Εικόνα

Ένα απλό widget εικόνας που χρησιμοποιεί το media manager του WordPress ώστε να μπορέσετε να…


Modern Tribe, Inc. 300,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.2.7 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 έτος

Catch IDs

What this plugin does is to shows the IDs on admin section.


Catch Plugins 30,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.5.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 1 μήνα

Simple Banner

Display a simple banner/bar at the top of your website.


Ryan Petersen 30,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.4.3 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

Catch Web Tools

A top-notch modular plugin that can greatly enhance the capabilities of a WordPress website with…


Catch Plugins 20,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.5.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 ημέρες

All Meta Tags

Easily and safely add your custom meta tags to the WordPress website's head section. This…


Space X-Chimp 20,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.5.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

Custom Meta Widget

Clone of the standard Meta widget plus options to hide log in/out, admin, feed and…


bitacre 20,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.15 Τελευταία ενημέρωση πριν από 3 έτη

Very Simple Contact Form

This is a lightweight plugin to create a customized contact form. Add shortcode [contact] on…


Guido 10,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.5.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

Easy Image Gallery

Easily create an image gallery on your posts, pages or any custom post type


DevriX 10,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.3.4 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 μήνες

SoundCloud Is Gold

Browse and insert Soundcloud tracks, playlists and favourites to your posts. Live preview and customise…


Thomas Michalak 10,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.9.15 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

Very Simple Event List

This is a lightweight plugin to create a customized event list. Add the shortcode on…


Guido 10,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.5.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

Image/Banner Widget

Add Images and Banners to your sidebars easily! Add title, link, alternative text, even set…


Metin Saylan 7,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.1.6 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 έτη

Custom CSS Pro

Professional real-time CSS editor for those who want to code CSS.


WaspThemes 7,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 5.5.1 Τελευταία ενημέρωση πριν από 2 μήνες

WCP Contact Form

The contact form plugin with dynamic fields, reCAPTCHA and other features that makes it easy…


Webcodin 5,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.6.19 Τελευταία ενημέρωση πριν από 4 έτη

Simple Colorbox

Description: Adds a very simple Colorbox to your linked images.


Ryan Hellyer 5,000+ ενεργές εγκαταστάσεις Δοκιμασμένο μέχρι 4.4.23 Τελευταία ενημέρωση πριν από 5 έτη