Αυτό το πρόσθετο έχει κλείσει από τις 3 Νοεμβρίου 2023 και δεν είναι διαθέσιμο για λήψη. Αυτό το κλείσιμο είναι προσωρινό, εκκρεμεί πλήρης έλεγχος.

wp-mapit

Μπλοκς

Αυτό το πρόσθετο παρέχει 1 μπλοκ.

  • WP MAPIT

Κριτικές

8 Σεπτεμβρίου 2023 1 απάντηση
Need to display a map, add pins, add links to posts and pages internal and external? Want an image instead of a pin. Want to do it with ease? Chandni has written something so comprehesive and simple my labrador could use it... and frequently does.
26 Φεβρουαρίου 2021 3 απαντήσεις
Cant get this to work. Map never appears on page with shortcode.
2 Δεκεμβρίου 2020
Been stuck for a while looking for non google plugin, that would work properly. This one matched my simple need for displaying a single map properly, Idea for upgrade: add a possibility to create a ticker with image inside it
9 Νοεμβρίου 2020
This plugin does almost everything I need - a straightforward way to add a map with pins that link to relevant urls.
1 Νοεμβρίου 2020
Thanks for this plugin, I'm very satisfied. Easy to use, many map options and the best solution for me.
20 Ιουλίου 2020
Thank you for this perfect plugin, easy and simple very kind author, thank you for help M.
Ανάγνωση όλων των 10 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP MapIt” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές