Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP-PostViews

Περιγραφή

Usage

 1. Open wp-content/themes/<YOUR THEME NAME>/index.php
 2. You may place it in archive.php, single.php, post.php or page.php also.
 3. Find: <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
 4. Add Anywhere Below It (The Place You Want The Views To Show): <?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?>
 5. Or you can use the shortcode [views] or [views id="1"] (where 1 is the post ID) in a post
 6. Go to WP-Admin -> Settings -> PostViews to configure the plugin.

Build Status

Ανάπτυξη

https://github.com/lesterchan/wp-postviews/

Translations

http://dev.wp-plugins.org/browser/wp-postviews/i18n/

Credits

Donations

I spent most of my free time creating, updating, maintaining and supporting these plugins, if you really love my plugins and could spare me a couple of bucks, I will really appreciate it. If not feel free to use it without any obligations.

Version 1.76.1

 • NEW: Add Post Author in views template
 • NEW: Bump for WordPress 5.3

Version 1.76

 • NEW: Added postviews_should_count filter
 • FIXED: Change to (int) from intval() and use sanitize_key() with it.

Version 1.75

 • NEW: Use WP_Query() for most/least viewed posts

Version 1.74

 • NEW: Bump WordPress 4.7
 • NEW: Template variable %POST_CATEGORY_ID%. It returns Post’s Category ID. If you are using Yoast SEO Plugin, it will return the priority Category ID. Props @FunFrog-BY

Version 1.73

 • FIXED: In preview mode, don’t count views

Version 1.72

 • NEW: Add %POST_THUMBNAIL% to template variables

Version 1.71

 • FIXED: Notices in Widget Constructor for WordPress 4.3

Version 1.70

 • FIXED: Integration with WP-Stats

Version 1.69

 • NEW: Shortcode [views] or [views id=”POST_ID”]` to embed view count into post
 • NEW: Added template variable %VIEW_COUNT_ROUNDED% to support rounded view count like 10.1k or 11.2M

Version 1.68

 • NEW: Added action hook ‘postviews_increment_views’ and ‘postviews_increment_views_ajax’
 • NEW: Allow custom post type to be chosen under the widget

Version 1.67

 • NEW: Allow user to not use AJAX to update the views even though WP_CACHE is true

Version 1.66

 • NEW: Supports MultiSite Network Activation
 • NEW: Add %POST_DATE% and %POST_TIME% to template variables
 • NEW: Add China isearch engines bots
 • NEW: Ability to pass in an array of post types for get_most/least_*() functions. Props Leo Plaw.
 • FIXED: Moved uninstall to uninstall.php and hence fix missing nonce. Props Julio Potier.
 • FIXED: Notices and better way to get views from meta. Props daankortenbach.
 • FIXED: No longer needing add_post_meta() if update_post_meta() fails.

Version 1.65 (02-06-2013)

 • FIXED: Views not showing in WP-Admin if “Display Options” is not set to “Display to everyone”

Στιγμιότυπα

 • PostViews
 • Admin - PostViews Options

Συχνές Ερωτήσεις

How To View Stats With Widgets?

 • Go to WP-Admin -> Appearance -> Widgets
 • The widget name is Views.

To Display Least Viewed Posts

<?php if (function_exists('get_least_viewed')): ?>
  <ul>
    <?php get_least_viewed(); ?>
  </ul>
<?php endif; ?>
 • The first value you pass in is the post type that you want. If you want to get every post types, just use ‘both’. It also supports PHP array: example array('post', 'page').
 • The second value you pass in is the maximum number of post you want to get.
 • Default: get_least_viewed(‘both’, 10);

To Display Most Viewed Posts

<?php if (function_exists('get_most_viewed')): ?>
  <ul>
    <?php get_most_viewed(); ?>
  </ul>
<?php endif; ?>
 • The first value you pass in is the post type that you want. If you want to get every post types, just use ‘both’. It also supports PHP array: example array('post', 'page').
 • The second value you pass in is the maximum number of post you want to get.
 • Default: get_most_viewed(‘both’, 10);

To Display Least Viewed Posts By Tag

<?php if (function_exists('get_least_viewed_tag')): ?>
  <ul>
    <?php get_least_viewed_tag(); ?>
  </ul>
<?php endif; ?>
 • The first value you pass in is the tag id.
 • The second value you pass in is the post type that you want. If you want to get every post types, just use ‘both’. It also supports PHP array: example array('post', 'page').
 • The third value you pass in is the maximum number of post you want to get.
 • Default: get_least_viewed_tag(1, ‘both’, 10);

To Display Most Viewed Posts By Tag

<?php if (function_exists('get_most_viewed_tag')): ?>
  <ul>
    <?php get_most_viewed_tag(); ?>
  </ul>
<?php endif; ?>
 • The first value you pass in is the tag id.
 • The second value you pass in is the post type that you want. If you want to get every post types, just use ‘both’. It also supports PHP array: example array('post', 'page').
 • The third value you pass in is the maximum number of post you want to get.
 • Default: get_most_viewed_tag(1, ‘both’, 10);

To Display Least Viewed Posts For A Category

<?php if (function_exists('get_least_viewed_category')): ?>
  <ul>
    <?php get_least_viewed_category(); ?>
  </ul>
<?php endif; ?>
 • The first value you pass in is the category id.
 • The second value you pass in is the post type that you want. If you want to get every post types, just use ‘both’. It also supports PHP array: example array('post', 'page').
 • The third value you pass in is the maximum number of post you want to get.
 • Default: get_least_viewed_category(1, ‘both’, 10);

To Display Most Viewed Posts For A Category

<?php if (function_exists('get_most_viewed_category')): ?>
  <ul>
    <?php get_most_viewed_category(); ?>
  </ul>
<?php endif; ?>
 • The first value you pass in is the category id.
 • The second value you pass in is the post type that you want. If you want to get every post types, just use ‘both’. It also supports PHP array: example array('post', 'page').
 • The third value you pass in is the maximum number of post you want to get.
 • Default: get_most_viewed_category(1, ‘both’, 10);

To Sort Most/Least Viewed Posts

 • You can use: <?php query_posts( array( 'meta_key' => 'views', 'orderby' => 'meta_value_num', 'order' => 'DESC' ) ); ?>
 • Or pass in the variables to the URL: http://yoursite.com/?v_sortby=views&v_orderby=desc
 • You can replace DESC with ASC if you want the least viewed posts.

To Display Updating View Count With LiteSpeed Cache

Use: <div id="postviews_lscwp"></div> to replace <?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?>.
NOTE: The id can be changed, but the div id and the ajax function must match.
Replace the ajax query in wp-content/plugins/wp-postviews/postviews-cache.js with

jQuery.ajax({
  type:"GET",
  url:viewsCacheL10n.admin_ajax_url,
  data:"postviews_id="+viewsCacheL10n.post_id+"&action=postviews",
  cache:!1,
  success:function(data) {
    if(data) {
      jQuery('#postviews_lscwp').html(data+' views');
    }
  }
});

Purge the cache to use the updated pages.

Κριτικές

25 Ιουλίου 2021
Very nice plugin, but I still have an advice that the view counter data should be saved in a new table. Now it was saved in "wp_postmeta". Maybe it can be improved. Never mind, just my idea. Thanks!
16 Απριλίου 2021
I accidentally delete this plugin from my web, and now all the views are reset to 0, can you help me how to restore the previous views ? Thankyou so much if you can help me please..
21 Απριλίου 2020
Thanks for the plug-in, it really does the job for me. Simple and useful, just the way I like things.
21 Δεκεμβρίου 2018
Now I can independently control the logic of counting! Like this: function exclude_wp_post_views_count($should_count, $id) { if ( current_user_can('administrator') ) { // or other condition(s) $should_count = false; } return $should_count; } add_filter('postviews_should_count', 'exclude_wp_post_views_count', 10, 2);
Ανάγνωση όλων των 59 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP-PostViews” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “WP-PostViews” έχει μεταφραστεί σε 16 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “WP-PostViews” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .