Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

FD Footnotes Plugin

Περιγραφή

AS OF MAY 2016, THIS PLUGIN IS NOT BEING MAINTAINED AND WILL NOT RECEIVE ANY FUTURE UPDATES.
CONTACT ME IF YOU’D LIKE TO LIST AN ALTERNATIVE HERE.

Alternatives:
– https://wordpress.org/plugins/footnotation/

This plugin provides an extremely easy way to add elegant looking footnotes to
your posts. The syntax is natural, simple to understand, and degrades
gracefully if the plugin is removed. Footnotes are linked unobtrusively and the
note itself links back to the original text where the footnote is referenced.

Adding footnotes to a post is simple. Just type them inline in your post in
square brackets like this:

 [1. This is a footnote.]

Each footnote must have a number followed by a period and a space and then the
actual footnote. They don’t have to be unique but it is recommended. It doesn’t
matter what the numbers are since the footnotes will be automatically
renumbered when the post is displayed.

Footnotes can contain anything you’d like including links, images, etc.
Footnotes are automatically linked back to the spot in the text where the note
was made.

Παράμετροι

Only show footnotes on single post/page: This option will hide
footnotes on the main blog page. Footnote numbers will still appear
but link to the individual post/page URL.

Collapse footnotes until clicked: When checked, footnotes are
hidden until manually expanded or a footnote number is clicked.

Note: Do not include square brackets [] inside the footnotes themselves.

Note: Footnote numbers don’t need to be unique but it is recommended,
especially if the text is identical for multiple footnotes. If you have
multiple footnotes with the exact same text and number then you’ll get weird
and incorrect footnotes on your post.

Στιγμιότυπα

 • Sample of post and resulting display on blog.

Εγκατάσταση

 1. Copy the fd-footnotes directory into wp-content/plugins
 2. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress

Κριτικές

26 Σεπτεμβρίου 2018
We’ve been using this plugin for maybe 6 years or more. It is now September 2018, and the plugin has been apparently abandoned. But apparently the code was good enough that it is still working flawlessly on our site, where we use footnotes regularly.. I understand the “Footnotation” plugin works with the same [1. Footnote .. ] code. If this should stop working, we’ll try that one. If someone know of a way to notify the author, perhaps he could post a minor “update” so it doesn’t look abandoned.
9 Ιουνίου 2018 1 απάντηση
Would be five stars, except my Wordfence security plugin just notified me today that it appears FD Footnotes is “abandoned” (updated June 6, 2016, tested to WP 4.3.16). I hope the developer does what is necessary to keep this plugin up to date!
7 Οκτωβρίου 2020
Using it on all my websites, one of my favourite plugins in order to keep content not really belonging to the post separated, but still mentioning it. Edtit in 10/2020: Although not maintained since 2016, plugin works for me, very happy with it.
3 Σεπτεμβρίου 2016
I really like the basic functionality of this plugin, but there is a HUGE issue with it, and that is that you cannot use square brackets in your footnotes. MANY cites require square brackets. However, because this plugin uses square brackets to denote the beginning and end of a footnote, if you use them elsewhere, the text within said brackets disappears. Unfortunately, that renders this plugin pretty much useless for me. Darn it. 🙁
3 Σεπτεμβρίου 2016
I use it since many years and love it. Great plugin!
3 Σεπτεμβρίου 2016 2 απαντήσεις
Here is a slightly updated version to the wonderful code that @johanneseva wrote to stylize the footnote section to look more like a footnote section (smaller font, line above section, etc.) The only addition I made is to put a space (bottom margin) between the footnote line items. I also increased the line size itself from 1em to 1.2em for better readability. sup.footnote a { text-decoration: underline; vertical-align: super; font-weight: bold; font-size: 80%; padding-left: 0.3em; } .footnotedivider { width: 40%; padding-top: 0.8em; border-top: 1px solid #000; } .footnotes { font-size: 72%; } .footnotes li { line-height: 1.2em; margin-bottom: 6px; } I have been using this FD Plugin for a few years now. It is GREAT! Simple to use and just works.
Ανάγνωση όλων των 21 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“FD Footnotes Plugin” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.36

 • Fixed “Notice: Undefined variable” https://wordpress.org/support/topic/line-130-error

1.35

 • Added German translation by Mark Sargent

1.34

 • Fixed jQuery script dependency

1.33

 • Added Greek translation by Dimitrios Kaisaris (http://www.foodblogstarter.com)

1.32

 • Fixed issue when non-breaking space used between footnote number and footnote text

1.31

 • Fixed issue when non-breaking space used between footnote number and footnote text

1.3

 • Added option for collapsing footnotes into a single line until manually
  expanded.
 • Added option to only show footnotes when viewing a single post/page.
 • Added translation files. Send .po translation files to me for inclusion
  in future releases. Thanks.

1.21

 • Fixed problem where sometimes WordPress would not correctly add the closing
  paragraph tag in posts with footnotes. This is a stable workaround for a
  wpautop() bug in WordPress. Thanks to Roger Chen for the tip.