Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP Edit

Περιγραφή

Welcome

Welcome to WP Edit. Finally, take control of the default WordPress editor and unlock the power of additional editor tools. Arrange buttons into toolbars the way you want; to ease your workflow. WP Edit adds dozens of additional custom options to the WordPress editor.

NEW Custom Buttons API

WP Edit now uses a custom buttons API which allows other plugin/theme developers to add their editor buttons into the WP Edit button configuration; allowing a WP Edit user to place the plugin/theme buttons into any desired location.

Refer your favorite plugin/theme developers to the WP Edit Custom Buttons API documentation to get your favorite buttons added to WP Edit.

Περιγραφή

WP Edit is built around three years of custom WordPress development. WP Edit adds extensive, additional editing functionality to the default WordPress editor. Begin creating content like the pros; without knowing a single bit of HTML or CSS.

Subscribe to our Feedblitz List, and receive news, update notices and more.

Most Powerful Features

WP Edit will provide new buttons, additional options, and extended formatting abilities to the exisiting content editor.

 • Easily insert images, media, YouTube videos, and clip art.
 • Create tables via a graphical interface.
 • Adjust table cell border and background colors.
 • No need to learn HTML and CSS (although the basics can certainly help); use buttons with visual interfaces instead!
 • Easily access all shortcodes available to your WordPress environment; and insert them into the content editor.
 • Use shortcodes to insert columns.. similar to «magazine» style layouts, in your content areas.

Why should you use this plugin?

Because WP Edit is the culmination of three years development in the WordPress content editor. You can begin creating content (with advanced layouts); easily insert all types of external media (YouTube, Vimeo, etc.); adjust fonts, styles, colors, and sizes; and much more!

What is included in the free version?

 • Drag and drop functionality for custom creation of the top row of editor buttons.
 • Adds additional editor buttons such as subscript, superscript, insert media, emoticons, search and replace, html editor, preview.. and many more.
 • Add your custom editor to excerpt areas and profile descriptions.
 • Allow shortcodes in excerpt and widget areas.
 • Highlight admin posts/pages based on status (green = published, yellow = draft, etc.)
 • Easily import/export plugin options.

Why should you upgrade to WP Edit Pro?

 • Drag and drop functionality for custom creation of all rows of editor buttons.
 • Powerful network installation functionality; WP Network Ready.
 • User roles for custom button arrangements; allow different user roles access to different editor buttons.
 • Extreme Custom Widget Builder – create custom widgets just like posts or pages.. and insert them into any widget area or the content editor.

Translations

Notes

 • This plugin is provided «as-is»; within the scope of WordPress. We will update this plugin to remain secure, and to follow WP coding standards.
 • If you prefer more «dedicated» support, with more advanced and powerful plugin features, please consider upgrading to «WP Edit Pro».

Resources

Στιγμιότυπα

 • Create custom button arrangements from a friendly drag and drop interface.
 • The custom button arrangement will be loaded in the content editor.
 • Eight tabs packed with options.

Εγκατάσταση

 • From the WP admin panel, click «Plugins» -> «Add new».
 • In the browser input box, type «WP Edit».
 • Select the «WP Edit» plugin (authored by «josh401»), and click «Install».
 • Activate the plugin.

OR…

 • Download the plugin from this page.
 • Save the .zip file to a location on your computer.
 • Open the WP admin panel, and click «Plugins» -> «Add new».
 • Click «upload».. then browse to the .zip file downloaded from this page.
 • Click «Install».. and then «Activate plugin».

OR…

 • Download the plugin from this page.
 • Extract the .zip file to a location on your computer.
 • Use either FTP or your hosts cPanel to gain access to your website file directories.
 • Browse to the wp-content/plugins directory.
 • Upload the extracted wp_edit folder to this directory location.
 • Open the WP admin panel.. click the «Plugins» page.. and click «Activate» under the newly added «WP Edit» plugin.

Συχνές Ερωτήσεις

 • Nothing at the moment.

Κριτικές

4 Μαρτίου 2019
I Use Avada theme a few years now with this plugin free version BUT, concerns for me since wordpress New 5.0 recent major version onward releases - and my short code icon Avada uses on the menu editor now no longer there vanished.... My big concern and into the future is the plugin at the time of writing this, NOT even been updated even for over 5 months! wow not good..... and was last working it says compatible up to WP 4.9.9. Hence, Alarms bells for me since the new release of WP5.0 versions etc, and compatible conflicts? **As the WP edit owner Josh seems not to be hands on any more doing his own updates of it, I noticed nothing seems to happen with respect to this... From reading several posts and reviews and for his Pro version to updates - or not even he replies to emails you send from reading various reviews here etc. This missing icon issue for me is also on a new Avada site as well**** I tried deactivating WP edit then deleting it even, however, still no Avada short code icon on this new site that only uses this wp edit plugin. (I suspect now an issue in my data base with tables left over from WP edit despite clearing all caches etc.) Begs the question future wise for this and caution and conflicts if no regular update of it, and now I am stuck with issues it seems from it as mentioned. Note have loved wp edit never been a problem using this with my theme until now as seems WP5 not working well with WP Edit plugin?
27 Νοεμβρίου 2018
WP-Edit destroys image rollovers when going to image or visual mode. < img src="IMAGE1" onmouseover="this.src='IMAGE2'" onmouseout="this.src='IMAGE1'" /> will work if leaving the editor in text mode. Iy gers truncated to the first image,
Ανάγνωση όλων των 151 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP Edit” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

“WP Edit” έχει μεταφραστεί σε 3 γλώσσες. Thank you to the translators for their contributions.

Μεταφράστε το “WP Edit” στην γλώσσα σας.

Interested in development?

Περιηγηθείτε στον κώδικα , ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

4.0.4

 • Updated function for php7 and backwards compatibility (to rid php warning). Thanks @kendawes!

4.0.3

 • Updated readme.
 • Ensured plugin not generating any errors/warnings/notices with current version of WordPress.
 • WordPress 5.0 will include «Gutenberg» (please research); and I am working on a compatible WP Edit version.

4.0.2

 • 11/17/2017
 • Tested to ensure WP 4.9 compatibility.
 • Fixed icon to insert date/time.
 • Fixed advanced link nofollow checkbox.

4.0.1

 • 04/20/2017
 • Fixed warnings when plugin is network activated (pertaining to buttons options).
 • Altered readme file to better display in new WordPress plugins repository design.

4.0

 • 10/03/2016
 • Added Custom Buttons API; other plugins/themes can add buttons to WP Edit.
 • Added dismissable admin notice for Custom Buttons API (help spread the word!).
 • Added plugin rating statistics to sidebar (Please rate and review).
 • Added nonce fields for every form submission used to save database options.
 • Moved plugins.php page styles to properly enqueue (used for notices).

3.9

 • 09/05/2016
 • Added functionality to enable visual editor on BBPress forums (Editor tab).
 • Fixed strict standards error on wp_widget_rss_output() function (final fix will be done upstream when WordPress 4.7 is released).
 • Adjusted plugin css file.

3.8.1

 • 05/11/2016
 • Removed a stray var_dump() function.

3.8

 • 05/11/2016
 • Added support for WP Edit toolbars in custom post types excerpt areas.
 • Fixed deprecated function. (htmledit_pre changed to format_for_editor) (main.php ~line 115).
 • Updated introduction video link.
 • Minor changes to ensure WordPress 4.6 compatibility.
 • Increased stable tag version.

3.7

 • 01/11/2016

 • Fixed Feedblitz image loading insecure over https.

 • Fixed WP_PLUGIN_URL constant; switched to using plugins_url() function.
 • Fixed profile biography editor.
 • Updated compatibility version.

3.6

 • 12/16/2015
 • Update to be stable with WordPress 4.4.