Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Recommend

Περιγραφή

Features

 • Give users a “like” action on posts
 • Display the like count on a post
 • Custom label text for like count
 • Disable label text for count site-wide
 • Choose between a “Thumbs Up” or a “Heart” icon
 • Limit like action to specific post types
 • Disable plugin CSS or add custom styling rules

By default, the like count will be displayed below the content for individual posts across all post types. You can disable this in the plugin settings or define which post types to include.

If you’d rather display the like count in your template files, use the below code:

<?php 
  if( function_exists('wp_recommend_show_likes') ) 
    wp_recommend_show_likes(); 
?>

Shortcodes

The following shortcode will display the like count on any post.

[recommend-likes] 

The following shortcode will display a list of most liked posts. There are two optional parameters to fine tune the displayed results: post_type and posts_per_page. The default values for these parameters are shown in the example below.

[recommend-liked-posts post_type="post" posts_per_page="5"]

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Recommend” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.6.3

Release Date: August 9th, 2022

 • Updated to support WordPress 6.0.1 release

 • Fixes:

  • Added in_the_loop() and is_main_query() conditionals for displaying like count after post content

0.6.2

Release Date: January 25rd, 2022

 • Updated to support WordPress 5.9 release

0.6.1

Release Date: June 3rd, 2021

 • Fixes:
  • Fixed issue w/ disabled admin field

0.6

Release Date: June 3rd, 2021

 • Changes:

  • Renamed shortcodes (breaking change)
  • Updated Readme to include clearer set up instructions
  • General code cleanup (commments/spacing)
 • New features:

  • Admin field to show/hide like count after the content for all posts
  • Admin field to define included post types

0.5

Release Date: May 6th, 2021

 • Initial beta release.