Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP Mobile Detect

Περιγραφή

One of the hardest parts of building Responsive WordPress themes is maintaining responsive integrity after the site goes live. User Admins can have limited coding abilities which can prevent them from maintaining responsiveness in themes.

WP Mobile Detect aims to make it extremely easy for anyone to wrap content in the editor with shortcodes which will hide content based on visitor device at the server level.

No longer do we need to rely on display:none; or other techniques to hide content for mobile devices. Instead we can replace content with alternatives. When a full-size infographic in your post is unknowingly displayed on a visitors phone we can consider that an Non-user initiated download. In other words that visitor had no idea what they were getting into and you possibly just choked their bandwidth.

WP Mobile detect gives you the ability to wrap that infographic in a [notdevice][/notdevice] shortcode so at the server level WordPress will decide to show that content only if the user is NOT on a phone or tablet. Alternatively you can wrap a link and corresponding text to that info graphic in a [device][/device] shortcode as a way for the visitor to consume that content if they so choose.

This plugin is based on the PHP Mobile Detect class
WordPress Plugin written by Jesse Friedman

Εγκατάσταση

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να εγκαταστήσετε το πρόσθετο και να το κάνετε να δουλεύει.

e.g.

 1. Upload the wp-mobile-detect folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού “Πρόσθετα” στο WordPress
 3. Start using the shortcodes in your content or functions in your theme

Συχνές Ερωτήσεις

What shortcodes are available with this plugin
 • [phone]Put content here that you only want displayed on Phones NOT Tablets or Desktops[/phone]
 • [tablet]Put content here that you only want displayed on Tablets NOT Phones or Desktops[/tablet]
 • [device]Put content here that you only want displayed on Phones OR Tablets NOT Desktops[/device]
 • [notphone]Put content here that you only want displayed on Tablets OR Desktops NOT Phones[/notphone]
 • [nottab]Put content here that you only want displayed on Phones OR Desktops NOT Tablets[/nottab]
 • [notdevice]Put content here that you only want displayed on Desktops NOT Phones OR Tablets[/notdevice]
 • [ios]Put content here that you only want displayed on iOS devices[/ios]
 • [iPhone]Put content here, that you only want displayed on iPhones[/iPhone]
 • [iPad]Put content here, that you only want displayed on iPads[/iPad]
 • [android]Put content here, that you only want displayed on Android devices[/android]
 • [windowsmobile]Put content here, that you only want displayed on Windows Mobile devices[/windowsmobile]
 • [blackberry]Put content here, that you only want displayed on Blackberry devices[/blackberry]
 • [chrome]Put content here, that you only want displayed on mobile Chrome browsers[/chrome]
 • [safari]Put content here, that you only want displayed on mobile Safari browsers[/safari]
 • [opera]Put content here, that you only want displayed on mobile Opera browsers[/opera]
 • [firefox]Put content here, that you only want displayed on mobile Firefox browsers[/Firefox]
 • [ie]Put content here, that you only want displayed on mobile Internet Explorer browsers[/ie]
What functions are available with this plugin
 • wpmd_is_notphone() – Returns true when on desktops or tablets
 • wpmd_is_nottab() – Returns true when on desktops or phones
 • wpmd_is_notdevice() – Returns true when on desktops only
 • wpmd_is_phone() – Returns true when on phones ONLY
 • wpmd_is_tablet() – Returns true when on Tablets ONLY
 • wpmd_is_device() – Returns true when on phones or tablets but NOT desktop
 • wpmd_is_ios() – Returns true when on an iOS device
 • wpmd_is_iphone() – Returns true when on iPhones
 • wpmd_is_ipad() – Returns true when on iPads
 • wpmd_is_android() – Returns true when on Android
 • wpmd_is_windows_mobile() – Returns true when on Windows Mobile
 • wpmd_is_blackberry() – Returns true when on Blackberry
 • wpmd_is_chrome_browser() – Returns true when on mobile Chrome browser
 • wpmd_is_safari_browser() – Returns true when on mobile Safari browser
 • wpmd_is_opera_browser() – Returns true when on mobile Opera browser
 • wpmd_is_ie_browser() – Returns true when on mobile Internet Explorer browser
 • wpmd_is_firefox_browser() – Returns true when on mobile Firefox browser
Are you planning on adding more shortcodes in the future?

Yes I plan on adding shortcodes for
* Android Only – DONE
* iOS Only – DONE
* Mobile Browsers – DONE
* Blackberry – DONE
* And More

If you want to see some rate and comment on this plugin

What about functions?

For now I’ve only made shortcodes but you can either call the do shortcode function in your theme or write your own functions. In future releases functions will come with all shortcodes

Κριτικές

28 Μαρτίου 2018
I am very pleased with this plugin, it still works fine with the latest WordPress (tested with version 4.9.4). The plain and simple shortcodes is a huge convinience. I am really impressed that it is such a miser when it comes to performance, I run performance tests with P3 and the effect of this plugin on loading time is negligible. Thanks a lot to Jesse (plugin author) and it’s too bad it is no longer supported.
13 Ιουλίου 2017
The perfect plug-in for optimizing your site for mobile. It has plenty of options, not just for what device the user is using, but also which mobile/tablet OS or browser. If I had any nit-picky complaint it would be that it would be nice if it detected desktop OSs as well… Not that I expect I would use that, but it is an odd omission with all of this plug-in’s other features.
Ανάγνωση όλων των 64 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP Mobile Detect” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

2.0

 • Updated the core Mobile Detect Class 2.8.13
 • Updated shortcodes, adding [blackberry], [chrome], [safari], [opera], [ie], [firefox]
 • Updated functions, adding wpmd_is_blackberry(), wpmd_is_chrome_browser(), wpmd_is_safari_browser(), wpmd_is_opera_browser(), wpmd_is_ie_browser(), wpmd_is_firefox_browser()
 • Updated readme and some links

1.2.0

 • Addition of several more shortcodes: [ios][/ios], [iPhone][/iPhone],][iPad][/iPad], [android][/android], [windowsmobile][/windowsmobile]
 • Addition of several more functions: wpmd_is_ios(), wpmd_is_iphone(), wpmd_is_ipad(), wpmd_is_android(), wpmd_is_windows_mobile()
 • Updated the core Mobile Detect Class 2.5.8

1.1.0

 • Changed function namespace prefix from “jesse_” to “wpmd_”
 • Deprecated [tab] shortcode, replaced by [tablet]
 • Addition of theme functions for mobile detection
 • Fixed bug where shortcodes would not run inside the mobile detect shortcodes

1.0.0

Initial release.