Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Markdeep Block

Περιγραφή

“Markdeep is ideal for design documents, specifications, README files, code documentation, lab reports, blogs, and technical web pages. Because the source is plain text, Markdeep works well with software development toolchains.”
— http://casual-effects.com/markdeep/

“Markdeep is a text formatting syntax that extends Markdown, and a JavaScript program for making it work in browsers. The two most powerful features are its ability to run in any web browser on the client side and the inclusion of diagrams.”
— https://casual-effects.com/markdeep/features.md.html

This plugin adds a gutenberg block supporting the markdeep language. The editor shows both a plaintext
area for composing the text, and a preview area to display the rendered block.

MathJax & CDN

In order to support MathJax features, the MathJax library is loaded from an external CDN (cdnjs/cloudflare).

MathJax.org does not collect, maintain, distribute, purchase, or sell personal data of any kind, and uses no cookies or other tracking
or advertising techniques.

Likewise, the MathJax software does not track you, and uses local storage only to maintain your preferences as set by the MathJax contextual menu.

— https://www.mathjax.org/#privacy-statement

If you do not change the CDN you will be subject to cloudflare’s terms & privacy policy.

This CDN can be changed with a one-line script. (Alternately, use the WordPress plugin file editor to uncomment a similar line in
markdeep-block.php). In the future this should be an exposed configuration option.

To override the CDN use:

`php

// Markdeep currently uses version 2.7.6
add_filter( ‘markdeepblock_mathjax_url’, fn($u) => ‘https://cdn.jsdelivr.net/npm/mathjax@2.7.6/unpacked/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML’ );
`

Planned features

 • UI to configure CDN for JS resources (Markdeep, MathJax).
 • Configurable style per block.
 • Drop-down style selection of styles (globally & per-block).
 • Get MathJax commands working in editor. (MathJax currently works in posts).
 • Markdeep specific LaTeX/MathJax macros. (e.g. θ₀, θ₁, etc.)
 • Configurable MathJax macros.
 • Optional Table of Contents (currently suppressed)

Logo

The logo is derived from Dustin Curtis’s https://github.com/dcurtis/markdown-mark.

Μπλοκς

Αυτό το πρόσθετο παρέχει 1 μπλοκ.

 • Markdeep Block Markdeep Block is a WordPress plugin for adding Gutenberg blocks supporting Markdeep syntax.

Εγκατάσταση

This plugin can be installed through the normal processes: the WordPress plugin directory, (hopefully) the WordPress block
directory, and a manual installation.

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/markdeep-block directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.

Συχνές Ερωτήσεις

Can you make diagrams with this?

Yes, in fact it’s all done with text! See the markdeep site for specific
examples.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Markdeep Block” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.0.2

 • Update to markdeep 1.15