Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Sectionize

Περιγραφή

This plugin is developed at
Shepherd Interactive
for the benefit of the community. No support is available. Please post any questions to the support forum.

Takes HTML content which contains flat heading elements inline with paragraphs
and automatically nests them withing HTML5 <section> elements. It also
conditionally prepends an <ol> Table of Contents (TOC) with links to the
sections in the content, for example:

<nav class='toc'><ol>
  <li><a href="#section-first-top">First Top</a></li>
  <li><a href="#section-second-top">Second Top</a>
  <ol>
    <li><a href="#section-first-sub">First Sub</a></li>
    <li><a href="#section-second-sub">Second Sub</a></li>
  </ol>
  </li>
  <li><a href="#section-third-top">Third Top</a></li>
</ol></nav>

This would reflect original post content such as:

<h2>First Top</h2>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
<h2>Second Top</h2>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
<h3>First Sub</h2>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
<h3>Second Sub</h2>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
<h2>Third Top</h2>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Original post content such as this would be sectionized as follows:

<section id="section-first-top">
  <h2>First Top</h2>
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
</section>
<section id="section-second-top">
  <h2>Second Top</h2>
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  <section id="section-first-sub">
    <h3>First Sub</h2>
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  </section>
  <section id="section-second-sub">
    <h3>Second Sub</h2>
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  </section>
</section>
<section id="section-third-top">
  <h2>Third Top</h2>
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
</section>

Adding a table of contents as such not only aids navigation for visitors once
on the page, but Google also now provides direct links to such sections in relevant search result
snippets (see announcement).
So people browsing search results may be able to see your section links
right from the results page and then be able to jump directly to the relevant
section.

The start/end tags for both the sections and the TOC, as well as the prefixes
used when generating the section IDs, may all be configured via the following
WordPress options (with their defaults):

 • sectionize_id_prefix: 'section-'
 • sectionize_start_section: '<section id="%id">'
 • sectionize_end_section: </section>
 • sectionize_include_toc_threshold: 2
 • sectionize_before_toc: '<nav class="toc">'
 • sectionize_after_toc: '</nav>'
 • sectionize_disabled: false (no corresponding function argument)

These global WordPress options may be overridden by individual posts/pages by
creating custom fields (postmeta) with the same names.

These options are retreived if their corresponding arguments are not supplied
to the sectionize() function (that is, if they are null):

function sectionize($original_content,
          $id_prefix = null,
          $start_section = null,
          $end_section = null,
          $include_toc_threshold = null,
          $before_toc = null,
          $after_toc = null)

This sectionize() function is added as a filter for the_content (this is
disabled if the option or postmeta sectionize_disabled evaluates to true):

add_filter('the_content', 'sectionize');

Noted above, the TOC is conditionally included. It is not included if:

 1. there are no headings in the content (thus there is nothing to sectionize),
 2. the headings are not nested properly (see below), or
 3. the heading count does not meet the threshold (or the threshold is -1)

If the number of headings in the content is less than the
include_toc_threshold option/argument then the TOC is not displayed;
likewise, if include_toc_threshold is -1 then the TOC is not displayed.

Important! Regarding headings being “nested properly”, you must ensure that
you properly arrange your headings in a hierarchical manner in which no heading
is immediately preceeded by another heading that is more than one level greater
(e.g. an h3 must be preceeded by an h2 or another h3). For example, this
works:

h2
  h3
  h3
    h4
  h3
h2

But this does not:

h2
  h4 -- fail
    h6 -- fail
h2

If you make such a mistake, this plugin will abort and have no effect. An error
notice will be included in the HTML output in the form of an HTML comment.

Please see source code for additional documentation: numerous filters are provided
to further customize the behavior. Be one with the code!
To help serve HTML5 content, see the XHTML5 Support</a<> plugin.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Sectionize” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

2009-11-03: 1.0

 • Initial release

2009-12-17: 1.1

 • Moved add_option('sectionize_...) calls to activation hook.
 • Adding sectionize_toc_text filter so that the link text in the TOC can be customized,
  along with a default filter which strips off tags and a trailing ‘:’