Polylang

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά

Polylang allows you to create a bilingual or multilingual WordPress site. You write posts, pages and create categories and post tags as usual, and then define the language for each of them. The translation of a post, whether it is in the default language or not, is optional.

 • You can use as many languages as you want. RTL language scripts are supported. WordPress languages packs are automatically downloaded and updated.
 • You can translate posts, pages, media, categories, post tags, menus, widgets…
 • Custom post types, custom taxonomies, sticky posts and post formats, RSS feeds and all default WordPress widgets are supported.
 • The language is either set by the content or by the language code in url, or you can use one different subdomain or domain per language
 • Categories, post tags as well as some other metas are automatically copied when adding a new post or page translation
 • A customizable language switcher is provided as a widget or in the nav menu

The author does not provide support on the wordpress.org forum. Support and extra features are available to Polylang Pro users.

If you wish to migrate from WPML, you can use the plugin WPML to Polylang

If you wish to use a professional or automatic translation service, you can install Lingotek Translation, as an addon of Polylang. Lingotek offers a complete translation management system which provides services such as translation memory or semi-automated translation processes (e.g. machine translation > human translation > legal review).

Credits

Thanks a lot to all translators who help translating Polylang.
Thanks a lot to Alex Lopez for the design of the logo.
Most of the flags included with Polylang are coming from famfamfam and are public domain.
Wherever third party code has been used, credit has been given in the code’s comments.

Do you like Polylang?

Don’t hesitate to give your feedback.

Στιγμιότυπα

 • The Polylang languages admin panel
 • The Strings translations admin panel
 • Multilingual media library
 • The Edit Post screen with the Languages metabox

Εγκατάσταση

 1. Make sure you are using WordPress 4.7 or later and that your server is running PHP 5.2.4 or later (same requirement as WordPress itself)
 2. If you tried other multilingual plugins, deactivate them before activating Polylang, otherwise, you may get unexpected results!
 3. Install and activate the plugin as usual from the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 4. Go to the languages settings page and create the languages you need
 5. Add the ‘language switcher’ widget to let your visitors switch the language.
 6. Take care that your theme must come with the corresponding .mo files (Polylang automatically downloads them when they are available for themes and plugins in this repository). If your theme is not internationalized yet, please refer to the Theme Handbook or ask the theme author to internationalize it.

Συχνές Ερωτήσεις

Where to find help ?
Is Polylang compatible with WooCommerce?
 • You need a separate addon to make Polylang and WooCommerce work together. A Premium addon is available.
Do you need translation services?
 • If you want to use professional or automatic translation services, install and activate the Lingotek Translation plugin.

Κριτικές

Excellent plugin

Really useful plugin for manual translation editing. I have found my way in it’s options very quickly. The fact that I can translate everything I need on the site (pages, posts, menus, widgets…) makes me very happy. My site has content in two languages and tracking translated and non-translated pages/posts is easy.

Just one thought: option to sort pages and posts with original and translated page standing next to each other would be very useful.

Well done!

Excelente

Excelente plugin, fácil e simples de implementar
uso em todos projetos que necessitam multi idiomas

Love it

Love this plugin. Thanks to creative people like Polylang team we can have our sites working in multiple languages and it works like a charm!

Thank you.

Ανάγνωση όλων των 693 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Polylang” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

“Polylang” έχει μεταφραστεί σε 29 γλώσσες. Thank you to the translators for their contributions.

Μεταφράστε το “Polylang” στην γλώσσα σας.

Interested in development?

Περιηγηθείτε στον κώδικα , ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

2.4 (2018-11-12)

 • Minimum WordPress version is now 4.7
 • Pro: Add the possibility to bulk duplicate or bulk synchronize posts.
 • Pro: Add compatibility with Admin Columns
 • Pro: Add synchronized posts to the REST API
 • Pro: Fix variations messed when changing WooCommerce attributes slugs
 • Pro: Fix incorrect language for ajax requests made on front by The Events Calendar
 • Pro: Fix term not duplicated correctly when the language is set from the content
 • Refactor the core to activate on front and for the REST api actions that were previously available only in the backend (language checks, synchronizations…).
 • Add flags to widgets displayed in only one language (Props Jory Hogeveen) #257
 • Honor ‘pll_the_language_args’ for all options in menus #237
 • Add better filters for default flags and custom flags
 • Custom flags can now be stored in the polylang directory in the theme
 • Custom flags can now use SVG
 • Add compatibility with Jetpack featured content module
 • Fix Twenty Fourteen featured posts possibly not filtered per language
 • Fix home url not working with WordPress MU Domain mapping
 • Fix Assigning a parent category breaking the hierarchy of translated category
 • Fix: Accept 0,1 and 1.0 as q factors in browser preferred language detection (Props Dominic Rubas)
 • Fix performance issue when using hundreds of widgets
 • Fix translations possibly wrong if the post language is changed without saving the post after

2.3.11 (2018-10-03)

 • Pro: Add action ‘pll_created_sync_post’
 • Pro: Fix language and translations not included for tags in the REST API
 • Fix Assigning a parent category breaking the hierarchy of translated category

2.3.10 (2018-08-16)

 • Fix Lingotek notice not dismissable
 • Fix fatal error with the widget calendar

2.3.9 (2018-08-14)

 • Add a notice to inform about Polylang for WooCommerce
 • Deprecate PLL_Pointer
 • Fix bulk editing pages with no language breaking hierarchy #281
 • Fix an edge case where rewrite rules could be messed on a multisite
 • MU Domain Mapping: fix secondary domain redirected to primary domain

2.3.8 (2018-07-16)

 • Pro: Duplicate term meta when duplicating a post creates new terms
 • Pro: Add compatibility with ACF Pro when it’s bundled with the theme
 • Pro: Fix a fatal error when duplicating posts
 • Set cookie during the home redirect
 • Accept a port in the url to detect the site home
 • Add filter ‘pll_is_cache_active’ to allow to load the cache compatibility #270 #274
 • Fix potential fatal error when a 3rd party misuses the ‘wpml_active_languages’ filter #268
 • Fix Uncaught TypeError: s.split is not a function. Props Wouter Van Vliet #262
 • Fix text alignment for RTL scripts in Lingotek panel #247
 • Fix html language attribute filter on admin
 • Fix cookie expiration time when set in js. Props Jens Nachtigall #271
 • Fix fatal error when a 3rd party misuses the WP_Query tax_query param. Props JanneAalto #252
 • Fix an edge case which could mess home pages on a multisite

2.3.7 (2018-06-07)

 • Pro: The Events Calendar: Fix untranslated events shown in all languages
 • Avoid displaying edit links of translations of the privacy policy page to non-admin
 • Fix draft created when creating a new page on multisite
 • Do not prevent using the cache for home when using WP Rocket 3.0.5 or later #236
 • Fix language filter applied to wrong queries on admin side

2.3.6 (2018-05-17)

 • Pro: Fix post type archive slug not translated in ACF page link fields
 • WP 4.9.6: Translate the privacy policy page
 • WP 4.9.6: Add the translated user descriptions to exported personal data
 • Update Plugin updater to version 1.6.16
 • Fix conflict with the plugin View Admin As. Props Jory Hogeveen. #253

2.3.5 (2018-05-08)

 • Pro: Fix translated CPT slugs when one CPT name is a substring of another one. Props Steve Reimer.
 • Pro: Fix canonical redirection for post types archives when the CPT slug is translated
 • Pro: Fix ACF private key uselessly synchronized when the public custom field is not synchronized
 • Add filter ‘pll_filter_query_excluded_query_vars’
 • Redirect www. to non www. when using multiple domains
 • Fix Yoast SEO category sitemap not filtered by language when using multiple domains
 • Fix PLL_COOKIE === false not honored when using a cache plugin. #248
 • Fix empty predefined languages list

2.3.4 (2018-03-27)

 • Pro: Fix conflict with Pods related to translated slugs for custom post types
 • Add Friulian to the predefined languages list
 • Fix conflict (javascript error) with Gütenberg #225
 • Fix conflict on ajax requests introduced by WooCoommerce 3.3.4
 • Fix queries by ‘category_name’ not auto translated #238

2.3.3 (2018-03-15)

 • Pro: Fix tax query using a term sharing slugs (fix a conflict with Fusion Builder)
 • Restore Polylang (free) on REST requests, while disabling the language filter as in v2.3
 • Rework auto translated query with taxonomy in different language #223
 • Synchronize Yoast SEO primary category (needs Yoast SEO 7.0+)
 • Fix PHP warning introduced by Yoast SEO 7.0 #229
 • Fix tax query when using the relation ‘OR’
 • Fix a conflict with the combination of Barrel + WP Bakery Page Builder
 • Fix broken redirect with MU domain mapping #226
 • Fix site title not translated in password change email

2.3.2 (2018-03-05)

 • Pro: Fix REST requests not filtered by the requested language (introduced in 2.3).
 • Pro: Fix error 404 on single posts if posts are untranslatable
 • Deactivate Polylang (free) on REST requests by default.
 • Fix translated terms unassigned from posts when deleting a term
 • Fix auto translated query with taxonomy in different language returning empty results since WP 4.9 #223
 • Fix conflict with a homepage option of the theme Extra
 • Fix warning when filtering get_pages()

2.3.1 (2018-02-15)

 • Pro: Fix GET REST request with slug parameter deleting the post slug
 • Fix http request with a custom query var being redirected to the home page #216

2.3 (2018-01-30)

 • Pro: Duplicating a post now duplicates untranslated terms and the featured image (if media are translatable)
 • Pro: Add filter ‘pll_sync_post_fields’
 • Pro: Translate ACF Pro clone fields when creating a new field group translation
 • Pro: Allow to share slugs when creating a post or term with the REST API
 • Pro: Load asynchronously the script added on front for multiple domains and subdomains
 • Pro: Fix ‘lang’ parameter not interpreted when the query includes ‘name’
 • Refactor the synchronization of metas for better synchronization and performance improvement
 • Refactor the synchronization of taxonomy terms for performance improvement
 • Refactor language and translations saving for performance improvement
 • Refactor the synchronization of sticky posts
 • Remove all languages files. All translations are now maintained on https://translate.wordpress.org/projects/wp-plugins/polylang #199
 • Refactor the list of languages to merge predefined languages, Facebook locales and fixes for W3C locales
 • Automatically deactivate Polylang when activating Polylang Pro
 • Disable programmatically translated post types and taxonomies in settings. Props Ulrich Pogson. #180
 • Set the cookie language in Javascript when a cache plugin is active
 • Automatically remove the home page from cache when requesting the detection of the browser preferred language
 • Use relative urls for the admin language filter in admin bar. #209
 • Disable auto translation of WP_Term_Query if it has a ‘lang’ parameter
 • Don’t filter REST requests by default. #211
 • Fix Yoast SEO statistics in dashboard showing only the default language. #211
 • Fix WP Rocket clearing the cache of the wrong adjacent post
 • Fix random header image
 • Fix home page not correctly loaded when adding a query var
 • Fix: Impossible to change the language code when the language code is also a WordPress locale.

See changelog.txt for older changelog