Matomo Analytics – Ethical Stats. Powerful Insights.

Περιγραφή

If you are already using Matomo On-Premise (formerly Piwik) or Matomo Cloud, please use the WP-Matomo plugin.

For all you WordPress website owners wanting an easier way to get customer insights to grow your business, you can now get the solution the professionals use, for free!

Matomo Analytics is the #1 used Google Analytics alternative that offers a powerful range of features, security and protects the privacy of your users. This enables you to learn how to improve your website, make the right decisions for your business and stand out in the crowd in a safe and trustworthy way.

Matomo’s mission is to give control and data ownership back to the user. By hosting web analytics on your own servers there’s no third-parties taking ownership, no on-selling of data and no-one looking in. This means when you install Matomo in a matter of a few clicks, you’re in full control.

It’s also easier for you to get insights from Matomo Analytics with it’s time-saving interface design and out-of-the-box features, which require less manual configuration than Google Analytics.

Matomo is free, secure and open – your ethical user insights platform.

How Matomo Analytics for WordPress solves problems:

 • 100% data ownership, no one else can see your data
 • All data is stored in your WordPress and not sent to any third party or different country
 • Super easy to install. No coding or technical knowledge needed #nocode
 • Free to use forever
 • Designed to save you time as an out-of-box solution (including many Ecommerce stores)
 • Protects the privacy of your users
 • GDPR Manager
 • No data sampling
 • Opportunities to extend with an ever-growing marketplace
 • Supports over 50 languages
 • Comes equipped with Matomo Tag Manager

How Matomo focuses on privacy:

 • Superb user privacy protection
 • Heaps of features to anonymize data and IP addresses
 • WP shortcode to embed an opt-out feature into your website
 • Features to export and delete data for GDPR
 • Ability to configure data retention

Ultimately, Matomo lets you: learn who your customers are and their needs; understand what content works and how engaged your audience is; identify which marketing channels give you the highest ROI and invest with confidence in channels that convert for your business; and discover blockages and fix pain points for confused visitors to ensure they become satisfied customers.

Features include:

 • Ecommerce features (supports WooCommerce, Easy Digital Downloads and MemberPress out of the box)
 • Campaign tracking
 • Visitor profiles
 • Tag Manager
 • Dashboards
 • Segmentation
 • Real time reports
 • Transitions
 • Extensive geolocation reports / maps
 • Many different visualisations
 • Row evolution
 • Report comparisons
 • Export features
 • See the most drastic changes within a given time period
 • Supports WP Rest API
 • And hundreds of other features
 • Easily give your colleagues access to your reports if / when needed
 • Easily exclude certain roles, visitors and pages from being tracked
 • Supports WordPress Multisite. (Note: Tag Manager feature does not work in MultiSite.)

Premium paid features:

 • Heatmaps & Session Recordings
 • Form Analytics
 • Media Analytics
 • Funnels
 • SEO features – Keyword rankings
 • Custom reporting
 • Cohorts
 • Users flow

Prerequisites and technical requirements:

Running Matomo Analytics on your server can use significant resources. Whenever someone visits your WordPress website, your server will need to serve your WordPress pages to the user, as well as tracking the user journey in Matomo, resulting in an additional request for each page view.

Over 1 million websites in over 190 countries are using Matomo already. Join the revolution too! Install Matomo on your WordPress website completely free and take back full control of your data!

Third party resources we use:

 • After activating this plugin, it will download a Geolocation database (DBIP-City.mmdb) from DB IP into your uploads directory. The DB-IP database is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. This database is needed to detect the location of your visitors based on their IP.
 • When you enter a URL in the SEO ranking widget, then a request with the entered URL may be sent to Google, Alexa, Bing, and other SEO providers.

Credits

 • The entire Matomo team and everyone who contributed
 • André Bräkling who is the Author of the WP-Matomo plugin

Στιγμιότυπα

 • Customizable Matomo Dashboard. Choose from many widgets and adjust layout.
 • Visits log. See every action your visitors took.
 • Behaviour insights.
 • Acquisition insights.
 • Ecommerce insights.
 • Configure tracking code without developer knowledge.
 • Easily give your co-workers access to your Matomo reports.
 • Define who and what should not be tracked.
 • Options to anonymize data so you don't track personal data.
 • Automatically delete old data you no longer need to be privacy compliant and to free your server from not needed data.
 • Summary page for getting a quick overview.

Εγκατάσταση

Minimum Requirements

 • PHP 7.2 or greater
 • MySQL 5.5 or greater is recommended
 • 128MB memory or greater is recommended

Automatic installation

 • Log in to your WordPress Admin Dashboard
 • Navigate to the “Plugins” menu
 • Click “Add New”
 • Search for “Matomo Analytics”
 • Click “Install Now” and then “Activate”

Manual installation

 • Downloading the plugin
 • Upload it to your web server using an FTP application. Learn more

Once installed

 • Go to “Matomo Analytics” in the WordPress Admin Dashboard.
 • Click on “Activate tracking” in the “Get started” page.
 • That’s it! You can further customize the tracking in the settings page.

Συχνές Ερωτήσεις

Is there a demo available?

Yes, check out the online demo for Matomo at demo.matomo.org

Does Matomo care about security?

Security is a top priority at Matomo. As potential issues are discovered, we validate, patch and release fixes as quickly as we can. We have a security bug bounty program in place that rewards researchers for finding security issues and disclosing them to us.
Learn more or check out our HackerOne program.

How can I get involved?

We believe in liberating Web Analytics, providing a free platform for simple and advanced analytics. Matomo was built by dozens of people like you,
and we need your help to make Matomo better… Why not participate in a useful project today? Learn how you can contribute to Matomo.

How do you ensure quality?

The Matomo project uses an ever-expanding comprehensive set of thousands of unit tests and hundreds of automated integration tests, system tests, JavaScript tests, and screenshot UI tests, running on a continuous integration server as part of its software quality assurance. Learn more

Can I disable the Tag Manager?

The Tag Manager can be disabled by placing define('MATOMO_ENABLE_TAG_MANAGER', false); in your wp-config.php.

The Tag Manager does currently not work in WP Multisite mode.

How do you support WP Multisite?

Click here to learn more

Which MySQL versions are supported?

Matomo should run on most MySQL versions. However, we only support MySQL 5.5 and newer. It should also work with MariaDB and other MySQL compatible databases.

Which browsers do you support?

 • Tracking: We support pretty much all browsers even very old browsers
 • Admin: The Matomo UI does not support IE9 or older.

What are your contact details?

Website: matomo.org
About us: matomo.org/team/
Contact us: matomo.org/contact/

Where do I find all other available FAQs?

Needing to know more? Click here to view all of our FAQs on our website

Κριτικές

1 Οκτωβρίου 2020
There are problems, but in general Matomo is a good alternative to Google and other big players
26 Σεπτεμβρίου 2020
I'm new to analytics plugins, but I did a lot of research and this plugin always got high marks. Loving it so far.
Ανάγνωση όλων των 29 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Matomo Analytics – Ethical Stats. Powerful Insights.” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

“Matomo Analytics – Ethical Stats. Powerful Insights.” έχει μεταφραστεί σε 8 γλώσσες. Thank you to the translators for their contributions.

Μεταφράστε το “Matomo Analytics – Ethical Stats. Powerful Insights.” στην γλώσσα σας.

Interested in development?

Περιηγηθείτε στον κώδικα , ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

See changelog for all versions.