Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Widget Context

Περιγραφή

Use Widget Context to show and hide widgets on certain sections of your site — front page, posts, pages, archives, search, etc. Use targeting by URLs (with wildcard support) for maximum flexibility.

Premium Support

Subscribe to our Premium Support service and get the PRO 🚀 version of the plugin for free when it’s launched! Your support enables consistent maintenance and new feature development, and is greatly appreciated.

Contribute

Documentation

Widget visibility can be configured under individual widget settings under “Appearance → Widgets” in your WordPress administration area or through the widget editing interface in the Customizer.

Target by URL

The “Target by URL” is a powerful feature for targeting sections of your website based on the request URLs. It was inspired by a similar feature in the Drupal CMS.

Use relative URLs such as page/sub-page instead of absolute URLs https://example.com/page/sub-page because relative URLs are more flexible and make the logic portable between different domains and server environments.

Wildcards

Use the wildcard symbol * for matching dynamic parts of the URL. For example:

 • topic/widgets/* to match all posts in the widgets category, if your permalink structure is set to /topic/%category%/%postname%.

 • page-slug/* to match all child pages of the page-slug parent page.

 • Use a trailing ?* to capture URL with all query arguments such as utm_source, etc. For example, for every blog/post-slug also include blog/post-slug?*.

Exclude by URL

Specify URLs to ignore even if they’re matched by any of the other context rules. For example, enter example/sub-page to hide a widget on this page even when “All Posts” is selected under “Global Sections”.

Στιγμιότυπα

 • Widget Context settings at the bottom of every widget
 • Widget Context plugin settings

Εγκατάσταση

 • Search for Widget Context under “Plugins → Add New” in your WordPress dashboard.
 • Widget Context settings will appear automatically under each widget under “Appearance → Widgets”.
 • Visit “Settings → Widget Context” to configure the available widget visibility contexts.

Κριτικές

26 Οκτωβρίου 2021
This is an excellent plugin for controlling where your widget appears. Unfortunately it does not work well with the new Gutenberg Widget. For example, when you select the option for Show Wwidget on Selected, it no longer open a text field to insert your url. I hope Kaspars release an update soon.
16 Ιουλίου 2021
it works. that's the important thing however it's a bit complicated to deal with I wanted to simply include a widget in specific pages but there is no such option you can only decide based on the post type. it's surprising that selection based on page "slug" is not an option ! when it should be the most basic thing to use.
12 Ιουνίου 2021
Excellent plugin! Solved a problem that was breaking my mind. Thanks! I recommend to everyone
Ανάγνωση όλων των 95 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Widget Context” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Widget Context” έχει μεταφραστεί σε 9 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Widget Context” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

1.3.2 (April 27, 2020)

 • Bugfix: Fix the Widget Context settings link in the widget controls after moving the settings under the “Appearance” menu for usability (closer to the widget settings).
 • Feature: Add a link to the plugin settings in the plugin admin list, too.

1.3.1 (April 24, 2020)

 • Bugfix: better support for URL rules with query parameters.

1.3.0 (April 23, 2020)

 • Introduce the long-awaited “Exclude by URL” feature to prevent certain URLs from showing or hiding a widget when it’s matched by any other visibility rule.
 • Introduce premium support to help maintain the plugin. Subscribe now to get the PRO version of the Widget Context for free when it’s launched!

1.2.0 (August 20, 2019)

 • Set PHP 5.6 as the minimum supported version of PHP to match WordPress core.
 • Developer tooling update: introduce PHP autoloading, PHP unit tests with proper mocking, linting for JS, switch to Docker inside a Vagrant wrapper for local development environment and update to the latest version of WordPress coding standards (see #50).

1.1.1 (June 9, 2019)

 • Mark as tested with WordPress 5.2.
 • Add test coverage reporting and remove Debug Bar integration since it wasn’t complete. Refactor plugin structure to support dependency integration. See #47.
 • Added local development environment, see #48.

1.1.0 (June 13, 2018)

 • Fix URL matching for URLs with query strings.
 • Introduce unit tests for the URL context.

1.0.7 (June 5, 2018)

 • Mark as tested with WordPress 4.9.6.
 • Use the localisation service provided by WP.org.
 • Support for Composer.

1.0.6 (January 20, 2018)

 • Fix path to admin scripts and styles, props @tedgeving.
 • Mark as tested with WordPress 4.9.2.

1.0.5 (May 8, 2017)

 • Confirm the plugin works with the latest version of WordPress.
 • Add support for continuous testing via wp-dev-lib.

1.0.4 (May 6, 2016)

 • Confirm the plugin works with the latest version of WordPress.
 • Fix the PHP class constructor warning.
 • Move the widget context settings link.
 • Fix the initial context state in the customizer.

1.0.3

 • Include Russian translation (Thanks Flector!).
 • Add textdomain to the remaining strings.
 • Enable debugging if Debug Bar is available.

1.0.2

 • Load available custom post types and taxonomies right before visibility checks to avoid PHP warnings.
 • Run visibility checks only after the main post query has run. Fixes issues with WooCommerce.
 • Load our CSS and Javascript files only on widget and customizer admin pages.

1.0.1

 • Fix PHP warning in custom post type and taxonomy module.

1.0

 • Public release of the 1.0 refactoring.

1.0-beta

 • Improved settings page.

1.0-alpha

 • Refactor code to allow custom widget context modules.

0.8.3

 • Fix PHP warning that occurred on PHP 5.2.x.

0.8.2

 • Improved SSL/HTTPS detection.
 • Fix: Ensure that is_active_sidebar() & is_dynamic_sidebar() don’t return true when there are no widgets displayed on a page.
 • Two new filters so that other plugins can override widget context display/visibility logic.

0.8.1

 • Revert back to changing callback function in $wp_registered_widgets for attaching widget context setting controls.
 • Fix the word count logic.

0.8

 • Major code rewrite and refactoring to improve performance and usability.
 • Fix bugs with URL targeting and empty lines in the “Target by URL” textarea.

0.7.2

0.7.1

 • Confirm that the plugin works with the latest version of WP.

0.7

 • Bug fix: check for active sidebars only after $paged has been set.

0.6

 • Don’t check for used sidebars on each widget load. Allow absolute URLs in the URL check.

0.5

 • Added distinction between is_front_page() and is_home(). Remove widgets from wp_get_sidebars_widgets() if they are not being displayed — this way you can check if a particular sidebar is empty.

0.4.5

 • Widget output callback couldn’t determine the widget_id.

0.4.4

 • Fixed widget control parameter transfer for widgets that don’t use the new widget api.

0.4.2

 • Initial release on Plugin repository.