Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP Gravatar Https

Περιγραφή

WP Gravatar Https | iOpenV

  • Reason Gravatar avatar cannot access Gravatar site server is not stable, is the firewall problem, so the solution is to use the Gravatar avatar service (HTTPS) encryption line.
  • Gravatar 头像无法稳定访问的原因不是 Gravatar 网站服务器的原因,是国内防火墙的问题,所以解决思路是使用Gravatar 头像服务的(HTTPS)加密线路。

Εγκατάσταση

  1. Upload wp-gravatar-https folder to the /wp-content/plugins/ directory. 上传文件夹“wp-gravatar-https”到“/wp-content/plugins/”目录。
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress. 在仪表盘插件菜单中激活该插件。

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP Gravatar Https” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.1

  • 修正原网站为HTTPS访问时,Gravatar地址被改为HTTPSS的BUG