Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Flair – Github

Περιγραφή

📣 WordPress plugin to show Github profile summary through their API.

⚡️ Demo: https://manojkumar.online/lab/wp/github-flair-demo/

After installing the plugin, just use this shortcode: [github-flair] in your posts, pages or widgets.

You can make use of the user attribute of the shortcode like this:

[github-flair user="WordPress"] 

where WordPress can be replaced by your desired Github username.

By default, the search function is enabled but if you need to remove it, you can do so with:

[github-flair show-search="no"]

You can also make use of the shortcode in your template files using this

<?php echo do_shortcode("[github-flair user='WordPress']") ; ?>

Στιγμιότυπα

  • Horizontal / Desktop layout
  • Vertical / Mobile layout
  • Search function
  • Classic Editor
  • Block Editor
  • Template file – Example: “Code usage” page.
  • Demo GIF

Συχνές Ερωτήσεις

Do I need an API key to access GitHub key?

You might not need an API key for now since GitHub offers unauthenticated access up to certain limit. Please read this: https://docs.github.com/en/rest/guides/getting-started-with-the-rest-api which says that they allow up to 60 requests per hour per user. So they block the IP for a while if they exceed that limit.

The admin inputs for API key will be in the future releases if people find it interesting to work with.

How do I limit the number of search results?

Make use of the attribute [github-flair total-results="25"] where you can set any number instead of 25.

I need to add/delete details to/from these cards.

You can do so if you are a developer by editing the script.js file and getting the desired results from the API into the HTML and then minify it. As a non-developer, You can request more profile data through https://github.com/M4N0JKUM4R/Flair-Github/issues

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Flair – Github” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

= 1.0.1
* Fixed JS errors on non-shortcode pages. Added option to limit the number of search results.

= 1.0.0
* Early release with basic rendering of cards with a search function.