Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Personio

Περιγραφή

You can use such a shortcode to display the employees list or grid. By using the attributes you can filter the fields with a regular expression. You have to set up these fields in Personio. But on the settings page of this plugin you can see the available fields.

[personio_team office=Berlin gender=male custom_999999=foo]

If you need addtional filtering then you can add a hook like the following.

if (!function_exists('wp_personio_filter_team')) {
  function wp_personio_filter_team($employees)
  {
    return array_filter($employees, function($employee){
      return $employee->attributes->gender->value == 'male';
    }, ARRAY_FILTER_USE_BOTH);
  }

  add_filter('wp_personio_filter_team', 'wp_personio_filter_team');
}

Εγκατάσταση

After installing and activating this plugin you need to enter the client ID and secret on the settings page. You can get these from Personio.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Personio” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές