Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP Responsive Web Design Capture

Περιγραφή

WP RWD Capture provide with shortcode that enables you to insert captured images in your post.

Features
1. Capture web page screenshot and cached asynchronously
2. You can specify user agents, which means it’s possible to capture in a responsive way.
3. Basic authentication supported.
4. CSS Selector supported.
5. Your can see all the captured images @ https://screenshot-web.com after login

Please see more in detail on plugin configuration page.

WP-RWD-Capture プラグインは、投稿中に簡単にスクリーンキャプチャを挿入できるショートコードを提供します。

特徴
1. 非同期でスクリーンキャプチャを取得し、キャッシュします。
2. ユーザエージェントを指定してレスポンシブウェブサイトなどもキャプチャできます。
3. ベーシック認証がかかったサイトもキャプチャ可能です。
4. CSSセレクタを使って、ページの一部分をキャプチャできます。
5. https://screenshot-web.com 上でキャプチャした画像を一覧で確認できます。

詳細はプラグインの設定画面を参照ください。

Δωρεές

Εγκατάσταση

  1. Upload the /wp-rwd-capture folder to /plugins
  2. Activate plugin
  3. Sign up for screenshot-web.com at https://screenshot-web.com
  4. Get API key at screenshot-web.com
  5. Configure plugin
  6. Insert shortcode to show a screenshot of a webpage
    ex: [ssweb]http://www.wordpress.org[/ssweb]

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP Responsive Web Design Capture” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές