Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Recent Comments

Περιγραφή

Recent Comments displays a list of your blog’s newest comments. The output can be customised in many ways.

This plugin requires the latest version of the Post-Plugin Library: download it now.

Version History

 • 2.6.2.1
  • option (‘unique’) to only show one comment per post
 • 2.6.2.0
  • new {imagealt} output tag — rather like {imagesrc}
  • {excerpt} can now trim to whole sentences
  • content filter can now take parameter string
  • widget can now take parameter string
  • output can be appended to posts & feeds
 • 2.6.1.0
  • the current post can be marked manually
  • widgets now honour the option to show no output if list is empty
 • 2.6.0.1
  • bug fix: installation code was failing on some systems
 • 2.6.0.0
  • version bump to indicate compatibility with WP 2.6
  • fix to really include attachments
  • new parameter for {imagesrc} to append a suffix to the image name, e.g. to get the thumbnail for attachments
 • 2.5.0.11
  • new option to include attachments
  • {php} tag now accepts nested tags
  • new output tag {authorurl} — permalink to archive of author’s posts
 • 2.5.0.10
  • fix for page selection in old versions of WP
  • made omit current post try harder to find current post ID
 • 2.5.0.9
  • new option to match the current post’s author
  • extended options for snippet and excerpt output tags
 • 2.5.0.7
  • new option to show by status, i.e., published/private/draft/future
  • {categorynames} and {categorylinks} apply ‘single_cat_name’ filter
  • fixes bug in WP pre-2.2 causing installation to fail
 • 2.5.0.1
  • new option to only show comments for the current post
 • 2.5.0
  • {image} has new post, link, and default parameters
  • new {imagesrc} tag
  • fix to empty category bug
  • excluded posts bug fix
  • fix for intermittent bug with ‘omit current post’ option
 • 2.5b26
  • reverted thumbnail serving (speed)
  • fix current post after extra query
 • 2.5b25
  • option to sort output, group templates
  • removed ‘trim_before’ option added more logical ‘divider’
  • {date:raw}, {commentdate:raw}, etc.
  • fix for {image} resizing when and not
  • {image} now serves real thumbnails
 • 2.5b24
  • fix for recursive replacement by content filter
  • fix to {gravatar} to allow for ‘identicon’ etc.
  • fix to {commenter} to allow trimming
  • fix a warning in safe mode
 • 2.5b23
  • new option to filter on custom fields
  • nested braces in {if}; condition now taggable
  • improved bug report feature
  • better way to omit user comments
 • 2.5b22
  • fixes for tag bugs
  • show_pages option can now show only pages
  • omit registered user comments option added
 • 2.5b19
  • fix for content replacement filter
 • 2.5b18
  • fix output filter bug
  • add conditional tag {if:condition:yes:no}
 • 2.5b16
  • fix for {php}
 • 2.5b15
  • fix bugs, add ‘included posts’ setting
 • 2.5b14
  • fix file-encoding, installation error, etc.
 • 2.5b11
  • some widget fixes
 • 2.5b9

  • clarifying installation instructions
 • previous versions

Εγκατάσταση

 1. IMPORTANT! If you are upgrading from a previous version first deactivate the plugin, then delete the plugin folder from your server.

 2. Upload the plugin folder to your /wp-content/plugins/ folder. If you haven’t already you should also install the Post-Plugin Library>.

 3. Go to the Plugins page and activate the plugin.

 4. Put <?php recent_comments(); ?> at the place in your template where you want the list to appear or use the plugin as a widget.

 5. Use the Options/Settings page to adjust the behaviour of the plugin.

My web site has full instructions and information on customisation.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Recent Comments” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές