Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WPML Shortcodes

Περιγραφή

Adds the wpml__ and wpml_e functions to your theme and the wpml__ shortcode to your WordPress website. Make your WordPress full WPML ready

<?php wpml__( $text, $context ); ?>
<?php wpml_e( $text, $context ); ?>

Similarly to the behaviour of the __, _e functions, you must provide a string to make translateable and a context.
That’s it; just provide translations from the WPML > String Translations admin panel.

Check how to use the shortcode below.

Usage (via code)

<h1><?php echo wpml__( 'Title', 'wpmlshortcodes' ); ?></h1>
<h2><?php wpml_e( 'Subtitle', 'wpmlshortcodes' ); ?></h2>

Usage (via shortcode)

<h1>[wpml__ context=wpmlshortcodes]Title[/wpml__]</h1>
<h2>[wpml__ context=wpmlshortcodes]Subtitle[/wpml__]</h2>

NEWS! WPML Translate (+ shortcode)
Adds the wpml_if (ex wpml_translate) shortcode to your WPML suite. You can also use the wpml_e__if_language( $content, $lang ) in your php code.

Usage (via code)

<p><?php
wpml_e__if_language( 'Text', 'en' );
wpml_e__if_language( 'Testo', 'it' );
?></p>

Usage (via shortcode)

[wpml_if lang='en']Text[/wpml_if][wpml_if lang='it']Testo[/wpml_if]

It also supports backward compatibility for wpml_translate and wpml_language from WPML Translate Shortcode (deprecated plugin);

WPML Translate Shortcode > WPML Shortcodes

Welcome to the new WPML Shortcodes. This plugin is the new WPML Translate Shortcode, became a full-translation suite.

Of course we still support WPML Translate Shortcode, with a new shortcode (1.2.4+): wpml_if (see usage above).
Also, we provide full backward compatibility (yes, you can still use wpml_translate or wpml_language shortcodes) on 1.2.6+.

Συνεισφορά

Pull requests on github.com.

Author: Mirco Babini, Web Developer and Mobile App Developer; WordPress Consultant.

Εγκατάσταση

Simply search for ‘WPML Shortcodes’ in the Plugins Admin page, then install and activate. That’s it!

Κριτικές

Ανάγνωση όλων των 3 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WPML Shortcodes” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.2.6

 • Add backward compatibility to wpml_translate and wpml_language from WPML Translate Shortcode (deprecated plugin)

1.2.5

 • Fix docs
 • Support optional context in main api
 • Fallback on global context, api: wpml__main_context( $context )
 • Fix shortcodes
 • Refactoring

1.2.4

 • Integration: WPML Translate Shortcode (deprecated since now)
 • usage: [wpml_if lang=it]ciao[/wpml_if][wpml_if lang=en]hello[/wpml_if]

1.2.3

 • Support defined name for shortcodes

1.2.2

 • Fallback (english) if WPML is missing

1.2.1

 • Fix the J.D. Grimes issue (/pull/1)
 • Needed to manually restore all the translated strings

1.2.0

 • Ready for the marketplace