Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

weclapp

Περιγραφή

Campaign Management

Adds the possibility to display campaigns and allow automatic webinar registration. It integrates the following two elements into your webpage:

 • a list of upcoming campaigns of a chosen type scheduled in your weclapp account under CRM -> campaigns
 • a display of a submit form enabling visitors of your website to participate in one or more campaigns with one single registration (this feature can be deactivated using the Shortcode parameter displayformular=0)

If a user is not in your contact, lead, or customer list in weclapp then then the participant will be added to your contacts (contact type can be set in the Plugin Settings under “Create new persons as”).

Participants trying to register repeatedly will be informed about their already existing participation.

Additional features:

 • success messages can be configured under the plugin settings
 • multiple forms or lists on one page
 • alignment of the list can be chosen between vertical and horizontal
 • lists can be sorted by date or alphabetically

Here is a sample how the usage of the plugin looks like: https://www.weclapp.com/de/webinare/

Ticket Management

Allows the visitors of your webpage to send a support query by means of a submit form. The request will be automatically included in your ticket list accessible under Helpdesk in your weclapp account.

More functionality will be added in the future

Supported languages:

 • German
 • English
 • French
 • Spanish
 • Turkish
 • Polish

If you encounter translation mistakes, feel free to inform us at the following email-address: support[@]weclapp.com

Example Usage

Campaign Management

To use this feature, just place the Shortcode [weclappCampaings] into a chosen post.

By default webinar is the campaign type. If you like to use another campaign type, use the Shortcode parameter type. It is also possible to disable the form using the Shortcode parameter displayformular=0.

For instance, if you like to list all upcoming events without a form:

 [weclappCampaigns type="Event" displayformular=0] 

Use the following names for the campaign types:

 • Event
 • Webinar
 • Exposition
 • Publicrelation
 • Advertisement
 • Bulkmail
 • Email
 • Telemarketing
 • Other

Multiple forms on one page (with different campaign types respectively) can easily be created by placing multiple Shortcodes on it.

Ticket Management

The only thing necessary is inserting the shortcode [weclappTicketing] into one of your posts.
Optionally, you can add the following fields to the form using the shortcode parameters in brackets:

 • phone number (phone_number=1)
 • additional recipients (additional_recipients=1)
 • category (category=1)

For example, the following shortcode will display the submit form including a category select box:

[weclappTicketing category=1]

If you encounter any errors messages, check your plugin settings as shown under “Installation”.

Στιγμιότυπα

 • Plugin settings

 • List of all campaigns with type webinar with one opened description

 • List of all campaigns with type webinar including a form

 • Support request form

Εγκατάσταση

 1. Download and install plugin under Plugins -> Add new.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Setup your plugin (API data in weclapp can be found under the user settings):
  • Enter your API Token
  • Enter your domain name e.g. your_domain_name.weclapp.com (without “https://”)

Κριτικές

28 Ιουλίου 2017
Not well designed and simple features like contact forms are not possible. the web2Lead “feature” is not something that works well instead. Its seems to be outdated. Not satisfied.
3 Σεπτεμβρίου 2016
great and convenient way to manage campaigns created with weclapp
Ανάγνωση όλων των 2 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“weclapp” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0 Initial version with campaign support only

1.1 Shortcode parameters added and settings modified

1.2 Ticket Management added, shortcode parameters changed

1.3 Compatibility with wordpress 4.7 and alignment of the list can be chosen between vertical and horizontal

1.4 Compatibility with wordpress 5.1 and lists can be sorted by date or alphabetically

1.5 Compatibility with latest wordpress 5.4