Εικόνα

Ένα απλό widget εικόνας που χρησιμοποιεί το media manager του WordPress ώστε να μπορέσετε να…


Modern Tribe, Inc. 300.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 μήνες

Catch IDs

What this plugin does is to shows the IDs on admin section.


Catch Plugins 30.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 μήνες

Contact Form Clean and Simple

A clean and simple AJAX contact form with Google reCAPTCHA, Twitter Bootstrap markup and Akismet…


Meghan Nicholas 20.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.11 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 έτος

Custom Meta Widget

Clone of the standard Meta widget plus options to hide log in/out, admin, feed and…


bitacre 20.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.11 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

All Meta Tags

Easily and safely add your custom meta tags to the WordPress website's head section. This…


Space X-Chimp 20.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

Very Simple Contact Form

This is a lightweight plugin to create a customized contact form. Add shortcode [contact] on…


Guido 10.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 ημέρες

Catch Web Tools

A top-notch modular plugin that can greatly enhance the capabilities of a WordPress website with…


Catch Plugins 10.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 μήνα

SoundCloud Is Gold

Browse and insert Soundcloud tracks, playlists and favourites to your posts. Live preview and customise…


Thomas Michalak 10.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.11 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 έτος

Easy Image Gallery

Easily create an image gallery on your posts, pages or any custom post type


DevriX 10.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.11 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 έτος

Simple Taxonomy Ordering

Quickly and easily reorder taxonomy terms with an easy to use and intuitive drag and…


YIKES, Inc. 10.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.1.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 εβδομάδες

Super Simple Google Analytics

Very simple plugin for reliably inserting your Google Analytics tracking code on every page.


bitacre 10.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.11 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

Very Simple Event List

This is a lightweight plugin to create a customized event list. Add the shortcode on…


Guido 10.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 ημέρες

Simple Banner

Display a simple banner/bar at the top of your website.


Ryan Petersen 9.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.0 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 μήνες

Image/Banner Widget

Add Images and Banners to your sidebars easily! Add title, link, alternative text, even set…


Metin Saylan 8.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.1.2 Τελευταία ενημέρωση πριν από 6 μήνες

WCP Contact Form

The contact form plugin with dynamic fields, reCAPTCHA and other features that makes it easy…


Webcodin 7.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.6.15 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

Testimonial WordPress Plugin – AP Custom Testimonial

Easy and simple testimonial without any extra unnecessary settings.


AccessPress Themes 6.000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.0.6 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 εβδομάδες