Εικόνα

Ένα απλό widget εικόνας που χρησιμοποιεί το media manager του WordPress ώστε να μπορέσετε να…


Modern Tribe, Inc. 300.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 μήνες

Advanced Ads – Ad Manager & AdSense

Manage and optimize your ads. All ad codes, Google AdSense Auto ads, ad widget, rotation,…


Thomas Maier 100.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 εβδομάδες

affilinet Performance Ads

Integrate our data driven and automated performance display plugin into your WordPress platform and serve…


affilinet 30.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.0.6 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 έτος

CM Pop-Up banners for WordPress

Create and add user friendly popup banners to your WordPress site. Add responsive popup alerts…


CreativeMindsSolutions 10.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.0 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 μήνες

WP Bannerize

WP Bannerize is an easy to use adv server with html, free text and Flash…


gfazioli 9.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.7.0 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

Simple Banner

Display a simple banner/bar at the top of your website.


Ryan Petersen 9.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.0 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 μήνες

Image/Banner Widget

Add Images and Banners to your sidebars easily! Add title, link, alternative text, even set…


Metin Saylan 8.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.1.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 6 μήνες

Display Featured Image for Genesis

This plugin works within the Genesis Framework, to display featured images in beautiful and dynamic…


Robin Cornett 4.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 εβδομάδες

Woocommerce Category Banner Management

With this plugin, You can easily add banner in WooCommerce stores and you can upload…


Thedotstore 4.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 μήνες

Random Banner

Random Banner WordPress plugin provides users with high level of flexibility to show image banners,…


vinoth06 3.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.1.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 μήνες

Banner Upload

Easy way to display the different size of banner advertisements in WordPress using widgets


vinoth06 2.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.7.14 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

SAM Pro (Free Edition)

Ads management system for WordPress


minimus 1.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 μήνες