XML url.