Meta Box – WordPress Custom Fields Framework

Περιγραφή

Meta Box is a powerful, professional, and lightweight toolkit for developers to create custom meta boxes and custom fields for any custom post type in WordPress.

Meta Box helps you add custom fields and details on your website such as pages, posts, custom post types, forms and anywhere you want using over 40 different field types such as text, images, file upload, checkboxes, and more.

On top of that, each WordPress custom field type has extensive internal options for unlimited content possibilities. Complete customization and control is just a few clicks away.

Adding WordPress custom fields and custom meta boxes for custom post types is quick and painless: Select the field types you want in the user-friendly Online Generator, then copy and paste the code into your child theme’s functions.php file.

Boom! All the power with none of the bloat.

There are also free and premium extensions available to add enhanced capabilities. You can manage the display and organization of your WordPress custom fields, the conditions upon which they appear, and become the ultimate WordPress data wizard.

You can also check out the full list of extensions and MetaBox.io for details.

Χαρακτηριστικά

Create any type of metadata or custom fields in WordPress

That’s right – any type. No matter where you need to insert custom data and features, Meta Box’s WordPress custom fields have your back, and with infinite options to boot.

Here are just a few of the data types you can customize:

A wide-range of field types and options

Take your standard WordPress custom field and imagine it infinitely expanded. That’s how many options Meta Box gives you:

It’s developer-friendly

As a developer, you have enough on your plate. You shouldn’t have to create an entirely new system for each project. Use Meta Box to your full advantage.

You can use Meta Box and its custom fields for any custom post type in WordPress on as many websites as you want so you can use it on client projects as well.

Don’t love coding? You’re in luck!

Meta Box is built mostly for developers since you need to copy and paste some code, but if you prefer a more visual system to create custom fields in WordPress, you can choose one or all of the extensions below:

The Meta Box Builder extension has a ton of features to make quick work of any project:

 • All the power of Meta Box without touching a single line of code.
 • It’s designer-friendly, lightweight and works at top-notch speeds.
 • Create an unlimited amount of WordPress custom fields at lightning speeds and with a user-friendly drag-and-drop interface.
 • Over 40 custom field types available that you can drag and drop to where you need ‘em.
 • Export your custom fields and settings to PHP. Then, add it to a new site without needing to install this extension for an incredibly lightweight option.
 • It has the goods with conditional logic, priority and context options ready and waiting.

Πρόσθετα

Speaking of extensions, there are a ton of free and premium ones available to further extend the already powerful core Meta Box plugin so you can supercharge your custom fields in WordPress.

You’ll have ultimate control to add whatever meta box and custom fields in WordPress you could ever want. Then, you can tailor it all to fit your exact specifications.

Free Extensions

Premium Extensions

 • MB Views: Outputing custom fields and build front-end templates for WordPress without touching theme files.
 • MB Blocks: Create custom Gutenberg blocks with PHP, using the same syntax in Meta Box.
 • Meta Box Builder: Create custom meta boxes and custom fields in WordPress using a user-friendly drag-and-drop interface.
 • Meta Box Group: Create repeatable groups of WordPress custom fields for better appearance and structure.
 • MB Settings Page: Create settings pages for themes, plugins or websites with beautiful syntax.
 • MB Term Meta: Add meta data to categories, tags or any custom taxonomy with simple syntax.
 • Meta Box Conditional Logic: Add visibility dependency for custom meta boxes and custom fields in WordPress.
 • Meta Box Include Exclude: Show or hide meta boxes by ID, page template, taxonomy, or custom function.
 • MB Frontend Submission: Create frontend forms for users to submit custom content and embed them anywhere with a shortcode.
 • Meta Box Columns: Display eye-catching custom fields in WordPress by putting them into 12-column grids.
 • Meta Box Tabs: Painlessly create tabs for meta boxes. There are 3 supported WordPress-native tab styles and icons.
 • MB Admin Columns: Display WordPress custom fields in table columns on admin screens for all post types.
 • MB Custom Table: Save custom field data to custom tables instead of the default meta tables to reduce your database’s size and increase its performance.
 • MB Revision: Track changes to custom fields in WordPress with revisions. You can save, compare and restore the changes smoothly.
 • MB User Meta: Quickly add WordPress custom fields to user profiles in the wp_usermeta table with simple syntax.
 • Meta Box Geolocation: Automatically and instantly populate location data with the power of the Google Maps Geolocation API.
 • Meta Box Template: Make defining custom meta boxes and WordPress custom fields way easier with templates.
 • Meta Box Tooltip: Display help information for custom fields in WordPress using beautiful tooltips.
 • Meta Box Show Hide: Toggle meta boxes by page template, post format, taxonomy and category via JavaScript.

See all the available extensions on the Meta Box website.

Detailed Documentation

We won’t leave you high and dry.

We provide regularly updated, and extensive documentation as well as tutorials on how to use MetaBox and custom fields in WordPress to your advantage as well as in the most efficient way possible.

Here are a few guides to quickly get you started with Meta Box and creating your own WordPress custom fields:

Check out more on the Meta Box Documentation page.

Στιγμιότυπα

 • Text Fields
 • Basic Fields
 • Advanced Fields
 • File Image Upload Fields
 • Media Fields
 • Post Taxonomy Fields

Εγκατάσταση

From within WordPress

 1. Visit Plugins > Add New
 2. Search for Meta Box
 3. Click the Install Now button to install the plugin
 4. Click the Activate button to activate the plugin

Manually

 1. Unzip the download package
 2. Upload meta-box to the /wp-content/plugins/ directory
 3. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress

To getting started with the plugin, please read the Quick Start Guide.

Κριτικές

13 Νοεμβρίου 2021
I've been a ltd user of Metabox for 2 months now and was able to use it in a larger project right away. I hardly had never a plugin like Metabox, that offers everything in his branch without having to buy external plugins and then works so flawlessly. The documentation is extended and the support is friendly and helps where its possible. Metabox is more for experienced wordpress user, but if you take the time you can learn. I would like a little more up-to-date tutorials and videos, otherwise I'm almost happy with Metabox. Nice work, nice plugin and nice people. Thx
9 Σεπτεμβρίου 2021
Best plugin for meta boxes. I am using in my themes. This plugin is very light weight and it has lots of user friendly features.
28 Μαρτίου 2021
Meta Box and ACF have been on my radar for a while. They are both freemium with tiered yearly pricing models. But when I saw Meta Box running a LTD offer, I grabbed it. They have a very active facebook group and users get answers from the the developers and community in minutes, and promise integration with Oxygen Builder. The documentation is well written and gives plenty of examples, so you can't go wrong. It is a solid plugin from an experienced developer team.
Ανάγνωση όλων των 132 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Meta Box – WordPress Custom Fields Framework” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Meta Box – WordPress Custom Fields Framework” έχει μεταφραστεί σε 19 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Meta Box – WordPress Custom Fields Framework” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

5.5.1 – 2021-12-15

 • Fix warning for post field caused by the search by post title

5.5.0 – 2021-12-14

 • Add min_clone parameter to set the minimum number of clones. Props @baden03.
 • Post field: find by title only
 • Meta Box Builder compatibility: parse choice options in real-time
 • Prevent inputs overflow the container

5.4.8 – 2021-10-20

 • Respect cols attribute of textarea field to set the width of the input (without cols, textarea is 100% width)
 • Fix padding for seamless style in Gutenberg
 • Fix divider not showing in Gutenberg
 • Remove unnesseccary escape meta value

5.4.7 – 2021-09-16

 • Fix deleting files and images inside groups.
 • Fix maxlength and pattern not working if not set inside attributes
 • Fix not switching tabs for wysiwyg editors
 • Fix unit for checkbox width
 • Fix remove clone button on top of inputs
 • Fix style for checked checkboxes on desktops
 • Hide hidden field with custom class, not .hidden

5.4.6 – 2021-07-08

 • Remove debug code

5.4.5 – 2021-07-08

 • Fix styling issue for heading field and side meta boxes

5.4.4 – 2021-07-06

 • Improve usability for time picker on mobile by adding +/- buttons
 • Make all input, select, textarea 100% width
 • Export clone functions to the global “rwmb”

5.4.3 – 2021-06-30

 • Fix trailing comma in function call for PHP < 7.3

5.4.2 – 2021-06-29

 • Improve style for media fields to reuse style/HTML markup.
 • Make input, select, input group, select2, textarea full width on the side context.
 • Improve style for button group when buttons don’t have same width.
 • Set better default options for date time pickers.
 • Allow to output HTML in input prepend/append (ex. icon).
 • Add filter rwmb_dismiss_dashboard_widget to dismiss dashboard widget.

5.4.1 – 2021-06-01

 • Improve style for prepend, append text
 • Improve style for select2 on mobiles
 • Make select_tree extend select_advanced and respect select_advanced options

5.4.0 – 2021-05-08

 • Shortcode: add render_shortcodes attribute (default true) to allow render inner shortcodes.
 • File fields: allow to change uploaded file name when uploading to custom folder via unique_filename_callback setting
 • Dashboard: add more video tutorials
 • Image fields: fix actions (edit, delete) not visible on mobile
 • Choice fields: fix not saving value if they contain quotes
 • Datetime fields: fix not saving timestamp via REST API

5.3.10 – 2021-04-24

 • Disable autocomplete for date/datetime fields
 • Input list field: Fix label not working if contains HTML
 • Fix multiple OSM on the same page
 • Add auto update for solutions
 • Fix various bugs for the wysiwyg editor field (mostly in blocks) and allows to pass tinyMCE/quicktags settings to the editor

5.3.9 – 2021-03-10

 • Fix taxonomy_advanced doesn’t load options in attachment with media_modal set to true.
 • Fix rwmb_{$field_id}_choice_label not working for checkbox_list field type
 • Fix clone_default not working for switch if set std = true
 • Update jQueryUI styles to 1.12.1

5.3.8 – 2021-01-28

 • Fix value not available when loaded in map and osm fields.

5.3.7 – 2021-01-11

 • Fix editor not editable in Gutenberg
 • Fix content in the visual tab of editors not saving
 • Make required validation work for color, map, osm, switch, text-list fields
 • Add dismiss action for dashboard news

5.3.6 – 2020-12-29

 • Fix validation not working for image-select, image and wysiwyg fields
 • Fix clone_default not working for switch
 • Fix saving select field value when defining each option as an array
 • Fix wysiwyg not editable in WP 5.6

5.3.5 – 2020-11-30

 • Update color picker library to v3.0.0 and fix color picker with opacity not working in the Customizer (used with MB Settings Page).
 • Cache update requests
 • Show (No title) in object fields if they don’t have title

5.3.4 – 2020-09-23

 • Add default title
 • Update autoloader
 • Bypass the validation when previewing in Gutenberg
 • Add MB Views to the updater
 • Update color picker script to latest version 2.1.4
 • Fix missing labels for color field (wp 5.5.1)
 • Fix preview is not generated
 • Fix seamless style in WordPress 5.5
 • Fix style for file_input field (description is inline with input field)

5.3.3 – 2020-07-21

 • Hide Go Pro link for premium users
 • Update intro and image for the Online Generator in the welcome page

5.3.2 – 2020-07-03

 • Fix validation not working for media fields
 • Add “add_to” option for media fields to allow adding new images to the beginning/end of the list
 • Improve style for input & select on the sidebar
 • Improve style for mobiles

5.3.1 – 2020-06-03

 • Fix validation not working for multiple forms (front end)
 • Fix PHP warning: Creating default object from empty value
 • Fix cloning, sorting wysiwyg field when users disable visual editor
 • Change color of switch based on admin color scheme

5.3.0 – 2020-05-11

 • Add rwmb_set_meta function to set meta value.
 • Add Gutenberg compatibility for validation.
 • Fix wrong label output for switch when it’s off.

5.2.10 – 2020-04-17

 • Hotfix for getting meta value for checkbox list.

5.2.9 – 2020-04-17

 • Fix cloning default value not working for some fields.

5.2.8 – 2020-04-06

Added

 • Add option open info window in Google Maps when loaded
 • Add alpha_channel & update style to background field
 • Add support for custom Ajax parameters for object fields.

Fixed

 • Fix validation rules still applied for hidden fields
 • Fix image_upload field select files not working on iPhone
 • Fix fatal error with Frontend Submission & Elementor
 • Fix ‘zoom’ parameter not working for OSM field on the front end

Changed

 • Remove languages folder. Load languages from translate.wordpress.org only

5.2.7 – 2020-02-07

 • Fix warning in image field for metadata[‘sizes’].
 • Allow to quick define text fields with “name” attribute only.

5.2.6 – 2020-02-03

 • Fix wrong tag when deploying

5.2.5 – 2020-02-03

Fixed

 • Fix CSS in about page and add MB Core to list of premium plugins
 • Fix edit icon not showing popup for image fields
 • Fix OpenStreetMap not loading properly in tabs

Changed

 • Replace date() with gmdate()
 • Update style for input prepend/append for WordPress >= 5.3

Added

 • Add custom trigger after validation for Tabs/Settings extensiosn to show error fields
 • Add URL to all sizes in the returned value of helper functions for images

5.2.4 – 2019-12-11

Added

 • Add hook rwmb_field_registered after a field is registered.
 • Add (*) to required fields

Changed

 • Remove required attribute for license input box.
 • Don’t redirect when bulk activate with other plugins.

Fixed

 • Fix style for select, select_advanced fields in WordPress 5.3.
 • Fix getting object fields for settings pages

5.2.3 – 2019-11-01

Changed

 • Set clone=false if max_clone=1
 • Shows only images in the selection popup for image field
 • Hide license key

Fixed

 • Fixed parsed terms in taxonomy advanced for MB Blocks
 • Don’t show date picker for readonly fields
 • Fix warning when output empty background field value
 • Fix empty meta value when save_field=false

5.2.2 – 2019-10-09

Fixed

 • Fix sanitizing empty post field
 • Fix post thumbnail not saving in MB Frontend Submission
 • Fix undefined index for image_select field when using helper functions with no value.
 • Fix JQMIGRATE: ‘ready’ event is deprecated

Changed

 • Add styling for date picker, autocomplete, select2 to show in the Customizer (for MB Settings Page)

5.2.1 – 2019-09-26

Fixed

 • Fix object fields show only selected items when field type is not select advanced
 • Fix background field not saving position, attachment & size
 • Fix undefined variable in media modal
 • Fix non-unique input name for a non-cloneable file in a cloneable group

5.2.0 – 2019-09-18

Added

 • Add ajax support for object fields.
 • Add custom CSS class for meta box wrapper div.

Changed

 • Improve file upload, making it works in groups.
 • Optimize performance for cloning wysiwyg field.
 • Bypass updates for embed extensions via TGMPA.

Fixed

 • Fix PHP warning when using clone with date formatting.
 • Fix file upload input not visible when clone a file field with uploaded files = max_file_uploads.

5.1.2 – 2019-08-29

Fixed

 • Fix adding >= 2 blocks containing a wysiwyg field not rendering
 • Fix CSS for wyswigy field in Gutenberg
 • Do not show upgrade message in the Dashboard for premium users
 • Fix media field is blank
 • Fix cannot access to license page in Multisite

Changed

 • Fire change and/or mb_change events when fields change to update custom blocks in real-time (requires MB Blocks extension)

5.1.1 – 2019-08-23

Fixed

 • Fix sanitizing number always return 0 if it’s blank
 • Fix sanitizing URL

Changed

 • Set default field ‘type’ to ‘text’, make it optional and help you write less code
 • File/image fields: do not show add new file link if max_file_uploads = 1

5.1.0 – 2019-08-19

Fixed

 • Fatal error with RWMB_About::redirect()
 • Ensure change event fires when editors change
 • Fix rwmb_{$field_id}_choice_label not working for cloneable fields
 • Fix missing dependency (underscore) for datepicker JS
 • Fix unindex notice for key_value field
 • Fix alignment for video field

Changed

 • Update notification sytem
 • Improve sanitization for fields. See documentation for details.

5.0.1 – 2019-07-25

Fixed

 • Fix license notification always show

5.0.0 – 2019-07-24

IMPORTANT: Since version 5.0.0, the plugin requires PHP >= 5.3. If you use an older PHP version, please ask your host to upgrade or use an older version of Meta Box.

Changed

 • New minimum PHP version is now 5.3.
 • Rewrite all JavaScript to prepare for Gutenberg blocks
 • Allow to create meta box with no fields.

Added

 • Add the updater for auto update of premium extensions
 • Add support for user, settings_pages in rwmb_get_object_fields

Fixed

 • Fix warning for cloneable single image.

See full changelog here.