Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Sitekit

Περιγραφή

Speedup and Protect WordPress |
Sitekit |
Donate |
GitHub

Settings:

 • Google Analytics code
 • Show/hide google analytics code if user is logged in
 • Head code
 • Footer code

Widgets:

 • Αρχεία
 • Κατηγορίες
 • Pages
 • Αναζητήστε

Shortcodes:

 • [sitekit_posts]
 • [sitekit_archives]
 • [sitekit_categories]
 • [sitekit_bloginfo]
 • [sitekit_iframe]

Shortcodes with params

Useful:

Parameters for [sitekit_posts]:

 • post_type – show posts associated with certain type: [sitekit_posts post_type="page"]; by default posts are shown: [sitekit_posts post_type="post"]; Possible params: post | page | revision | attachment | nav_menu_item | any | your_custom_post_type
 • orderby – the column to use for ordering posts list: [sitekit_posts orderby="id"]; by default list is sorted by date: [sitekit_posts orderby="date"]; Possible params: modified | title | name | ID | rand
 • order – how to sort posts list: [sitekit_posts order="DESC"]; by default list is sorted by ascending order (A-Z): [sitekit_posts order="ASC"];
 • posts_per_page – how many posts to show in the list: [sitekit_posts posts_per_page="50"]; by default: [sitekit_posts posts_per_page="100"];

[sitekit_posts] is based on WP_Query class.

Parameters for [sitekit_archives]:

 • [sitekit_archives] – list of monthly archives links sorted by date;
 • [sitekit_archives type="yearly"] – list of yearly archives links;
 • [sitekit_archives type="monthly"] – list of monthly archives links;
 • [sitekit_archives type="weekly"] – list of weekly archives links;
 • [sitekit_archives type="daily"] – list of daily archives links;
 • [sitekit_archives type="postbypost"] – list of all posts links sorted by date;
 • [sitekit_archives type="alpha"] – list of all posts links sorted by title;
 • limit – how many links to be included in the list: [sitekit_archives limit="10"]; by default all links are shown: [sitekit_archives limit=""];
 • format – format for the archive: [sitekit_archives format="option"] – show as a dropdown; by default unordered list is shown: [sitekit_archives format="html"];
 • show_post_count – display counter of posts in the archive: [sitekit_archives show_post_count="1"]; by default counter is not shown: [sitekit_archives show_post_count="0"];
 • order – how to sort archives links: [sitekit_archives order="ASC"]; by default links are sorted by descending order (Z-A): [sitekit_archives order="DESC"];

[sitekit_archives] is based on wp_get_archives function.

Parameters for [sitekit_categories]:

 • orderby – the column to use for ordering categories list: [sitekit_categories orderby="id"]; by default list is sorted by title: [sitekit_categories orderby="name"];
 • order – how to sort categories list: [sitekit_categories order="DESC"]; by default list is sorted by ascending order (A-Z): [sitekit_categories order="ASC"];
 • show_count – display counter of posts in the categories list: [sitekit_categories show_count="1"]; by default counter is not shown: [sitekit_categories show_count="0"];
 • hide_empty – the column to use for ordering categories list: [sitekit_categories hide_empty="0"]; by default empty categories are hidden: [sitekit_categories hide_empty="1"];
 • hierarchical – show tree-like categories list: [sitekit_categories hierarchical="0"]; by default the list is hierarchical: [sitekit_categories hierarchical="1"];
 • depth – how many levels to include in categories list: [sitekit_categories depth="5"]; by default depth is unlimited: [sitekit_categories depth="0"];
 • taxonomy – which taxonomy to show in the list: [sitekit_categories taxonomy="post_tag"]; by default categories are shown: [sitekit_categories taxonomy="category"];
 • child_of – term ID to retrieve child terms of: [sitekit_categories child_of="77"]; by default all categories are shown: [sitekit_categories child_of="0"];
 • exclude – comma/space-separated string of term IDs to exclude: [sitekit_categories exclude="77"]; by default all categories are shown: [sitekit_categories exclude=""];
 • exclude_tree – comma/space-separated string of term IDs to exclude, along with their descendants: [sitekit_categories exclude_tree="77"]; by default all categories are shown: [sitekit_categories exclude_tree=""];

[sitekit_categories] is based on wp_list_categories function.

Parameters for [sitekit_bloginfo]:

[sitekit_bloginfo] is based on bloginfo function.

Parameters for [sitekit_iframe]:

 • src – source of the iframe: [sitekit_iframe src="http://www.youtube.com/embed/4qsGTXLnmKs"]; by default src=”http://www.youtube.com/embed/4qsGTXLnmKs”;
 • width – width in pixels or in percents: [sitekit_iframe width="100%"] or [sitekit_iframe width="600"]; by default width=”100%”;
 • height – height in pixels: [sitekit_iframe height="500"]; by default height=”500″;
 • scrolling – with or without the scrollbar: [sitekit_iframe scrolling="no"]; by default scrolling=”yes”;
 • frameborder – with or without the frame border: [sitekit_iframe frameborder="0"]; by default frameborder=”0″;
 • marginheight – height of the margin: [sitekit_iframe marginheight="0"]; removed by default;
 • marginwidth – width of the margin: [sitekit_iframe marginwidth="0"]; removed by default;
 • allowtransparency – allows to set transparency of the iframe: [sitekit_iframe allowtransparency="true"]; removed by default;
 • id – allows to add the id of the iframe: [sitekit_iframe id="custom_id"]; removed by default;
 • class – allows to add the class of the iframe: [sitekit_iframe class="custom_class"]; by default class=”iframe-class”;
 • style – allows to add the css styles of the iframe: [sitekit_iframe style="margin-left:-30px;"]; removed by default;
 • any_other_param – allows to add new parameter of the iframe [sitekit_iframe any_other_param="any_value"];
 • any_other_empty_param – allows to add new empty parameter of the iframe (like “allowfullscreen” on youtube) [sitekit_iframe any_other_empty_param=""];

Εγκατάσταση

 1. install and activate the plugin on the Plugins page
 2. enjoy all plugin’s features

Συχνές Ερωτήσεις

Installation Instructions
 1. install and activate the plugin on the Plugins page
 2. enjoy all plugin’s features

Κριτικές

14 Φεβρουαρίου 2020
Non lo avevo considerato inizialmente perchè lo vedevo non aggiornato, e primo di recensioni (la mia è la prima). Tuttavia funziona benissimo, e risolve molti dei miei problemi con degli shortcode veloci e pratici, che utilizzo direttamente in Gutemberg. Testato con la versione 5.2.3 di worpress. Complimenti all'autore.
Ανάγνωση 1 κριτικής

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Sitekit” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.2

 • Added Google Analytics code setting
 • Added Show/hide google analytics code if user is logged in setting
 • Added Head code setting
 • Added Footer code setting

1.1

 • Added pages widgets.

1.0

 • initial release: Widgets: search, archives and categories. Shortcodes: archives, bloginfo and categories.