Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Resource Versioning

Περιγραφή

“It’s important to make resources (images, scripts, stylesheets, etc.) cacheable.”

Steve Souders

It is much easier to use a CDN without Query String Parameters.
This plugins alters only local resources’ URL-s.
The ver Query String Parameter will be inserted into the filename.

For example jquery.min.js?ver=1.10 becomes jquery.min.110.js.

To reverse this in the web server add this line to your nginx config:

server {
  location ~ ^(.+)\.\d\d+\.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ {
    #try_files $uri $1.$2 /index.php?$args;
    try_files $uri $1.$2 =404;
  }
}

Or to your Apache configuration or .htaccess file.

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.+)\.\d\d+\.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ $1.$2 [NC,L]

Testing the plugin before live usage

You can test the plugin by replacing the two add_filter() calls with this

require_once( dirname( dirname( dirname( dirname( __FILE__ ) ) ) ) . '/wp-load.php' );
wp();
echo o1_revving_src( $argv[1] ) . PHP_EOL;

Then start it from CLI: php revving.php <TEST-URL>

Links

Development of this plugin goes on on GitHub.

Εγκατάσταση

This section describes how to install the plugin and get it working.

 1. Upload revving.php to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Συχνές Ερωτήσεις

How to remove all Query String Parameters from resources?

Poorly written plugins and themes may add unwanted Query String Parameters.
For example ?rev=4.10.

To drop all these parameters copy this into your wp-config.php:

define( 'O1_REMOVE_ALL_QARGS', true );

Κριτικές

6 Σεπτεμβρίου 2017
Simple to install, does what it should do. Integrates perfectly well! Thank you very much, Viktor!
Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Resource Versioning” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.3.0

 • Support cdn-ified URL-s without protocol schema.
 • More structured code.

0.2.0

 • Strengthen stability.
 • Support cdn-ified URL-s.

0.1.3

 • FIX: Use proper WordPress function for content URL.

0.1.2

 • FIX: Don’t run on admin.

0.1.1

 • FIX: External URL detection.

0.1.0

 • Initial relase without multisite support.