Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Menu Icons by ThemeIsle

Περιγραφή

This plugin gives you the ability to add icons to your menu items, similar to the look of the latest dashboard menu.

Usage

 1. After the plugin is activated, go to Appearance > Menus to edit your menus
 2. Enable/Disable icon types in “Menu Icons Settings” meta box
 3. Set default settings for current nav menu; these settings will be inherited by the newly added menu items
 4. Select icon by clicking on the “Select icon” link
 5. Save the menu

Supported icon types

Planned supported icon types

 • Image (URL)

Επεκτάσεις

Compatible themes

Menu icons works with most of the themes out there, especially with popular ones like Twenty Seventeen or Hestia.

Development of this plugin is done on GitHub. Pull requests welcome. Please see issues reported there before going to the plugin forum.

If you like this plugin, then consider checking out our other projects:

CodeinWP Blog – Designer’s Guide To WordPress
Revive.Social – Social Media Tools
JustFreeThemes – Free WordPress Themes directory

Στιγμιότυπα

 • Menu Editor
 • Icon selection
 • Twenty Fourteen with Dashicons
 • Twenty Fourteen with Genericons
 • Twenty Thirteen with Dashicons
 • Twenty Thirteen with Genericons
 • Settings Meta Box (Global)
 • Settings Meta Box (Menu)

Εγκατάσταση

 1. Upload menu-icons to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress

Συχνές Ερωτήσεις

The icons are not showing!

Make sure that your active theme is using the default walker for displaying the nav menu. If it’s using its own custom walker, make sure that the menu item titles are filterable (please consult your theme author about this).

The icon positions don’t look right

If you’re comfortable with editing your theme stylesheet, then you can override the styles from there.
If you have Jetpack installed, you can also use its Custom CSS module.
Otherwise, I recommend you to use the Advanced CSS plugin.

Some font icons are not rendering correctly

This is a bug with the font icon itself. When the font is updated, this plugin will update its font too.

How do I use css file from CDN?

You can use the icon_picker_icon_type_stylesheet_uri filter, eg:

/**
 * Load Font Awesome's CSS from CDN
 *
 * @param string        $stylesheet_uri Icon type's stylesheet URI.
 * @param string        $icon_type_id  Icon type's ID.
 * @param Icon_Picker_Type_Font $icon_type   Icon type's instance.
 *
 * @return string
 */
function myprefix_font_awesome_css_from_cdn( $stylesheet_uri, $icon_type_id, $icon_type ) {
  if ( 'fa' === $icon_type_id ) {
    $stylesheet_uri = sprintf(
      'https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/%s/css/font-awesome.min.css',
      $icon_type->version
    );
  }

  return $stylesheet_uri;
}
add_filter( 'icon_picker_icon_type_stylesheet_uri', 'myprefix_font_awesome_css_from_cdn', 10, 3 );

Is this plugin extendable?

Certainly! Here’s how you can remove an icon type from your plugin/theme:

/**
 * Remove one or more icon types
 *
 * Uncomment one or more line to remove icon types
 *
 * @param array $types Registered icon types.
 * @return array
 */
function my_remove_menu_icons_type( $types ) {
  // Dashicons
  //unset( $types['dashicons'] );

  // Elusive
  //unset( $types['elusive'] );

  // Font Awesome
  //unset( $types['fa'] );

  // Foundation
  //unset( $types['foundation-icons'] );

  // Genericons
  //unset( $types['genericon'] );

  // Image
  //unset( $types['image'] );

  return $types;
}
add_filter( 'menu_icons_types', 'my_remove_menu_icons_type' );

To add a new icon type, take a look at the files inside the includes/library/icon-picker/includes/types directory of this plugin.

I don’t want the settings meta box. How do I remove/disable it?

Add this block of code to your mu-plugin file:

add_filter( 'menu_icons_disable_settings', '__return_true' );

How can I change the CSS class for hiding the menu item labels?

Add this block of code to your mu-plugin file:

/**
 * Override hidden label class
 *
 * @param string $class Hidden label class.
 * @return string
 */
function my_menu_icons_hidden_label_class( $class ) {
  $class = 'hidden';

  return $class;
}
add_filter( 'menu_icons_hidden_label_class', 'my_menu_icons_hidden_label_class' );

How can I modify the markup the menu items?

Add this block of code to your mu-plugin file:

/**
 * Override menu item markup
 *
 * @param string $markup Menu item title markup.
 * @param integer $id   Menu item ID.
 * @param array  $meta  Menu item meta values.
 * @param string $title  Menu item title.
 *
 * @return string
 */
function my_menu_icons_override_markup( $markup, $id, $meta, $title ) {
  // Do your thing.

  return $markup;
}
add_filter( 'menu_icons_item_title', 'my_menu_icons_override_markup', 10, 4 );

Can you please add X icon font?

Let me know via GitHub issues and I’ll see what I can do.

How do I disable menu icons for a certain menu?

Add this block of code to your mu-plugin file:

/**
 * Disable menu icons for a menu
 *
 * @param array $menu_settings Menu Settings.
 * @param int  $menu_id    Menu ID.
 *
 * @return array
 */
function my_menu_icons_menu_settings( $menu_settings, $menu_id ) {
  if ( 13 === $menu_id ) {
    $menu_settings['disabled'] = true;
  }

  return $menu_settings;
}
add_filter( 'menu_icons_menu_settings', 'my_menu_icons_menu_settings', 10, 2 );

How do I add an icon pack from Fontello?

 1. Create a new directory called fontpacks in wp-content.
 2. Grab the zip of the pack, extract, and upload it to the newly created directory.
 3. Enable the icon type from the Settings meta box.

I can’t select a custom image size from the *Image Size* dropdown

Read this blog post.

Κριτικές

10 Απρίλιος 2021
Terimakasih yah sudah membantu, dengan plugin ini, saya gak perlu repot ngoding untuk icon di menu. Thank you so much.
23 Φεβρουάριος 2021
Sa simplicité fait que rapidement, on ne s'en passe plus! Il remplit bien son utilité! Je recommande.
Ανάγνωση όλων των 647 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Menu Icons by ThemeIsle” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

“Menu Icons by ThemeIsle” έχει μεταφραστεί σε 16 γλώσσες. Thank you to the translators for their contributions.

Μεταφράστε το “Menu Icons by ThemeIsle” στην γλώσσα σας.

Interested in development?

Περιηγηθείτε στον κώδικα , ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

0.12.5 – 2020-08-18

0.12.4 – 2020-07-13

 • Fix Font Awesome not loading

0.12.3 – 2020-07-13

 • Fixed Menu Icons in Block Editor not working
 • Fixed CWP links.

0.12.2 – 2019-11-15

0.12.1 – 2019-11-15

 • Improve legacy compatibility

0.12.0 – 2019-11-15

 • Fix issues with WordPress 5.3.

0.11.5 – 2019-05-23

 • Sync composer dependencies with the latest version

0.11.4 – 2018-12-10

 • fix issue with composer libraries.

0.11.3 – 2018-12-10

 • Tested with WP 5.0

0.11.2 – 2018-03-05

 • Improve popup sidebar layout.

0.11.1 – 2018-02-24

 • Add recommendation boxes in the menu icon popup.

0.11.0 – 2018-01-05

 • Change ownership to ThemeIsle.
 • Improves compatibility with various ThemeIsle products.

0.10.2

 • Compatibility with WordPress 4.7.0, props Aaron K.

0.10.1

0.10.0

 • Icon Picker 0.4.0
  • Font Awesome 4.6.1
  • Introduce icon_picker_icon_type_stylesheet_uri filter hook.
 • Add aria-hidden="true" attribute to icon element

0.9.3

 • Fix CSS conflicts

0.9.2

 • Update Icon Picker to 0.1.1.

0.9.1

 • Fix support for Composer.

0.9.0

 • Performance optimization.
 • Modularisation. Developers: Take a look at the Icon Picker library.
 • Bug fixes.
 • Removed menu_icons_{type_id}_props filter.

0.8.1

 • Fix disappearing icons from front-end when not logged-in, props jj9617

0.8.0

 • Update Dashicons
 • Update Genericons to 3.4
 • Update Font Awesome to 4.4.0
 • Allow the plugin to be disabled for a certain menu
 • Add new icon type: SVG, props Ethan Clevenger
 • Add new filter: menu_icons_hidden_label_class
 • Add new filter: menu_icons_item_title

0.7.0

 • Update Dashicons
 • Fix annoying browser popup when navigating away from Nav Menus screen
 • Work-around settings update with ajax

0.6.0

 • Update Genericons to 3.2
 • Update Font Awesome to 4.2.0

0.5.1

 • Update Menu Item Custom Fields to play nice with other plugins.
 • Add missing Foundation Icons stylesheet, props John
 • JS & CSS fixes

0.5.0

 • New Icon type: Foundation Icons
 • Add new Dashicons icons
 • Various fixes & enhancements

0.4.0

 • Fontello icon packs support
 • New icon type: Image (attachments)

0.3.2

 • Add missing minified CSS for Elusive font icon, props zazou83

0.3.1

 • Fix fatal error on outdated PHP versions, props dellos

0.3.0

 • Add Settings meta box on Menu screen
 • New feature: Settings inheritance (nav menu > menu items)
 • New feature: Hide menu item labels
 • New Icon type: Elusive Icons
 • Update Font Awesome to 4.1.0

0.2.3

 • Add new group for Dashicons: Media

0.2.1

 • Fix icon selector compatibility with WP 3.9

0.2.0

 • Media frame for icon selection
 • New font icon: Font Awesome

0.1.5

 • Invisible, but important fixes and improvements

0.1.4

 • Fix menu saving

0.1.3

 • Provide icon selection fields on newly added menu items

0.1.2

 • Improve extra stylesheet

0.1.1

 • Improve icon selection UX

0.1.0

 • Initial public release