Εισαγωγέας WordPress

Περιγραφή

The WordPress Importer will import the following content from a WordPress export file:

 • Posts, pages and other custom post types
 • Σχόλια
 • Custom fields and post meta
 • Categories, tags and terms from custom taxonomies
 • Συντάκτες

For further information and instructions please see the Codex page on Importing Content

Φίλτρα

The importer has a couple of filters to allow you to completely enable/block certain features:

 • import_allow_create_users: return false if you only want to allow mapping to existing users
 • import_allow_fetch_attachments: return false if you do not wish to allow importing and downloading of attachments
 • import_attachment_size_limit: return an integer value for the maximum file size in bytes to save (default is 0, which is unlimited)

There are also a few actions available to hook into:

 • import_start: occurs after the export file has been uploaded and author import settings have been chosen
 • import_end: called after the last output from the importer

Εγκατάσταση

The quickest method for installing the importer is:

 1. Visit Tools -> Import in the WordPress dashboard
 2. Click on the WordPress link in the list of importers
 3. Click «Install Now»
 4. Finally click «Activate Plugin & Run Importer»

If you would prefer to do things manually then follow these instructions:

 1. Upload the wordpress-importer folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού «Πρόσθετα» στο WordPress
 3. Go to the Tools -> Import screen, click on WordPress

Συχνές Ερωτήσεις

Οδηγίες εγκατάστασης

The quickest method for installing the importer is:

 1. Visit Tools -> Import in the WordPress dashboard
 2. Click on the WordPress link in the list of importers
 3. Click «Install Now»
 4. Finally click «Activate Plugin & Run Importer»

If you would prefer to do things manually then follow these instructions:

 1. Upload the wordpress-importer folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο μέσω του μενού «Πρόσθετα» στο WordPress
 3. Go to the Tools -> Import screen, click on WordPress
Help! I’m getting out of memory errors or a blank screen.

If your exported file is very large, the import script may run into your host’s configured memory limit for PHP.

A message like «Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted» indicates that the script can’t successfully import your XML file under the current PHP memory limit. If you have access to the php.ini file, you can manually increase the limit; if you do not (your WordPress installation is hosted on a shared server, for instance), you might have to break your exported XML file into several smaller pieces and run the import script one at a time.

For those with shared hosting, the best alternative may be to consult hosting support to determine the safest approach for running the import. A host may be willing to temporarily lift the memory limit and/or run the process directly from their end.

WordPress Codex: Importing Content

Κριτικές

Sadly not updated

This worked great back in October when 4.9.8 was out but it hasn't been updated in a year and leaves something out now. Using it today caused an issue in the the_excerpt() in the !is_single() loop. The the_excerpt() would not print. I deleted and reinstalled the whole wp installation several times with no success. In is_single() the post would print great. Using wp 5.1.1 & php 7.3.3 One star because it's included in a new install of wp and isn't up to date. Like I wrote, last fall this thing worked like a charm.

I was excited to find this but now a little sad

The one time out of several I tried using the importer to export and then import media and/or posts, it seemed to work but it pulled over a bunch of short code that was maybe the fault of the theme I was pulling from. That said I tried just pulling some media files from one WP install to another and it got the titles but every single image file failed to import from the export files. I am inspired to seek other solutions at this point. If I try again to use it and my experience changes I will update this rating but for now it is barely worth the one star.
Ανάγνωση όλων των 278 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Εισαγωγέας WordPress” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

“Εισαγωγέας WordPress” έχει μεταφραστεί σε 52 γλώσσες. Thank you to the translators for their contributions.

Μεταφράστε το “Εισαγωγέας WordPress” στην γλώσσα σας.

Interested in development?

Περιηγηθείτε στον κώδικα , ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

0.6.4

 • Improve PHP7 compatibility.
 • Fix bug that caused slashes to be stripped from imported comments.
 • Fix for various deprecation notices including wp_get_http() and screen_icon().
 • Fix for importing export files with multiline term meta data.

0.6.3

 • Add support for import term metadata.
 • Fix bug that caused slashes to be stripped from imported content.
 • Fix bug that caused characters to be stripped inside of CDATA in some cases.
 • Fix PHP notices.

0.6.2

0.6

 • Support for WXR 1.2 and multiple CDATA sections
 • Post aren’t duplicates if their post_type’s are different

0.5.2

 • Double check that the uploaded export file exists before processing it. This prevents incorrect error messages when
  an export file is uploaded to a server with bad permissions and WordPress 3.3 or 3.3.1 is being used.

0.5

 • Import comment meta (requires export from WordPress 3.2)
 • Minor bugfixes and enhancements

0.4

 • Map comment user_id where possible
 • Import attachments from wp:attachment_url
 • Upload attachments to correct directory
 • Remap resized image URLs correctly

0.3

 • Use an XML Parser if possible
 • Proper import support for nav menus
 • … and much more, see Trac ticket #15197

0.1

 • Αρχική έκδοση