Yoast SEO

Περιγραφή

Το Yoast SEO είναι το #1 SEO πρόσθετο για το WordPress

Since 2008 Yoast SEO has helped millions of websites worldwide to rank higher in search engines.

Yoast’s mission is SEO for Everyone. Our plugin’s users range from the bakery around the corner to some of the most popular sites on the planet.

Yoast SEO Free contains everything that you need to manage your SEO, and the Yoast SEO Premium plugin and its extensions unlock even more tools and functionality.

GET AHEAD OF THE COMPETITION

To rank highly in search engines, you need to beat the competition. You need a better, faster, stronger website than the people who sell or do the same kinds of things as you.

Yoast SEO is the most-used WordPress SEO plugin, and has helped millions of people like you to get ahead, and to stay ahead.

TAKING CARE OF YOUR WORDPRESS SEO

Yoast SEO is packed full of features, designed to help visitors and search engines to get the most out of your website. Some of our favourites are:

 • Automated technical SEO improvements, like canonical URLs and meta tags.
 • Advanced XML sitemaps; making it easy for Google to understand your site structure.
 • Title and meta description templating, for better branding and consistent snippets in the search results.
 • An in-depth Schema.org integration that will increase your chance of getting rich results, by helping search engines to understand your content.
 • Full control over site breadcrumbs, so that users and search engines always know where they are.
 • Faster loading times for your whole website, due to an innovative way of managing data in WordPress.
 • [Premium] E-mail support for our Yoast SEO Premium users.
 • [Premium] The possibility to expand Yoast SEO with the News SEO, Video SEO, Local SEO and WooCommerce SEO extensions.

WRITE KILLER CONTENT WITH YOAST SEO

We know content is king, that’s why Yoast SEO is famous for its state-of-the-art content and SEO analysis. Yoast SEO gives you:

 • SEO analysis: an invaluable tool while writing SEO-friendly content with the right (focus) keyphrases in mind.
 • Readability analysis: ensures that humans and search engines can read and understand your content.
 • Full language support for: English, German, French, Dutch, Spanish, Italian, Russian, Indonesian, Polish, Portuguese, Arabic, Swedish, Hebrew, Hungarian, Turkish and Czech.
 • A Google preview, which shows what your listings will look like in the search results. Even on mobile devices!
 • Innovative Schema blocks for the WordPress block editor, so that your FAQ and HowTo content can be shown directly in the search results. Plus a breadcrumbs block to guide your users.
 • [Premium] Internal linking blocks to easily improve the structure of your content. Easily add a table of contents block, a related links block, a subpages block, or siblings block! Plus, we’ll keep adding these easy-to-add blocks to improve your site structure.
 • [Premium] Social previews to show you how your content will be shown on Twitter and Facebook.
 • [Premium] The Insights tool that shows you what your text focuses on. This way you can keep your article in line with your keyphrases.
 • [Premium] Optimize your content for synonyms and related keyphrases.
 • [Premium] Optimize your article for different word forms of your keyphrases, as the singular and plural. But also different verb forms, synonyms, and related keyphrases. This makes for more natural content!
 • [Premium] Automatic internal linking suggestions: write your article and get automatic suggested posts to link to!
 • [Premium] An orphaned content filter to detect posts that have no links pointing towards them!

KEEP YOUR SITE IN PERFECT SHAPE

Whether you are an online entrepreneur, blogger or content creator, a developer, a (WordPress) SEO expert or a business owner, Yoast SEO helps you keep your website in perfect shape by:

 • Tuning the engine of your website, so you can work on creating great content!
 • Giving you cornerstone content and internal linking features to help you optimize your site structure in a breeze.
 • Translating your content to structured data where possible, to help search engines understand your website.
 • Helping you manage your team: with our SEO roles you can give colleagues access to specific sections of the Yoast SEO plugin.
 • [Premium] Automatically creating redirects when URLs change or when pages are deleted, and providing tools to manage or create redirects.
 • [Premium] Showing you social previews to manage the way your page is shared on social networks like Facebook and Twitter.

TRUST THE EXPERTS

Yoast is powered by a team of expert developers, testers, software architects, and SEO consultants. They work constantly to stay at the cutting edge of WordPress SEO, and to improve the plugin with every release.

Yoast SEO is the only WordPress SEO plugin made by world-renowned SEO experts.

GET PREMIUM SUPPORT

The Yoast team offers regular support on the WordPress.org forums. But we hope you understand that we prioritize our Premium customers. This one-on-one email support is available to people who have purchased Yoast SEO Premium.

Did you know that Yoast SEO Premium contains a lot of extra features:

 • A redirect manager that prevents “404: page not found” errors
 • Optimize without worrying about over-optimization with intelligent word form recognition available in multiple languages.
 • Internal linking blocks to structure your site easily.
 • Internal linking suggestions while you’re writing.
 • Preview your content to see what it will look like in the search results and when shared on social media using the Google preview and social preview.
 • Cornerstone content checks that point search engines to your most important pages.
 • Connect Yoast SEO to Zapier to easily create zaps that instantly share your published posts with 2000+ destinations like Twitter, Facebook, and much more.

If you are serious about your WordPress SEO, install the Yoast SEO Premium plugin! Costs a little, saves a lot of time!

OUR EXTENSIONS TO FURTHER IMPROVE YOUR WORDPRESS SEO

Check out these SEO add-ons by Yoast:

 • Yoast Local SEO optimizes your website for a local audience.
 • Yoast Video SEO ensures that Google understands what your video is about, increasing the chances of ranking in the video results.
 • Yoast News SEO for news websites that want to improve their visibility and performance in Google News.
 • WooCommerce SEO for all online shops that want to perform better in the search results and social media.

These extensions work fine with the free version of Yoast SEO. Of course, the premium extensions also include 24/7 support.

Oh, don’t forget: our Yoast Academy is for all entrepreneurs, bloggers, and anyone who wants to learn more about optimizing websites, improving your WordPress SEO, and if you want to take your content to the next level!

INTEGRATIONS

Yoast SEO integrates seamlessly into a range of themes and plugins. We work particularly well with:

BUG REPORTS

Do you want to report a bug for Yoast SEO? Best to do so in the WordPress SEO repository on GitHub. Please note that GitHub is not a support forum and issues will be closed if they don’t meet the bug requirements.

READ MORE

Want more information on search engine optimization and Yoast SEO? Have a look at:

Στιγμιότυπα

 • The Yoast SEO plugin general meta box. You'll see this on edit post pages, for posts, pages and custom post types.
 • Example of the SEO analysis functionality.
 • Example of the readability analysis functionality.
 • Overview of site-wide SEO problems and possible improvements.
 • Control over which features you want to use.
 • Easily import SEO data from other SEO plugins like All In One SEO pack, HeadSpace2 SEO and wpSEO.de.

Εγκατάσταση

Ξεκινήστε με το Yoast SEO με δύο βήματα: εγκαταστήστε και ρυθμίστε το plugin. Tο Υοast SEO είναι σχεδιασμένο να δουλεύει με βάση τις ανάγκες του site σας, οπότε μην αμελήσετε να δείτε τον οδηγό ρύθμισης του Yoast SEO όπως εξηγείται αμέσω μετά το βήμα “after activation”.

INSTALL YOAST SEO FROM WITHIN WORDPRESS

 1. Visit the plugins page within your dashboard and select ‘Add New’;
 2. Αναζήτηση για «Yoast SEO»
 3. Activate Yoast SEO from your Plugins page;
 4. Go to ‘after activation’ below.

INSTALL YOAST SEO MANUALLY

 1. Μεταφορτώστε το φάκελο «wordpress-seo» στον κατάλογο /wp-content/plugins/
 2. Activate the Yoast SEO plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress;
 3. Go to ‘after activation’ below.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

 1. You should see (a notice to start) the Yoast SEO configuration wizard;
 2. Go through the configuration wizard and set up the plugin for your site;
 3. Είσαι έτοιμος!

Συχνές Ερωτήσεις

Πως δουλεύει το XML Sitemaps μέσα στο Yoast SEO plugin?

Having an XML sitemap can be beneficial for SEO, as Google can retrieve essential pages of a website very fast, even if the internal linking of a site isn’t flawless.
The sitemap index and individual sitemaps are updated automatically as you add or remove content and will include the post types you want search engines to index. Post Types marked as noindex will not appear in the sitemap. Learn more about XML Sitemaps.

Πως μπορώ να προσθέσω την ιστοσελίδα μου στο Google Search Console?

It is straightforward to add your website to Google Search Console.
1. Create a Google Search Console account and login into your account.
2. Click ‘Add a property’ under the search drop-down.
3. Enter your website URL in the box and click ‘Continue’.
4. Click the arrow next to ‘HTML tag’ to expand the option.
5. Copy the meta tag.
6. Log in to your WordPress website.
7. Click on ‘SEO’ in the dashboard.
8. Click on ‘General’.
9. Click on the ‘Webmaster Tools’ tab.
10. Paste the code in the Google field and click ‘Save Changes’.
11. Go back to Google Search Console and click ‘Verify’.

If you want more details steps, please visit our article on our help center.

How do I implement Yoast SEO breadcrumbs?

The steps below are a temporary solution as manual edits made to theme files may be overwritten with future theme updates. Please contact the theme developer for a permanent solution. We’ve written an article about the importance of breadcrumbs for SEO.

To implement the breadcrumbs function in Yoast SEO, you will have to edit your theme. We recommend that prior to any editing of the theme files, a backup is taken. Your host provider can help you take a backup.
Copy the following code into your theme where you want the breadcrumbs to be. If you are not sure, you will need to experiment with placement:

<?php
if ( function_exists( 'yoast_breadcrumb' ) ) {
  yoast_breadcrumb( '<p id="breadcrumbs">','</p>' );
}
?>

Common places where you could place your breadcrumbs are inside your single.php and/or page.php file just above the page’s title. Another option that makes it really easy in some themes is by just pasting the code in header.php at the very end.

In most non-WooTheme themes, this code snippet should not be added to your functions.php file.
Alternatively, you can manually add the breadcrumb shortcode to individual posts or pages: [wpseo_breadcrumb]

If you need more details or a step by step guide, read our Implementation guide for Yoast SEO breadcrumbs.

Πώς μπορώ να κάνω noindex URLS;

Yoast SEO provides multiple options for setting a URL or group of URLs to noindex. Read more about how to do this in this guide.

Η Google εμφανίζει μια λανθασμένη περιγραφή, πώς μπορώ να το διορθώσω αυτό;

If you’ve crafted nice meta descriptions for your blog posts, nothing is more annoying than Google showing another description for your site completely in the search result snippet.

Πιθανές αιτίες μπορεί να είναι:
1. λάνθασμένη περιγραφή στον κώδικα
2. Η Google cache (κρυφή μνήμη) είναι παρωχημένη
3. Επεξεργασία όρων αναζήτησης
4. Το Google αγνόησε την περιγραφή meta (meta description)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος λανθασμένη περιγραφή .

Πόσο συχνά ενημερώνεται το Yoast SEO;

Το Yoast SEO λαμβάνει αναβαθμίσεις κάθε δύο εβδομάδες. Αν θέλετε να γνωρίζεται το γιατί, παρακαλώ διαβάστε αυτό το σχετικό δημοσίευμα για την διάθεση αναβαθμίσεων ανά δύο εβδομάδες.!

Πώς μπορώ να λάβω υποστήριξη;

As our free plugin is used by millions of people worldwide, we cannot offer you all one on one support. If you have trouble with the Yoast SEO for WordPress plugin, you can get help on the support forums here at wordpress.org or by checking out our help center at yoast.com/help/.

Τα πρόσθετα που μπορείτε να αγοράσετε στο Yoast κατηγοριοποιούνται ως “premium plugins” (κι ας μην υπάρχει ο όρος Premium στο όνομα τους) και περιλαμβάνουν ένα έτος δωρεάν αναβαθμίσεις και προνομιακή υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης μας σχετικά με οποιαδήποτε ερώτηση έχετε για το πρόσθετο αυτό.

Διαβάστε περισσότερα για το πώς θα λάβετε βοήθεια

Έχω μια διαφορετική ερώτηση από τις αναφερόμενες εδώ

Your question has most likely been answered on our help center: yoast.com/help/.

Κριτικές

Ανάγνωση όλων των 27,352 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Yoast SEO” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

“Yoast SEO” έχει μεταφραστεί σε 50 γλώσσες. Thank you to the translators for their contributions.

Μεταφράστε το “Yoast SEO” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα , ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

16.4

Release Date: June 1st, 2021

Meet Yoast SEO 16.4: This brand-new version of Yoast SEO comes with a rewritten language analysis, plus a newly supported language: Czech. People who write in this language can now fully use our tools to improve their content. We hope you enjoy this update! Read more about what’s new in Yoast SEO 16.4 in our release post!

Βελτιώσεις:

 • Completes the readability analysis for Czech by adding the transition words, sentence beginnings and passive voice assessments.
 • Improves keyphrase recognition in Czech by filtering out function words such as dvou, tvému, nějaký.
 • Improves the accuracy of passive voice detection in Portuguese.
 • Adds the missing Polish transition word jak wiemy (props to @jarekherisz).
 • Makes all twitter meta tags self-closing, for the sake of consistency and to allow pages to pass validation in some tools.
 • Improves the UX consistency between the notification counter in the admin bar and in the sidebar.

Επιδιόρθωση σφαλμάτων:

 • Fixes a bug where new feature notification couldn’t be dismissed.
 • Fixes a bug where the primary term for custom post types was not always properly set for posts edited in the Gutenberg editor.
 • Fixes a bug where the schema output could be incorrect on terms with the same ID as the static posts page.

Άλλο:

 • Adds a missing space to the feedback text in the keyphrase in introduction assessment.

16.3

Release Date: May 18th, 2021

Out now: Yoast SEO 16.3! This release helps you with one of the key aspects of modern SEO: Structured data. Yoast SEO 16.3 comes with a lot of enhancements for the Schema.org implementation. Enjoy! Read more about what’s new in Yoast SEO 16.3 in our release post!

Βελτιώσεις:

 • Adds the Table of Contents accessibility feature to the Article Schema with a fallback to the WebPage Schema, when using the Yoast Table of Contents block.
 • Adds the url property to the Author Schema on a post when author archives are enabled.
 • Adds the wordCount and thumbnailUrl attributes to Article schema pieces.
 • Allows adding multiple FAQ blocks to a post or page.

Επιδιόρθωση σφαλμάτων:

 • Fixes a bug where a malformed Organization piece would be added to the Schema output if the company logo was an unsupported image.
 • Fixes a bug where we would accidentally include unminified CSS files in the zip. This led to an unnecessary zip size increase.
 • Fixes a bug where the complete options array could be re-saved in the database at each frontend request.
 • Fixes a bug where both noindex and index values could be added to the robots meta tag on the WordPress login screen.
 • Fixes a rare bug where the name property could be missing in the breadcrumb Schema due to plugin conflicts.

Άλλο:

 • Adds the yoast_display_gutenberg_compat_notification filter to allow disabling the Gutenberg compatibility notification.
 • Adds the wpseo_schema_person_data filter to enable the filtering of Person Schema by the user’s ID.
 • Adds the Yoast\WP\SEO\admin_post_types_archive action at the end of the archive section of the custom post types in Search Appearance.
 • Deprecates the wpseo_admin_page_meta_post_types action in favor of the new Yoast\WP\SEO\admin_post_types_beforearchive action.
 • Deprecates the wpseo_admin_page_meta_taxonomies action in favor of the new Yoast\WP\SEO\admin_taxonomies_meta action.
 • Improves the layout of the Search Appearance collapsibles.
 • Improves spacing between settings sections in the Search Appearance page.
 • Replaces all occurrences of ‘SEMrush’ by ‘Semrush’ to reflect Semrush’s rebranding.

Earlier versions

For the changelog of earlier versions, please refer to the changelog on yoast.com.