Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Featured Post

Περιγραφή

Plugin for featured wordpress posts. This is a cool plugin that makes it easier to mark posts as featured posts (not using specific categories) and simple markup to show theme from your theme file.

Add <?php query_posts($query_string."&featured=yes"); ?> before the post loop starts and manage the featured posts from the post edit list.

Now added widget for listing featured post in sidebar widgets with custom number of post.

Supports Custom Post Type

Visit us on GitHub to support and donate

Εγκατάσταση

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to post list are then choose your featured post.
  4. Put the code <?php query_posts($query_string."&featured=yes"); ?> before the post loop starts where you want to showt he featured posts.
  5. Put a widget on sidebar for listing featured post in unordered list
  6. NOTE: ****Please just after the loop you have called the custom query don’t forget to add wp_reset_query(); after the loop, else you will have all other normal post loops showing the featured posts.

Συχνές Ερωτήσεις

Why was this plugin created?

This plugin was created to for the featured post management. Its easy and any minor wordpress developer or user can use and integrate into his wordpress theme with ease.

When I use this plugin to show featured post even when i am not adding “featured=yes” before the loop?

This is not a common problem, but this occurs when you are have called query_posts(***.”featured=yes”); before the normal template loop like in category.php or archive.php or even index.php. So, its a good practice to add a wp_reset_query(); after each custom query you make adding “featured=yes”. So why not add the wp_reset_query(); after the loop of featured posts.

What is this plugin exactly?

As mentioned earlier, this is just a simple featured posts management plugin that adds the post meta data as featured=yes for the particular post marked as featured.

Does This Support Custom Post Type?

Yes, it does. To display featured post of any Custom Post Type pass the arguement post_type=YOUR_POST_TYPE along with featured=yes. For example, if I have custom post type “portfolio” and I want to show featured posts in post type “portfolio’ (so called featured portfolio), then I would do, query_posts('post_type=portfolio&featured=yes') before the have_posts() loop.

Does it work with WP_Query() class?

Yes, absolutely, it does. you can pass it as string type arguement like $query=new WP_Query('post_type=portfolio&featured=yes&posts_per_page=1') or even in array type arguement like $query=new WP_Query(array('post_type'=>'portfolio','featured'=>'yes')); then use how the regular WP_Query is used.

How Does it work exactly?

This plugin actually hooks over pre_get_posts filter and make the WP_Query class to only fetch posts/entries which are marked featured whenever featured=yes query var is passed as query arguement(Hope that makes sense).

Κριτικές

20 Ιουλίου 2023
This is not a hate post. The plugin worked fine for a website for many years! Unfortunately with PHP updates one of the functions has been removed completely as of PHP 8.create_function() has been removed from PHP as of version 8.
30 Νοεμβρίου 2016
I love this plugin. It’s simple, small and easy to modify. Best of all, it has a simple interface for end-users. NOTE: You may wish to download the plugin from the GitHub link in the description. This one is at version 3.2.1 but the GitHub one is at version 3.5. Works great on WordPress 4.6.1!
3 Σεπτεμβρίου 2016
This plugin is awesome, but how can i customize the output? how to rewrite the output, for example, print the category, content of the post?
Ανάγνωση όλων των 13 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Featured Post” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

2.0.1

Fixed Some Minor Bugs

2.0

Did major update to work with Worpdress Version 3.5

1.4.1

Fixed some other minor bug with widget (Just for some more features updates)

1.4.0

Fixed Some Minor bugs with featured post management (I really didn’t want to do it)

1.3.1

Fixed some bug with widget and backend post section (I wanted to work it out)

1.3

Added multi-instance widget(I am not sure if this was needed)

1.2.1.0

Added Widget Sidebar for featured post (Just a dumb update)

1.0

Frist stable version 1.0 (Just forget this version)