Εικόνα

Ένα απλό widget εικόνας που χρησιμοποιεί το media manager του WordPress ώστε να μπορέσετε να…


Modern Tribe, Inc. 300,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.7 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 έτος

Simple Banner

Display a simple banner/bar at the top of your website.


Ryan Petersen 30,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.4.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

affilinet Performance Ads

Integrate our data driven and automated performance display plugin into your WordPress platform and serve…


affilinet 20,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.0.10 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

CM Pop-Up banners for WordPress

Create and add user friendly popup banners to your WordPress site. Add responsive popup alerts…


CreativeMindsSolutions 10,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.4.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 εβδομάδες

WOW Slider

WOW Slider is a WordPress slider with stunning visual effects and tons of professionally made…


WOWSlider.com 10,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.0.31 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 έτη

WP Bannerize

WP Bannerize is an easy to use adv server with html, free text and Flash…


gfazioli 8,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.7.0 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 έτη

Image/Banner Widget

Add Images and Banners to your sidebars easily! Add title, link, alternative text, even set…


Metin Saylan 7,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.1.6 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 έτος

Smart Cookie Kit

Preventive blocking of third party cookies for GDPR/EU Cookie Law/ePrivacy. Translatable, cacheable, lightweight, powerful!


Nicola Modugno 5,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.3.4 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 μήνες

Useful Banner Manager

This banner manager plugin helps to manage the banners easily over the WordPress blog. It…


Ruben Sargsyan 5,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.3.24 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 έτη

Sitewide Notice WP

Simply add a small message bar to the bottom of each page of your website…


Yoohoo Plugins 4,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.4.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 μήνες

Random Banner

Random Banner WordPress plugin provides users with high level of flexibility to show image banners,…


vinoth06 2,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.4.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

Blog Floating Button

Blog Floating Button(BFB)は、ブログにフロートボタンを簡単に実装できるプラグインです。フロートボタンでキラーページに簡単に誘導することができるため、商品購入数や問い合わせ数の向上が期待できます。


Meril Inc. 1,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.4.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 μήνα

Banner Upload

Easy way to display the different size of banner advertisements in WordPress using widgets


vinoth06 1,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.7.18 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

YITH Footer Banner

YITH Footer Banner gives you the ability to have a floating banner in your theme.


YITHEMES 1,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.3.4 Τελευταία ενημέρωση πριν από 7 μήνες