Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WPML Shortcodes

Περιγραφή

Adds the wpml__ and wpml_e functions to your theme and the wpml__ shortcode to your WordPress website. Make your WordPress full WPML ready

<?php wpml__( $text, $context ); ?>
<?php wpml_e( $text, $context ); ?>

Similarly to the behaviour of the __, _e functions, you must provide a string to make translateable and a context.
That’s it; just provide translations from the WPML > String Translations admin panel.

Check how to use the shortcode below.

Usage (via code)

<h1><?php echo wpml__( 'Title', 'wpmlshortcodes' ); ?></h1>
<h2><?php wpml_e( 'Subtitle', 'wpmlshortcodes' ); ?></h2>

Usage (via shortcode)

<h1>[wpml__ context=wpmlshortcodes]Title[/wpml__]</h1>
<h2>[wpml__ context=wpmlshortcodes]Subtitle[/wpml__]</h2>

NEWS! WPML Translate (+ shortcode)
Adds the wpml_if (ex wpml_translate) shortcode to your WPML suite. You can also use the wpml_e__if_language( $content, $lang ) in your php code.

Usage (via code)

<p><?php
wpml_e__if_language( 'Text', 'en' );
wpml_e__if_language( 'Testo', 'it' );
?></p>

Usage (via shortcode)

[wpml_if lang='en']Text[/wpml_if][wpml_if lang='it']Testo[/wpml_if]

It also supports backward compatibility for wpml_translate and wpml_language from WPML Translate Shortcode (deprecated plugin);

WPML Translate Shortcode > WPML Shortcodes

Welcome to the new WPML Shortcodes. This plugin is the new WPML Translate Shortcode, became a full-translation suite.

Of course we still support WPML Translate Shortcode, with a new shortcode (1.2.4+): wpml_if (see usage above).
Also, we provide full backward compatibility (yes, you can still use wpml_translate or wpml_language shortcodes) on 1.2.6+.

Συνεισφορά

Pull requests on github.com.

Author: Mirco Babini, Web Developer and Mobile App Developer; WordPress Consultant.

Εγκατάσταση

Simply search for ‘WPML Shortcodes’ in the Plugins Admin page, then install and activate. That’s it!

Κριτικές

28 Μαΐου 2021
Surprisingly, the plugin is still working !! And I inserted the shortcode into Revolution Slider, and it changes the language there too.
Ανάγνωση όλων των 5 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WPML Shortcodes” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.2.6

 • Add backward compatibility to wpml_translate and wpml_language from WPML Translate Shortcode (deprecated plugin)

1.2.5

 • Fix docs
 • Support optional context in main api
 • Fallback on global context, api: wpml__main_context( $context )
 • Fix shortcodes
 • Refactoring

1.2.4

 • Integration: WPML Translate Shortcode (deprecated since now)
 • usage: [wpml_if lang=it]ciao[/wpml_if][wpml_if lang=en]hello[/wpml_if]

1.2.3

 • Support defined name for shortcodes

1.2.2

 • Fallback (english) if WPML is missing

1.2.1

 • Fix the J.D. Grimes issue (/pull/1)
 • Needed to manually restore all the translated strings

1.2.0

 • Ready for the marketplace