Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP Editor Widget

Περιγραφή

Note: This plugin still works but it doesn’t really contain any major features that the native Text widget is missing. The plugin is no longer in active developement.

This plugin adds a rich text widget where the content is edited using the standard WordPress visual editor which most users already are familiar with.
It uses the WP core function wp_editor() without adding a custom post type post for each widget making the widget quicker and simpler to edit.

Feel free to help with developement or issue reporting on Github!

Γλώσσες

Στιγμιότυπα

 • The plugin adds a widget called "Rich text".
 • In the widget you can add a title, edit the content through a link and choose to output the title or not.
 • When you click the "Edit content" link the WP Editor appears above the content, much like the Add media button. Click "Save and close" to save your content in the widget.
 • The widget as displayed in Twenty Fourteen.
 • You can choose to display the title.
 • The widget as displayed in Twenty Fourteen with title output turned on.

Εγκατάσταση

 1. Extract the ZIP file and move the folder “wp-editor-widget”, with it contents,
  to /wp-content/plugins/ in your WordPress installation
 2. Activate the pluing under ‘Plugins’ in the WordPress admin area

Κριτικές

12 Ιουνίου 2017
There is one bad review that I think is based on a mis-understanding. This plugin creates a new TYPE of widget - Rich Text, which features your current rich text editor. You can create as many different widgets as you want with this new template type. This plugin is absolutely perfect for what it does.
18 Οκτωβρίου 2016
After using the Black Studio TinyMCE Widget for years I started looking for a similar one that would not have the same conflicts with other plugins. I installed "WP edit widget" and it had no conflicts, worked out of the box and the widget content was not gone after deactiving the plugin ( something that frustrated me in Black Studio TinyMCE Widget.) I had almost immediate respons to my support question, so I will start using this exellent plugin and hope the developer will update it as soon as it would start behaving badly in time. Thanks! Annie
3 Σεπτεμβρίου 2016
I used it to add client instructions to an admin page. This makes adding screenshots and video quite easy.
Ανάγνωση όλων των 18 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP Editor Widget” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “WP Editor Widget” έχει μεταφραστεί σε 8 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “WP Editor Widget” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

0.6.0

 • Added support for WPML – Set the language for each Widget and only the ones for the current active language is output. (Thanks to @docryan)
 • Added filter wp_editor_widget_html – Makes it possible to change the full HTML output of the Widget through a plugin or a theme
 • Added action wp_editor_widget_form – Makes it possibel to add custom form elements to the Widghet through a plugin or a theme
 • Added Scrutinizer code quality check for Github and made some changes to get better score

0.5.5

 • Added Danish translation (Thanks to @docryan)

0.5.4

 • Added German translation (Thanks to @ohaucke)
 • Renamed the editor id to comply with WP Codex tips (Might help with Issue #3)

0.5.3

 • Bugfix: Issue #8 – Filters for WP Editor Widget content wasn’t always loaded (since 0.5.0)

0.5.2

 • WP Core Issue #27853 has been fixed in WP 3.9.1, this change makes sure that the fix from last version only is active on WP 3.9 and earlier

0.5.1

 • Bugfix: Couldn’t switch to plain text on customize.php (Issue #27853)
 • Bugfix: JS errors that could appear depending on if you loaded the editor in wysiwyg or plain text
 • Bugfix: Didn’t store plain text widget content correctly

0.5.0

 • This is a big change, please file an issue on Github if you find anything weird!
 • Changes for WP 3.9.0 (editor now works on the admin customization page as well as on the admin widgets page)
 • Most of the following changes thanks to @cfoellmann:
 • Added filter wp_editor_widget_ops
 • Added filter wp_editor_widget_update_instance
 • Added action wp_editor_widget_update
 • Removed constant variable textdomain
 • Changed textdomain to wordpress.org plugin id name
 • Split widget class into it’s own file
 • Limited asset loading to widgets.php
 • Changed PHP code style to WP standard

0.4.1

 • Lowered the z-index of the WP Editor overlay modal because image buttons (in the editor) wasn’t showing because they had lower z-index (thanks nbspjr on WordPress.org https://wordpress.org/support/topic/edit-mediagallery-buttons-are-not-shown-1)

0.4.0

 • Added standard WP functions wptexturize, convert_smilies, convert_chars, wpautop, shortcode_unautop, prepend_attachment, do_shortcode to the wp_editor_widget_content filter (thanks danieliser on WordPress.org https://profiles.wordpress.org/danieliser/)

0.3.1

 • Updated the Swedish translation
 • Moved load_plugin_textdomain() for translation to the plugins_loaded action to make sure the widget is correctly translated.

0.3.0

 • Changed the name of the widget to “Rich text” and the description to a less “techy” text (thanks /u/actionscripted on Reddit http://tinyurl.com/lnm99yj) for a UI more similar to the core widgets
 • Tested in WP 3.6

0.2.1

 • CSS bug fix for hide button on WYSIWYG overlay
 • JS bug fix on get and set wpeditor content

0.2.0

 • Changed the WYSIWYG overlay button from “Update and close” to a primary button called “Save and close”
 • Changed so that the widget is saved when closing the WYSIWYG overlay
 • Added pot translation file and Swedish translation (contact me if you wish to help translate, david.martensson@gmail.com)

0.1.1

 • CSS fix for widget editor close button

0.1.0

 • First stable proof of concept version.