Σχόλια – wpDiscuz

Περιγραφή

AJAX realtime comment system with custom comment form and fields. Designed to supercharge WordPress native comments. Super fast and responsive with dozens of features. This is the best alternative to Disqus and Jetpack Comments, if you want to keep your comments in your database.

wpDiscuz version 7 is a revolutionary perspective on the commenting world! This plugin changes your website commenting experience and provides you with new user engagement features. It’s totally improved with brand new innovative features bringing live to your website.

Comments – wpDiscuz Features

 • Three nice and modern comment layouts
 • Brings fastest commenting experience (boosted core)
 • Adds interactive comment box on posts and other content types
 • Inline commenting and feedback. Commenting on post content.
 • Live Notification with real-time updating Comment Bubble.
 • Social Commenting with lots of Social login options
 • Post Rating. Allows to rate posts directly on rating stars.
 • Commenting can be allowed/disallowed on posts and other content types
 • Responsive comments form and comment threads design
 • Clean, simple and easy user interface and user experience
 • Comment list sorting by newest, oldest and most voted comments
 • Anonymous comments ( name and email can be set as not required )
 • Full integration with Social Network Login plugins (Facebook, Twitter…)
 • Multi-level (nested) comment threads, with maximum levels depth setting option
 • Allows to create a new discussion thread and reply to existing comment
 • Ajax button “Load More Comments” instead of simple comments pagination
 • Lazy load wpDiscuz comments on scrolling
 • Different comment date formats, reflects WordPress date format settings
 • Logged in users and guests can edit their comments (time-frame can be limited by admin)
 • Automatic URLs to link conversion in comment texts
 • Automatic image source URLs to image (HTML) conversion in comment texts
 • Long comment text breaking function (“Read more” button)
 • Multiple line-breaks (limited by WordPress comment filter)
 • Comment author notification options with special checkboxes on comment form
 • Subscription activation via additional “Confirm Subscription” email
 • Integration with Postmatic for subscriptions and commenting by email
 • Ability to add comment system on attachment pages if it’s allowed by WordPress
 • Fast and easy comment form with ajax validation and data submitting
 • Fully integrated and compatible with WordPress
 • Uses WordPress Comment system with all managing functions and features
 • Secure and Anti-Spam features will not allow spammers to comment
 • Comment voting with positive and negative result
 • Smart voting system with tracking by logged-in user and cookies
 • Post sharing options: Facebook, Twitter and Google+
 • Quick Tags on comment form textarea
 • Custom Comment Forms with custom fields
 • Rating shortcode for posts via comment custom field [wpdrating] with a lot of attributes
 • Option to overwrite comment template and style
 • Highlighting new comments since last visit with different background
 • Notification to comment author when comment was approved
 • Display only parent comments with view replies (x) button
 • Control commenters by roles (allow/restrict access to website comment area)
 • Option to load all comments on first page load
 • Built-in Gravatar caching
 • Sticky Comments
 • Closed Comments Threads (disable replies)
 • Subscribe to User / User Follow
 • Built-in comment and comment author caching system

Πρόσθετα

Integration Add-ons

Στιγμιότυπα

 • wpDiscuz Comments Three Layouts | Screenshot #1
 • wpDiscuz Comments Form | Screenshot #2
 • wpDiscuz Comments View | Screenshot #3
 • wpDiscuz Comments on Mobile and Notebook | Screenshot #4
 • wpDiscuz Inline Comment Form | Screenshot #5
 • wpDiscuz Inline Comments | Screenshot #6
 • wpDiscuz Post Rating and Comment Rating | Screenshot #7
 • wpDiscuz Live Notification with Comment Bubble| Screenshot #8
 • wpDiscuz Social Login and Commenting| Screenshot #9
 • wpDiscuz Comment Statistic | Screenshot #10
 • wpDiscuz Settings | Screenshot #11
 • wpDiscuz Single Settings Page | Screenshot #12

Μπλοκς

Αυτό το πρόσθετο παρέχει 1 μπλοκ.

 • Comments – wpDiscuz Example block scaffolded with Create Block tool.

Εγκατάσταση

Note

IMPORTANT: If you have a Cache Plugin, please delete all caches after wpDiscuz update.

Εγκατάσταση

 1. Upload plugin folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory,
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

After installing and activating the plugin, click on Comments menu item in the left sidebar in your website admin panel.

Update to wpDiscuz 7 versions

Please read the documentation:
https://wpdiscuz.com/docs/wpdiscuz-7/plugin-installation/update-to-wpdiscuz-7/

Συχνές Ερωτήσεις

IMPORTANT

 • If you have a Cache Plugin, please delete all caches after wpDiscuz update.
 • If wpDiscuz comment form is missing please read this support topic:
 • wpDiscuz comment form is missing

Comments – wpDiscuz Settings

Basic configuration suits for most of cases, but if you want to configure Σχόλια – wpDiscuz deeper, click on » Settings sub menu item which is under wpDiscuz menu item and change the settings as you want.

Comments – wpDiscuz Phrases

Σχόλια – wpDiscuz has phrases for frontend, for those who want customize texts and messages without using .po/.mo files, but still you can use .po/.mo translation files with combination of Σχόλια – wpDiscuz phrases. You just need to enable “Use Plugin .PO/.MO files” setting in Σχόλια – wpDiscuz » Settings page

Comments – wpDiscuz Documentation

Here you can find more detailed answers for your questions – https://wpdiscuz.com/docs/

Support Forum

For deeper support please visit our Support Forum

Does this plugin fully replace the current comment system?

Yes! Σχόλια – wpDiscuz changes default comment system to a new interactive system.

Τι θα συμβεί με τα παλαιότερα σχόλια;

Nothing will be lost! Σχόλια – wpDiscuz will show all old comments.

Που αποθηκεύονται τα σχόλια;

Σχόλια – wpDiscuz uses the default WordPress comment storage system, all comments are on your database and all comments are manageable in Dashboard > Comments admin page.

Θα χαθούν τα σχόλιά μου αν εγκαταστήσω αυτό το πρόσθετο και μετά το διαγράψω;

Σχόλια – wpDiscuz doesn’t affect any data. You can install and uninstall whenever you want without any worries.

Κριτικές

6 Οκτωβρίου 2023
I just wanna stop by and say, you guys hit the spot with this plugin. There was nobody in the world who could help me code something to load comments via Ajax and get past my cache to have users who submit comments see their comments loaded in an article immediately and without the page refreshing. This didn't just solve it, but offers a ton of other free features. Your add-ons are awesome too — I will be sure to buy one or two. Keep up the good work guys!!
31 Αυγούστου 2023
I can't recommend this plugin enough, it's packed with a lot of features. I didn't imagine the comment section to be so customizable but I'm humbled. I had a bit of a problem with styling comments of the replies but I adjusted that with CSS, and tbh I can't even complain about it for what I'm getting with this plugin. Overall I'm so glad this plugin is available for free with no paywall. Totally awesome plugin.
23 Αυγούστου 2023
Would happily recommend wpDiscuz. Versatile; easy to customise; easy on the eye; with prompt and helpful support.
Ανάγνωση όλων των 548 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Σχόλια – wpDiscuz” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Σχόλια – wpDiscuz” έχει μεταφραστεί σε 11 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Σχόλια – wpDiscuz” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

IMPORTANT!

Please don’t forget delete all caches and purge CDN after the update.

Comments – wpDiscuz v7.6.13 – 16.11.2023

 • Fixed: Undefined array keys on PHP8
 • Fixed: vulnerable to Cross Site Scripting (XSS)

Comments – wpDiscuz v7.6.12 – 31.10.2023

 • Fixed: Readable Unicode URLs
 • Fixed: XSS Vulnerability on file upload
 • Fixed: Vulnerable endpoint
 • Fixed: Links are not crawlable (Google Pagespeed)

Comments – wpDiscuz v7.6.11 – 19.10.2023

 • Updated: Subscriptions/Follows confirmation and cancellation emails logic
 • Fixed: Comment to trashed post (Vulnerability)
 • Fixed: Issue with the Default Avatar Source option
 • Fixed: Security issue (Variables and options must be escaped when echo’d)
 • Fixed: Conflict with “Sign In with LinkedIn using OpenID Connect”
 • Fixed: Conflict with BuddyPress mentioning

Comments – wpDiscuz v7.6.9/10 – 25/26.09.2023

 • Added: Do not set a cookie if validation for guests is disabled

Comments – wpDiscuz v7.6.8 – 18.09.2023

 • Fixed: Nonce lifespan too few arguments error

Comments – wpDiscuz v7.6.7 – 17.09.2023

 • Fixed: Nonces timeout

Comments – wpDiscuz v7.6.6 – 15.09.2023

 • Fixed: SQL Injection vulnerability

Comments – wpDiscuz v7.6.5 – 14.09.2023

 • Fixed: “Nonce is invalid” issue

Comments – wpDiscuz v7.6.4 – 12.09.2023

 • Fixed: Issue with displaying inline comment when it isn’t approved
 • Fixed: Comment editing issue (you are posting too quickly)
 • Fixed: Vulnerability – Insecure Direct Object References (IDOR)
 • Fixed: Vulnerability – Broken Access Control
 • Added: New hooks to allow to translate wpDiscuz’s emails
 • Changed: jQuery selector on vote container
 • Changed: wpDiscuz’s nonce logic (more secure way to generate and validate nonces)
 • Changed: Unsubscribe from post logic

Comments – wpDiscuz v7.6.3 – 12.08.2023

 • Fixed: Issue with nonces
 • Fixed: Accessibility issues

Comments – wpDiscuz v7.6.2 – 08.08.2023

 • Fixed: Issue with displaying guest default avatar on comment form
 • Fixed: Issue with initiating current user data
 • Fixed: Issue with caches ( wpDiscuz didn’t clean caches on comment adding or editing (website URL). Security fix )
 • Fixed: Preventing comments duplications on comment editing

Comments – wpDiscuz v7.6.1 – 03.06.2023

 • Added: An option to enable subscription bar for guests
 • Added: An option to enable subscription bar for roles
 • Added: A new hook “wpdiscuz_commentlist_liveupdate_timer” to control live update check frequency
 • Added: A new hook “wpdiscuz_email_subject” to allow to change the subject of subscription notification email
 • Added: A new hook “wpdiscuz_confirm_email_subject” to allow to change the subject of confirmation email
 • Added: A new hook “wpdiscuz_confirm_email_content” to allow to change the content of confirmation email
 • Added: Nofollow, noindex on internal anchors to prevent google crawling
 • Fixed: Comment reply text max length is issue on reply forms

Comments – wpDiscuz v7.6.0 – 26.04.2023

 • Added: Support of Telegram login
 • Added: Support of Gutenberg blocks
 • Added: New hook (‘wpdiscuz_comment_form_args’) on comment form attributes
 • Fixed: Line breaks in textarea custom field

Comments – wpDiscuz v7.5.4 – 28.03.2023

 • Fixed: Fatal error in Ukrainian localization
 • Fixed: Issues with email templates translations
 • Added: Compatibility with WordPress 6.2 version

Comments – wpDiscuz v7.5.3 – 20.02.2023

 • Fixed: An error on adding custom capabilities to admin user role
 • Fixed: No such file found warning on wpDiscuz’s default theme path
 • Fixed: A conflict with WordPress VIP
 • Added: Check if wpDiscuz’s theme files are readable

Comments – wpDiscuz v7.5.2 – 16.12.2022

 • Fixed Bug: Subscription form conflict with google Recaptcha
 • Added: A new hook to exclude comments by type in wpDiscuz dashboard’s statistics

Comments – wpDiscuz v7.5.1 – 30.11.2022

 • Fixed Bug: View Comments button is not disappearing after comments sorting
 • Fixed Bug: Subscription form conflict with reCaptcha

Comments – wpDiscuz v7.5 – 12.10.2022

 • Fixed Bug: Compatibility with wpForo user profiles
 • Fixed Bug: Checkbox field save issue in HTML field type
 • Fixed Bug: Compatibility issue with Akismet
 • Fixed Vulnerability: Insecure Direct Object References (IDOR)

Comments – wpDiscuz v7.4.2 – 12.08.2022

 • Fixed Bug: Undefined array key “wp_lang”

Comments – wpDiscuz v7.4.1 – 11.08.2022

 • Added: Support for dynamic language switcher on WP login page

Comments – wpDiscuz v7.4 – 09.08.2022

 • Added: Fields displaying options (logged-in users | guests)
 • Added: Allowing empty comments using a hook – ‘allow_empty_comment’
 • Fixed Bug: Supporting plus(+) sign in name or email fields
 • Fixed Bug: Some of the field(s) are invalid unknown error
 • Fixed Bug: Getting comment form in correct locale set by user
 • Fixed Bug: Compatibility with Akismet plugin (on edit comment)

Comments – wpDiscuz v7.3.20 – 20.07.2022

 • Fixed bug: document.querySelectorAll().forEach is not a function. (old browsers)
 • Fixed bug: Restriction commenting by roles doesn’t work until the page refresh
 • Fixed bug: Comment rating calculation issue
 • Added: new wpd-blog-[role-name] class for every registered user
 • Added: Template function to get all options – wpdiscuzGetOptions()
 • Added: Template function to get single option by key / (tab optional) – wpDiscuzGetOption($key, $tab)

Comments – wpDiscuz v7.3.19 – 15.06.2022

 • Fixed bug: Uncaught TypeError: array_key_exists()

Comments – wpDiscuz v7.3.18 – 14.06.2022

 • Added: Preventing multiple clicks on subscription button
 • Fixed Bug: Problem with comments Lazy Loading of mobile devices
 • Fixed Bug: jQuery events not triggered
 • Fixed Bug: Problem with most reacted comment
 • Fixed Bug: Cache conflict with voting buttons highlighting
 • Fixed Bug: Problems with Subscription, Follow and other notification messages
 • Fixed Bug: Untranslated UI element, reply button in the bubble notification area
 • Fixed Bug: PHP Error: Undefined variable $options in sanitizer function
 • Fixed Bug: Warning – Illegal string offset ‘enable_post_rating’
 • Fixed Bug: PHP Fatal error: Cannot use string offset as an array in class.WpdiscuzWalker.php:45
 • Fixed Bug: PHP Fatal error: array_key_exists() in Form.php (when creating a new form)
 • Fixed Bug: PHP Fatal error: Call to a member function get_children() on null in class.WpdiscuzHelper.php:421

Comments – wpDiscuz v7.3.17 – 30.03.2022

 • Fixed Bug: Conflict with Redis based cache plugins
 • Fixed Bug: Conflict with Memcached based cache plugins

Comments – wpDiscuz v7.3.16 – 19.03.2022

 • Fixed Bug: Deactivation issues

Comments – wpDiscuz v7.3.14 / v7.3.15 – 19.03.2022

 • Fixed Bug: wpdiscuz-ajax not found

Comments – wpDiscuz v7.3.13 – 19.03.2022

 • Modified: Exclude WooCommerce “order_note” comment type from statistics
 • Fixed Bug: PHP Warning: filemtime(): stat failed
 • Fixed Bug: Trying to access array offset on value of type null
 • Fixed Phrase: Change word “Subscrption” to “Subscription” in translations files(.po,.mo)
 • Added: New hooks for controlling new subscriptions
 • Added: do_action("wpdiscuz_add_email_notification_success", $subsriptionId, $postId, $email, $subscriptionType, $confirm);
 • Added: do_action("wpdiscuz_add_email_notification_fail", $subsriptionId, $postId, $email, $subscriptionType, $confirm);

Comments – wpDiscuz v7.3.12 – 10.02.2022

 • Fixed Bug: Issues with the validation of the ‘wmuMaxFileSize’ variable
 • Fixed Bug: Compatibility with the Twenty Twenty Two theme
 • Fixed Bug: Issues on cache files removing
 • Fixed Bug: More secure way of backup for options and phrases
 • Fixed Bug: Error when submitting the import options/phrases form without a file

Comments – wpDiscuz v7.3.11 – 25.01.2022

 • Added: WordPress v5.9 compatibility
 • Changed: The users @nicename for mentions hidden by default

Comments – wpDiscuz v7.3.10 – 13.01.2022

 • Added: Option to display Social Networks Avatars
 • Added: Comments left text on load more button by hooks
 • Added: A new hook wpdiscuz_show_comments_left for displaying the count of the parent comments left on the “Load more” button.
 • Added: A new hook wpdiscuz_comments_left_text for changing the text, that displays the number of the parent comments that are not displayed yet on the “Load more” button.
 • Fixed Bug: Small issue with load rest of comments option
 • Fixed Bug: Caching issue with user roles
 • Fixed Bug: Conflict with Redis or Memcached
 • Fixed Bug: Fatal error on unserializing votes data

Comments – wpDiscuz v7.3.9

 • Fixed bug: Comment cache issue when the native pagination is enabled
 • Fixed bug: Custom comment form date is not saved if the status is not published.
 • Fixed bug: Irregular missing of user labels.
 • Fixed bug: Redirect to the same page after clicking the reset option button
 • Fixed bug: Comment filtering issue in widgets, changed wp_trim_words() to get_comment_excerpt().
 • Fixed bug: Display mentioned user name without a link to profile page when the Profile URL option is disabled.

Comments – wpDiscuz v7.3.8

 • Added: New option in the media library drop-down to filter the media files uploaded in comments
 • Added: A new hook ‘wpdiscuz_validate_nonce_for_guests’ for enabling/disabling nonce validation for guests (disabled by default)
 • Fixed bug: Media file URL issue when SSL is enabled
 • Fixed bug: Issues with user mentioning by user nicename
 • Fixed bug: Prevent caching of comments when the native pagination is enabled
 • Fixed bug: Issue with Custom CSS
 • Fixed bug: Wrong names in email content when a new comment has been posted by the following user
 • Fixed bug: ‘Stick’ and ‘Close’ comments’ buttons were visible on the main comment form even when they were disabled from the settings
 • New Addon: wpDiscuz – User Notifications

Comments – wpDiscuz v7.3.6 / v7.3.7

 • Fixed bug: Nonce is invalid with the wpDiscuz AJAX function.

Comments – wpDiscuz v7.3.5

 • Fixed bug: Proper escaping && sanitization of variables
 • Fixed bug: Nonce is invalid, conflict with cache plugins
 • Fixed bug: Problem with Comment Fields Background option
 • Fixed bug: Problem with Edit Button (Allow comment editing for “Unlimited” time) option

Comments – wpDiscuz v7.3.4

 • Fixed bug: Small security issue, wp_nonce verification to all ajax actions
 • Fixed Bug: Issues with “sticky” and “closed” comments
 • Fixed Bug: PHP Error – Too few arguments to function cleanCommentRelatedRows()
 • Fixed Bug: Comments still can be deleted by user from “My contents and settings” popup even when deleting is disabled in “Front End Moderation” addon.

Comments – wpDiscuz v7.3.3

 • Fixed Bug: Replies made from dashboard are invisible
 • Fixed Bug: Most voted comments are not loading
 • Fixed Bug: VK social login issue

Comments – wpDiscuz v7.3.2

 • Added: Better UI for option search in wpDiscuz settings page
 • Changed: Reducing plugin links in the dashboard plugin activation page
 • Fixed Bug: Small security issues with data filtering, preventing XSS attacks
 • Fixed Bug: Fatal Error – Uncaught Error, cannot use string offset as an array
 • Fixed Bug: Fatal Error – Too few arguments to function cleanCommentRelatedRows()

Comments – wpDiscuz v7.3.1

 • Phrase Hardening: Filtering some phrases to avoid inserting JS code by the website Administrators. So, we’ve fixed the “security issue” which could only be caused by website Administrators.

Comments – wpDiscuz v7.3.0

 • Boosted: Fast loading based on built-in cache
 • Added: Built-in comment caching system
 • Added: Built-in commenters caching system
 • Added: Option to on/off “remember me” feature
 • Added: Option to set Redirection URL after login
 • Added: Uninstall button to delete wpDiscuz tables and settings from database
 • Hook: wpdiscuz_delete_unattached_files to on/off auto-deleting of attached files
 • Hook: wpdiscuz_comment_count_phrase to change X comment/comments phrases
 • Hook: wpdiscuz_commenter_email, wpdiscuz_feedback_commenter_email
 • Changed: Deprecated wpmu_new_blog to wp_insert_site
 • Fixed Bug: User mentioning issue in multi-sites
 • Fixed Bug: Many small bugs are fixed
 • New Addon: wpDiscuz – Voice Commenting

Comments – wpDiscuz v7.2.2

 • Added: Comment bubble compatibility on WooCommerce product page
 • Added: Open product review tab when user click the comment bubble
 • Fixed Bug: Problem with the media uploader delete button
 • Fixed Bug: Issues with the user mentioning feature

Comments – wpDiscuz v7.2.1

 • New Addon: wpDiscuz – Tenor GIFs Integration
 • Fixed Bug: Issues on product pages
 • Fixed Bug: Problem with placeholder of the rich comment editor
 • Fixed Bug: Problem with unsubscribe URL when it links to the home page
 • Fixed Bug: Conflicts with Facebook widgets

Comments – wpDiscuz v7.2.0

 • New Addon: wpDiscuz – BuddyPress Integration
 • Added: Option to set replies maximum length
 • Added: Character counter for comment field (plain text mode)
 • Added: Sends email notification to followers and mentioned users once comment is approved
 • Fixed Bug: Comment editor placeholder issue
 • Fixed Bug: Missing calendar icon
 • Fixed Bug: Lots of small bugs have been fixed

Comments – wpDiscuz v7.1.5

 • Fixed Bug: Small issue with feedback forms
 • Added: Removes post related feedback forms when post is deleted

Comments – wpDiscuz v7.1.4

 • Added: WordPress 5.7 compatibility
 • Added: Keep showing “hide/show replies” button on expending replies
 • Added: wpDiscuz dashboard and settings menu on the top admin menu
 • Added: Removes user subscription and follow data when user is deleted
 • Added: Store post average rating information in _postmeta table
 • Fixed Bug: wpDiscuz inline commenting and Block editor conflict

Comments – wpDiscuz v7.1.3

 • Updated: Better protection of AJAX requests
 • Updated: Better optimization of AJAX requests

Comments – wpDiscuz v7.1.2

 • Fixed Bug: Guest doesn’t see comments
 • Fixed Bug: Some issues with the previous version.

Comments – wpDiscuz v7.1.1

 • Added: Auto-cleanup of orphaned comment attachments
 • Added: Option to hide comments for user roles in comment form settings
 • Added: Option to hide comments for guests in comment form settings
 • Added: All options with color picker are changed to WordPress color picker
 • Added: Filter hook comments_array for WPML compatibility.
 • Added: Action hook wpdiscuz_add_rating on submitting a new rating
 • Added: Filter hook wpdiscuz_enable_feedback_shortcode_button to disable inline comment button from the editor toolbar

Comments – wpDiscuz v7.1.0

 • Added: Live removing of moderated comments when the live update is enabled
 • Added: Display full date on moving mouse over comment dates
 • Added: Compatibility with new versions of jQuery lib
 • Added: Lots of new hooks for more flexibility and extendability of the plugin
 • Changed: Human readable counts and statistics
 • Fixed bug: Style comment custom fields on different themes
 • Fixed bug: Problems with lightbox functions
 • Fixed bug: Comment link icon issue on mobile devices
 • Fixed bug: Many small bugs has been fixed

Comments – wpDiscuz v7.0.10

 • Fixed bug: Phrases and translations issues

Comments – wpDiscuz v7.0.9

 • Core optimization

Comments – wpDiscuz v7.0.8

 • Added: WordPress 5.6 compatibility
 • Added: Confirmation alert for page reloading if comment editor is not empty
 • Added: Counting WooCommerce product reviews with wpDiscuz product rating
 • Added: Create table function in wpDiscuz database table fixing tool
 • Added: New filter hook wpdiscuz_is_comment_editable
 • Added: New filter hook wpdiscuz_after_feedback_form_fields
 • Added: New filter hook wpdiscuz_comment_author
 • Fixed bug: Missing permission_callback function for rest api calls
 • Fixed bug: reCAPTCHA bug when subscription form is disabled
 • Fixed bug: Better compatibility with wp-optimize plugin cache
 • Fixed bug: Live update issues on posts with no comments
 • Fixed bug: Comment rich editor placeholder issue
 • Fixed bug: Cookie consent field issue on comment editing
 • Fixed bug: Direct comment link issue if the native pagination is enabled
 • Fixed bug: Email notifications issue if replies are posted in dashboard
 • Fixed bug: User mentioning notification issue if replies are posted in dashboard

Comments – wpDiscuz v7.0.7

 • Added: Important changes for WordPress 5.5 compatibility
 • Added: Option to choose thumbnail size for uploaded images
 • Added: comment_text hook to bubble notification texts
 • Adapted: Avoid conflicts with scroll-behavior: smooth CSS
 • Fixed bug: Case-insensitive checking of file extensions
 • Fixed bug: reCAPTCHA validation for other ways of commenting
 • Fixed bug: Display unapproved comments to admins on live update
 • Fixed bug: Loading of correct initial avatar size in comment form

Comments – wpDiscuz v7.0.6

 • Changed: We’ve enabled replies by default for WooCommerce products review section. Do disable it you can use the new wpdiscuz_product_review_replies filter hook and return false.
 • Changed: Some changes for sg optimizer cache clearing
 • Fixed bug: Hottest comment filter button issue

Comments – wpDiscuz v7.0.5

 • Security vulnerability issue is fixed
 • Changed: New and better way to check allowed comment attachments
 • Fixed bug: CSS conflicts with some themes
 • Fixed bug: Other minor bugs are fixed

Comments – wpDiscuz 7.0.4

 • Added: Quick tags for simple comment editor (if rich editor is disabled)
 • Added: The wpDiscuz > Tools admin page is fully redesigned
 • New Tool: Import subscribers from “Lightweight Subscribe To Comments” plugin
 • New Option: Newest and oldest comment ordering by [ID | Date]
 • New Option: Insert custom login page URL
 • Optimized: CSS / JS files
 • Fixed Bug: Security issues
 • Fixed Bug: Color options for Rating Stars
 • Fixed Bug: Issues with WPBruiser plugin
 • Fixed Bug: Line-break issue in the rich editor blockquotes and codes
 • Fixed Bug: Problems with [Read More] feature
 • Fixed Bug: CSS issues on mobile view
 • Fixed Bug: CSS Issues on RTL websites
 • Fixed Bug: About two dozens of small bugs are fixed and the core is optimized

Comments – wpDiscuz v7.0.3

 • Added: New options to manage colors and backgrounds
 • Added: Change “Minimal” style label to “Off” to avoid using it as a ready style
 • Added: Clean cache on comment actions
 • Added: Russian (ru_RU) translation, many thanks to wpDiscuz.RU
 • Added: Hide [View Comments] button if there are no comments
 • Added: Tools are redesigned and allowed to again regenerate voting data
 • Added: Tool to import images from Comment Images Reloaded plugin
 • Added: Tool to import subscriptions from Subscribe To Comments Reloaded plugin
 • Added: Remove commenter labels if user corresponding roles don’t exist
 • Added: New option to manage page scrolling to just posted comment
 • Optimized: FontAwesome Icon Lib and Style CSS files
 • Optimized: Minified inline CSS code for dynamic colors
 • Fixed Bug: Enlarging comment form on iPhones, horizontal movement
 • Fixed Bug: Live update issues
 • Fixed Bug: Dark Style issues
 • Fixed Bug: Comment Bubble issue on Mobile, RTL, and Right Corner location
 • Fixed Bug: Conflict with WPML plugin
 • Fixed Bug: New comments don’t appear, cache conflict
 • Fixed Bug: Rating is not updated
 • Fixed Bug: Login status is not changed after social login
 • Fixed Bug: Cache issue with LiteSpeed Cache plugin
 • Fixed Bug: Cache issue with WP Rocket Cache plugin
 • Fixed Bug: Cache issue with WP Fastest Cache plugin
 • Fixed Bug: Cache issue with W3 Total Cache plugin
 • Fixed Bug: Cache issue with Fast Velocity Minify plugin
 • Fixed Bug: JS errors, conflict with Divi builder plugin
 • Fixed Bug: Problem with displaying file attachments and images
 • Fixed Bug: Problem with disabling Login link
 • Fixed Bug: reCAPTCHA and WPBruiser conflict
 • Fixed Bug: HTTP to HTTPS for SVG xml domain
 • Fixed Bug: Image max width problem, keep images in comment wrapper
 • Fixed Bug: Conflicts with some WordPress themes
 • Fixed Bug: Problems with long comment [Read more] feature
 • Fixed Bug: Table creation database error, charset collation issue
 • Fixed Bug: PHP Fatal error: Uncaught Error: Class wpdFormAttr\Exception
 • New Addon: wpDiscuz Embeds
 • New Addon: wpDiscuz Syntax Highlighter

Security vulnerability issue in 5.3.5 version, please update to 5.3.6 or current 7.x.x versions
https://wpdiscuz.com/community/news/security-vulnerability-issue-in-5-3-5-please-udate/

Comments – wpDiscuz v7.0.0 / v7.0.1 / v7.0.2

 1. You’ll lose old wpDiscuz template customization in the active WordPress theme /wpdiscuz/ folder. If you don’t have customized wpDiscuz template files, just ignore this note.
 2. Please check wpDiscuz v7 demo to make sure you want to update.
 3. Create a test/dev/staging website and try it, make sure it’s good for you.
 4. Try it with the plugins you use on your live website. Make sure it’s compatible with all them.
 5. If all is ok, and you’ve decided to update to the v7, please follow to the Update v7 Documentation

What’s new in wpDiscuz 7!

 • version 7.0.2
 • Added: New Option – Enable WordPress Shortcodes in Comment Content
 • Fixed Bug: Rating is not updated because of cache plugins
 • Fixed Bug: Paragraph HTML code in Dashboard comment editor
 • Fixed Bug: Problem with duplicated IDs in the HTML code
 • Fixed Bug: Problem with the [collapsed | expended] comment form option
 • Disabled Feature: Aggregate Rating Schema is disabled. Google has removed the “Article” type, so we don’t have a general type for all. We have to disable it to avoid Google Search Console error reports. We’ll add a FAQ topic in wpDiscuz support forum for users who want to enable it for existing Rating Types
 • ———-
 • version 7.0.1
 • Added: New option to collapse/expend comment form fields
 • Added: New option to disable Social Network icons on avatars
 • Added: Missing Phrases (Inline feedback submit button [comment])
 • Adapted: LiteSpeed Cache Image Lazy Load function conflict
 • Changed: Aggregate Rating Schema is disabled by default
 • Fixed Bug: Conflict with BuddyPress Profile Pages
 • Fixed Bug: Image uploading issue when mime type is not found
 • Fixed Bug: Problem with comment text field placeholder removing
 • Fixed Bug: Notice: Undefined index: allow_guests_rate_on_post
 • Fixed Bug: reCaptcha validation issues
 • ———-
 • version 7.0.0
 • Added: The design is fully changed
 • Added: Three nice and modern comment layouts.
 • Added: Inline commenting and feedback. Commenting on post content.
 • Added: Live Notification with real-time updating Comment Bubble.
 • Added: Improved live commenting. Light and fast based on REST API.
 • Added: Social Commenting with new Social login options
 • Added: Post Rating. Allows to rate posts directly on rating stars.
 • Added: Improved spam protection. Built-in Google reCAPTCHA version 2.
 • Added: Comment form rich-editor, comment text formatting and more…
 • Added: Image attachment button on comment form rich-editor.
 • Added: User mentioning by inserting @nickname in comment content.
 • Added: Displays comment editing information. Editor name and the date.
 • Added: wpDiscuz Dashboard and Settings pages are fully redesigned.
 • Added: Comment statistics, active users and subscriptions statistic in dashboard.
 • Added: Option to control comments loading type
 • Added: comments loading type: Load with page.
 • Added: comments loading type: Initiate AJAX loading after the page is loaded.
 • Added: comments loading type: Don’t load and display [View Comments] button.
 • Added: Option to set default avatar for users and guests separately
 • Added: Option to disable wpDiscuz style.css and load Minimal Style for developers
 • Added: Option to limit comments per user and post.
 • Added: PHP 7.4 compatibility.
 • Added: Improved working speed and security.
 • Added: Better performance and database optimized database queries.
 • Fixed Bug: About a hundred of big and small bugs are fixed.

Comments – wpDiscuz v5.3.5

 • Fixed Bug: Conflict with uBlock Origin.

Comments – wpDiscuz v5.3.4

 • Fixed Bug: Comment Subscription bar agreement label content issue.

Comments – wpDiscuz v5.3.3

 • Code Optimization (sanitization, filtering)

Comments – wpDiscuz v5.3.2

 • Updated: WordPress 5.1 Compatibility
 • Fixed Bug: Problems with session_start() function.

Comments – wpDiscuz v5.3.1

 • Fixed Bug: Hard dependency of comment author name on email.

Comments – wpDiscuz v5.3.0

 • Boosted: Another large change in core to make it twice faster than before. Finally wpDiscuz becomes many times faster than the native WordPress comment system.
 • Adapted: Performs dozens and hundreds of thousands comments with ten levels of nesting without any issue.
 • Added: New post_id attribute for [wpdrating] shortcode
 • Added: Invisible antispam protection on subscribe form
 • Added: Option to disable cookies collected for last visit information
 • Added: Classes on custom field parent elements for CSS devs
 • Added: Option to load scripts in footer
 • Changed: Pagination issues
 • Changed: Copy comment url to clipboard
 • Changed: code optimization
 • Changed: Display custom fields in admin comments list even if display on comment option is disabled
 • Fixed Bug: Invisible antispam protection key issue
 • Fixed Bug: Get single comment issue when parent is trashed
 • Fixed Bug: Twitter link issue after editing comment
 • Fixed Bug: Issue on editing more than 1 comment
 • Fixed Bug: Agreement checkbox on subscribe form is by default unchecked now

IMPORTANT!

 • Please delete all caches and press CTRL+F5 on website front-end after updating wpDiscuz
 • wpDiscuz uses FontAwesome version 5. If you have created custom comment fields with custom icons, please edit and update with new version icons.
 • Please update all addons once the wpDiscuz is updated to 5 version. Old addons are not compatible with wpDiscuz 5.
 • If you have customized wpDiscuz CSS or comment walker php file in WordPress theme folder please remove those. wpDiscuz 5.x.x versions don’t support old template files.
 • If you have JetPack installed please deactivate Jetpack comments, it affects wpDiscuz
 • If you have a Cache Plugin, please delete all caches after wpDiscuz update.
 • If you use CDN and found some issue please purge it.
 • If your server PHP version is lower than 5.4, please change it to higher

Comments – wpDiscuz v5.2.2

 • Added: Asterisk in required fields placeholder
 • Added: Hide “Notify of new replies to this comment” button when email field is not required and not filled
 • Optimized: Avoiding CPU and Memory overloading on very busy websites
 • Fixed Bug: Child count of sticky comments when only parent comments are enabled to load
 • Fixed Bug: Comment position issue if there is a sticky
 • Fixed Bug: Reloading page after deleting comments

Comments – wpDiscuz v5.2.0 / v5.2.1

 • Fixed Bug: Comment replies not displaying
 • Boosted: Revolutionary changes in core made for rocket speed.
 • Boosted: Database queries with custom AJAX processor (disabled by default)
 • Fixed Bug: Guests commenting issue
 • Fixed Bug: Avatar displaying issue
 • Fixed Bug: Comment editing issue for high level of users
 • Fixed Bug: Issue with Rating custom comment field

Comments – wpDiscuz v5.1.6 / v5.1.7

 • Added: More speed based on custom AJAX processor (30% faster).
 • Added: Option to enable/disable WP native ajax processor (admin-ajax.php)
 • Added: Remembers comment ordering type you’ve selected on your last visit.
 • Added: Allows post authors to post comments in closed comment threads.
 • Added: New shortcodes for email notification templates.
 • Added: Unapproved comments are now editable for comment authors (owners).
 • Added: Ignore subscriptions with @example.com email addresses.
 • Fixed: Bug: Media uploader addon attached images are not displaying:
  • on single comment load via ajax
  • on most reacted comment thread
  • on hottest comment thread
 • Fixed Bug: CSS issue on subscription success action
 • Fixed Bug: Hide comment subscription bar if commenting is closed.
 • Fixed Bug: Facebook login issues
 • Fixed Bug: Problem with Hide Header Text option
 • Fixed Bug: Guests commenting issue
 • Fixed Bug: Avatar displaying issue

Comments – wpDiscuz v5.1.5

 • Added: Option to hide/show Stick comment button
 • Added: Option to hide/show Close comment button
 • Added: Option to disable Drop Animation on comment form and subscription bar
 • Fixed bug: Follow users table not created on <= MySQL 5.5 versions
 • Fixed bug: Edit comments issue

Comments – wpDiscuz v5.1.4

 • Fixed bug : Fatal error on update
 • Fixed bug : Follow icon is visible for non logged in users

Comments – wpDiscuz v5.1.3

 • Added: Subscribe to User / User Follow
 • Added: User Follow email configuration
 • Added: New HTML field type in comment form builder
 • Added: Facebook OAuth2 login type
 • Added: Privacy agreement checkbox for comment subscription bar
 • Added: Subscription email body editing with rich editor
 • Added: Content deleting request via email in more secure way
 • Fixed bug: Comment form statistic data caching optimization
 • Fixed bug: Change subscription email when profile email is updated
 • Fixed bug: Don’t display unapproved comments by direct comment link
 • Fixed bug: Date field validation

Comments – wpDiscuz v5.1.2

 • Fixed Bug : Quotes in emails
 • Fixed Bug : Problems with hashing user IP addresses
 • Fixed Bug : Comment styling issues after editing
 • Fixed Bug : Social login issue
 • Fixed Bug : Cookies Consent checkbox

Comments – wpDiscuz v5.1.1

Please follow to this instruction to create an agreement checkbox for GDPR compliance:
https://wpdiscuz.com/docs/wpdiscuz-documentation/gdpr/right-to-be-informed/

Please follow to this instruction to create a Cookies Consent checkbox:
https://wpdiscuz.com/docs/wpdiscuz-documentation/gdpr/cookies/

 • Added: Cookies Consent checkbox (custom field in comment form)
 • Added: Option to display “Please login to comment” on comment form
 • Added: Redirect back to comment area after social login
 • Added: Vote ips hashing via ajax from tools page
 • Added: Tool to hash voter IP addresses in database (Comments > Tools > Other)
 • Fixed Bug: Gravatar caching problem
 • Fixed Bug: VK social login issue
 • Fixed Bug: Empty space under the footer area
 • Fixed Bug: Issue with active rating stars color
 • Fixed Bug: Update process overloads MySQL server on websites with a large database

Comments – wpDiscuz v5.1.0

 • Added: Documentation -beta-
 • Added: Comment GDPR | New Custom Field – Agreement checkbox
 • Added: Comment GDPR | Pre-authorization social login agreement
 • Added: Comment GDPR | Individual and bulk comment deleting features
 • Added: Comment GDPR | Individual and bulk cancel subscription features
 • Added: Comment GDPR | Button [Delete Cookies] for guests
 • Added: Comment GDPR | Doesn’t save IP for comment votes and likes
 • Added: Comment GDPR | Documentation
 • Added: Comment Form | Redesigned
 • Added: Comment Form | My Content and Settings button
 • Added: Comment Form | Discussion statistic (threads, replies, followers)
 • Added: Comment Form | Button – Most reacted comment
 • Added: Comment Form | Button – Hottest comment thread
 • Added: Comment Form | Recent comment author avatars
 • Added: Social Login | built-in social login buttons
 • Added: Social Login | Social Login/Share admin Tab (in Comments > Settings)
 • Added: Social Login | Facebook, Twitter, Google plus, VK and OK
 • Fixed Bug: MyISAM engine type not supported
 • Fixed Bug: Wrong user mentioning in email notification
 • Fixed Bug: Undefined index on stick/unstick and close/open actions
 • Fixed Bug: Many small bugs

Comments – wpDiscuz v5.0.7

 • Updated: Ultimate Member 2 integration code
 • Changed: JS code optimization to prevent json parse errors
 • Fixed Bug : Refresh CAPTCHA link jumps on top of site

Comments – wpDiscuz v5.0.6

 • Fixed Bug: “+” symbol in Comment Author Names
 • Fixed Bug: Problem with “Most voted” comment sorting
 • Fixed Bug: Spam protection issue on hosting with hard caching
 • Fixed Bug: Option to insert Antispam key (CAPTCHA Alternative)

Comments – wpDiscuz v5.0.5

 • Added: Shortcodes for Notification Emails Subject
 • Added: Tool to import subscriptions from “Subscribe To Comments Reloaded” plugin
 • Added: Filter hook to change trackback avatar image wpdiscuz_avatar_trackback,
 • Added: Action hook for General Data Protection Regulation (GDPR) checkbox wpdiscuz_submit_button_before,
 • Added: Filter hook to manage user labels wpdiscuz_user_label
 • Changed: Export / Import wpDiscuz Options using .txt file
 • Fixed Bug: Gravatar cache issue when passed variable is object
 • Fixed Bug: Delete Gravatar cache problem on “cron job” mode.

Comments – wpDiscuz v5.0.3 / v5.0.4

 • Added : Font-Awesome lib is updated to version 5
 • Added : Option to set child comments order.
 • Added : New hooks after sending notification email
  • do_action(‘wpdiscuz_notify_post_subscribers’, $postId, $commentId, $subscriberUserId, $subscriberEmail);
  • do_action(‘wpdiscuz_notify_all_comment_subscribers’, $postId, $newCommentId, $subscriberUserId, $subscriberEmail);
  • do_action(‘wpdiscuz_notify_comment_subscribers’, $parentCommentId, $newCommentId, $subscriberUserId, $subscriberEmail);
 • Added : Shortcodes in Emails (Comments > Phrases > Emails)
 • Added : New hook for gravatar size – apply_filters(‘wpdiscuz_gravatar_size’, 64);
 • Changed: CAPTCHA directory in wp-content/uploads folder to avoid permission issues

Comments – wpDiscuz v5.0.2

 • Added : Closed Comments
 • Added : Button to set comment thread closed (disable replies).
 • Fixed Bug : Comment text size option doesn’t work
 • Fixed Bug : Notify of replies to this comment checked by default
 • Fixed Bug : Error message “Undefined variables if comments are closed”
 • Fixed Bug : Comment edit permission issue
 • Fixed Bug : Comment edit timeout (time frame limit doesn’t affect admins, editors)
 • Fixed Bug : Gravatar caching issue
 • Fixed Bug : Gravatar HTTPS protocol compatibility

Comments – wpDiscuz v5.0.0 / v5.0.1

 • Added : New Look and Feel
 • Added : Redesigned Comment List and Comment Form
 • Added : Better responsive design
 • Added : Default and Dark styles (Settings > Styling admin page)
 • Added : Admin settings and options page is redesigned, re-grouped.
 • Added : Sticky comment threads
 • Added : New filter to see sticky comments in backend
 • Added : Option to change voting buttons (arrows, likes, +/- and smiles)
 • Added : Option to hide comment date
 • Changed : Loading bar new style
 • Changed : Hide loading bar on live update requests
 • New Addon: wpDiscuz Private Comments
 • Fixed Bug : “+” symbol in comment author name
 • Fixed Bug : Issues on Microsoft Edge browser
 • Fixed Bug : Missing Reply button on some comments
 • Fixed Bug : View/Hide replies translation issue
 • Fixed Bug : WP User Avatar plugin conflict
 • Fixed Bug : Replies are not showing after page refresh
 • Fixed Bug : Changing global “wpDiscuz” variable name to “wpdiscuz” to avoid errors in wpDiscuz Addons

Comments – wpDiscuz v4.1.4

 • Changed : Loadin bar style
 • Fixed Bug : Avatars caching table creation issue

Comments – wpDiscuz v4.1.3

 • Added : Built-in Gravatar caching
 • Fixed Bug : Dismiss button doesn’t work for Dashboard Notification.

Comments – wpDiscuz v4.1.2

 • Added : Display only parent comments with view replies (x) button. This increases page loading speed and keeps pages light. If visitor wants to read replies he/she just clicks on [view replies (x) ] button located on each parent comment.
 • Added : Now you can control commenters by roles. You can allow/restrict access to website comment area to certain user roles.
 • Added : New option “Load all comments” on first page load
 • Fixed Bug : Incorrect phrases

Comments – wpDiscuz v4.1.1

 • Added : Option to enable first comments loading before scroll position is on comment box

Comments – wpDiscuz v4.1.0

 • Speed: v4.1 comes with new acelerated engine, it’s twice faster than older versions
 • Added: Lazy load improvement, loads comments once scroll position is on comment box
 • Added: With wpDiscuz v4.1 guest are also allowed to edit own comments
 • Added: Highlights new comments since user last visit.
 • Fixed Bug: Issues with live update function
 • Fixed Bug: Style issue on RTL pages if avatars are disabled
 • Fixed Bug: Lazy load doesn’t work if scrollbar at the bottom of page after page loading

Comments – wpDiscuz v4.0.15

 • Now wpDiscuz requires at least WordPress 4.4 version
 • Added Option : Send notification to comment author when comment was approved
 • Added Phrase : Comment approved notification email subject
 • Added Phrase : Comment approved notification email message
 • Added Phrase : Top bar subscription submit button
 • Fixed Bug : Comment showing only after page refresh

Comments – wpDiscuz v4.0.14

 • Fixed Bug: Use backslash symbol in comment textarea: ‘\’
 • Fixed Bug: Loose custom field data on comment editing

Comments – wpDiscuz v4.0.13

Fixed Bug: CSS changes and Style issues

Comments – wpDiscuz v4.0.12

 • Fixed Bug: Facebook share button conflict with Social Login buttons
 • Fixed Bug: Problem with Twitter share button
 • Fixed Bug: Unable to change some options in custom fields (phone number, etc…)

Comments – wpDiscuz v4.0.11

 • Fixed Bug: Parse error: syntax error on some servers

Comments – wpDiscuz v4.0.10

 • Fixed Bug: captcha setting reseted on update

Comments – wpDiscuz v4.0.9

 • Fixed Bug: Subscription doesn’t work when commenting from dashboard
 • Fixed Bug: Wrong subscription confirmation link on second comment subscription
 • Fixed Bug: Comments sorting problem if comment sorting type is set “older”.
 • Fixed Bug: Design issue with phrase tabs.

Comments – wpDiscuz v4.0.8

 • Changed: Keep displaying comments under moderation for comment author (doesn’t hide after refreshing page)
 • Fixed Bug: Comment editing issue when wpDiscuz Comment Search addon is activated
 • Fixed Bug: Undefined variable notice in comment form
 • WordPress 4.8 compatibility

Comments – wpDiscuz v4.0.7

Release Summary

 • Added: Shortcode for Post Rating [wpdrating]
 • Added: Option to display Post Rating on Top/Bottom and with Shortcode
 • Added: Advanced options to Comment Form Custom Fields to change custom field key
 • New Addon: wpDiscuz – Comment Author Info
 • Fixed Bug: Update post total rating when comment is deleted
 • Fixed Bug: Server Error 500 on new comment submit
 • Fixed Bug: jQuery.cookie.js/jQuery.cookie.min.js scripts fail to load
 • Fixed Bug: Custom Field displaying order

Comments – wpDiscuz v4.0.6

 • Fixed Bug: HTML filtering
 • Changed: Removing “img” quicktag

Comments – wpDiscuz v4.0.5

 • Added: Spoiler quicktag and Spoiler in comment content
 • Fixed Bug: manage non-https source URLs in comment content
 • Fixed Bug: Image quicktag doesn’t wok for guest commenting
 • Fixed Bug: Incorrect HTML filtering in comment form top hook

Comments – wpDiscuz v4.0.4

 • Changed: wpDiscuz Tip messages only left in wpDiscuz admin page.
 • Changed: One click permanent dismiss of all Tips messages (no need for each one).
 • Added: CSS to display post rating sections horizontal
 • Added: Disable Profiles URL option in case you have profile URL conflict with other plugins
 • New Addon: wpDiscuz – Subscription Manager
 • Fixed Bug: Pending comments now appearing for Frontend Moderation addon, during live update(admins and editors).

Comments – wpDiscuz v4.0.3

 • Added: Option to enable wpDiscuz on home page.
 • Added: Supports network activation in WordPress MultiSites
 • Fixed Bug: Comment template and style overwriting problem in child theme folder.
 • Fixed Bug: Missing Frontend Moderation button on replies (the addon is also updated).
 • Fixed Bug: Error output in dynamic CSS file
 • Security: Proper data filtering

Comments – wpDiscuz v4.0.2

 • Fixed Bug: Translation Issues
 • Fixed Bug: Error open_basedir restriction in admin menu
 • Fixed Bug: Comment field validation issue, no message on Mac and iPhone
 • Fixed Bug: Submit button stopped working after update

Comments – wpDiscuz v4.0.1

 • Fixed Bug: Unable to disable comment author labels
 • Fixed Bug: Twitter share button wrong title
 • Fixed Bug: PHP Fatal error – conflict with WPBruiser no-Captcha anti-Spam plugin
 • Fixed Bug: Missing arguments for this function: “renderAdminCommentMetaHtml()”

Comments – wpDiscuz v4.0.0

 • Comment Template: New, modern and clean comment list layout and design
 • Comment Template: Comment template and style overwriting option. Allows to create custom comment layout and style using copy of wpDiscuz comment template and style.css in WordPress active theme folder.
 • Added: Supports PHP7
 • Added: Custom Comment Forms with Custom Fields
 • Added: Drag and Drop Custom comment form builder
 • Added: Custom Fields – Text, Number, URL, Date, Color, Text Area, Single Choice (radio), Multiple Choice (checkbox), Select/Dropdown, Rating.
 • Added: Comment form icons based on Font-Awesome.
 • Added: Custom comment form fields validation and tooltip description
 • Added: Full width and two column comment form layout
 • Added: Custom field information on submitted comment (option to disable/hide certain field on comment)
 • Added: Option to have different comment forms on different languages
 • Added: Option to have different comment forms for different post types
 • Added: Comment rating system, rating counter and total rating information for each post based on comments rating
 • Added: Dutch (nl_NL) translation, thanks to R.H.J. Roelofsen (DreamDesign Solutions)
 • Added: Chinese (zh_CN) translation, thanks to Tim Liu 刘挺
 • Added: Arabic (ar_AR) translation , thanks to Ibrahim
 • Fixed Bug: Tooltip problem
 • Fixed Bug: Jumping to website top when mouse hovers like/dislike buttons
 • Fixed Bug: Missing like/dislike buttons
 • Fixed Bug: Facebook sharing problem (added an option to set Facebook API key)
 • Fixed Bug: Image alt attribute
 • Fixed Bug: Lots of minor bugs
 • New Addon: wpDiscuz – Ads Manager
 • New Addon: wpDiscuz – User & Comment Mentioning
 • New Addon: wpDiscuz – Advanced Likers

3.2.8

 • Added: Compatible with WordPress 4.5
 • Added: New Like/Dislike view. Option to set separate or total voting statistic mode.
 • Added: Tools – Export / import options
 • Added: integration with WPBruiser no-Captcha anti-Spam plugin
 • Added: Option to disable guests subscription confirmation
 • Added: Option to disable wpDiscuz font-awsome
 • Changed: Plugin text domain hook
 • Changed: Deprecated function get_currentuserinfo() to wp_get_current_user()
 • Fixed Bug: CSS Issues
 • Fixed Bug: RTL Issues
 • New Addons: Comment Report and Flagging, Comment Translation
 • Added: Armenian (hy) translation, thanks to Taron Antonyan

3.2.7

 • Added: Basic Comment Quicktags (using WordPress quicktags plugin)
 • Added: Option to change Anonymous commenter name
 • Added: Option to turn on/off image URL to image HTML conversion
 • Added: Changed image icons to Font-Awesome versions
 • Fixed Bug: Specific avatar and no-label for Trackbacks and Pingbacks
 • Fixed Bug: Alt attribute for all icons, images and avatars
 • Fixed Bug: No more vulnerability: #1961704.
 • Fixed Bug: JavaScript error “undefined index isShowSubscribeWrapper”
 • Fixed Bug: Super Socializer setting page error (You do not have sufficient permissions to access this page).
 • Fixed Bug: Single comment tree by anchor issue
 • New Addons: Widgets, Search, Front-end Moderation.

3.2.6

 • Added: Text character countdown if the max limit is set by admin
 • Added: Option to on/off certain notification types in subscription bar
 • Added: Option to enable “new reply to my comment notifications” by default
 • Added: Front-end Hungarian (hu_HU) translation, thanks to Balazs E. Pataki
 • Fixed Bug: Back-slashing issue with apostrophes and quotes
 • Fixed Bug: Small bugs with live update
 • Fixed Bug: Problems with Lazy load on some servers
 • Fixed Bug: Lost “Notify of new replies to this comment” subscription option
 • Fixed Bug: Solution to avoid ultimate member upload avatar issue
 • Fixed Bug: On some cases Read More function was not working after [Load More]
 • Fixed Bug: Ultimate member avatar issue after deleting account
 • New Addon: wpDiscuz – Emoticons
 • New Addon: wpDiscuz – Media Uploader

3.2.5

 • Fixed Bug: ERROR: Invalid field entry
 • Fixed Bug: ERROR: Some fields are missing
 • Fixed Bug: Message: Please fill out required fields

IMPORTANT:

 • This update is only for wpDiscuz users who have these errors
 • This release does not require CDN Purging, you only need to delete page cache after update.

3.2.4

 • Fixed Bug: Guest comment form warning message – Cannot modify header information – headers already sent…

3.2.3

 • Fixed Bug: Unable to post a comment as guest on some servers
 • Fixed Bug: Post comment button doesn’t work on some servers

3.2.2

 • Added: Comment section reflects post password protection
 • Added: Changing CAPTCHA generation type to “session” if temp directory is not writable
 • Fixed Bug: Multiple voting issue on Google Chrome
 • Fixed Bug: Comment author label issue with multiple user roles
 • Fixed Bug: CAPTCHA image display issue on first load
 • Fixed Bug: Form layout issue when avatars are disabled
 • Fixed Bug: Incorrect comment escaping/slashing on some servers

IMPORTANT:

 • If you have JetPack installed please deactivate Jetpack comments, it affects wpDiscuz
 • If you have a Cache Plugin and CDN, please delete all caches and purge CDN after wpDiscuz update.

3.2.1

 • Fixed Bug: Notice Error Message – wp_register_script was called incorrectly.
 • Fixed Bug: Comment author Display Name issue
 • Fixed Bug: Anonymous commenter details
 • Fixed Bug: RTL issues
 • Fixed Bug: Form CSS issue
 • Added: New Addon/Feature notifier.

3.2.0

 • Added: Simple CAPTCHA generation and storage types (file system or sessions)
 • Added: Guest commenter username control (max/min length)
 • Added: Uses guest email to detect registered account (Sometimes registered users comment as guest using the same email address. wpDiscuz can detect the account role using guest email and display commenter label correctly.)
 • Added: Addon system for wpDiscuz extension.
 • Added: Better symmetric and responsive comment form. However please note, this change doesn’t have any relation to the new wpDiscuz UI/UX. It’ll available next month.
 • Added: German (de_DE) translation, thanks to Richard Rein
 • Updated: Polish (pl_PL) translation, thanks to RadosÅ‚aw Rak
 • Changed: Anonymous user emails and filled comment form
 • Security: Prevented possible Reflected XSS found on wpDiscuz 3.1.4. Thanks to Kacper Szurek
 • Fixed Bug: Incorrect comment escaping/slashing
 • Fixed Bug: CSS issues related to hard clear both attribute
 • Optimized:
  • CAPTCHA reloader icon: 352 > 208 Bytes
  • Comment individual link icon: 1,184 > 132 Bytes
  • Vote up icon: 2,974 > 255 Bytes
  • Vote down icon: 2,986 > 253 Bytes

3.1.4

 • Fixed Bug: Default comment sorting

3.1.3

 • Added: Option to keep guest commenter credentials in browser for x days
  • Set this option value -1 to make it unlimit.
  • Set this option value 0 to clear those data when user closes browser.
 • Fixed Bug: CSS Issues

IMPORTANT:

 • If you have Jetpack installed please deactivate Jetpack comments, it affects wpDiscuz
 • If you have a Cache Plugin and CDN, please delete all caches and purge CDN after wpDiscuz update.

3.1.2

 • Fixed Bug: CAPTCHA issue on some hosting services and with some secure plugins
 • Updated: Polish (pl_PL) translation, thanks to RadosÅ‚aw Rak

3.1.1

 • Fixed Bug: Conflict with Woocommerce

3.1.0

 • Accelerated: Better WordPress comments cache compatibility
 • Added: Finally we make wpDiscuz compatible from 3.8.0 WordPress version
 • Added: Comment front-end editing for all user roles (+ admin, editor, author)
 • Fixed Bug: Show/Hide replies button disappearing when clicking on sorting buttons
 • Fixed Bug: Problem with “Guest” phrase
 • Fixed Bug: Comments HTML content conflict with Read more function
 • Fixed Bug: Small bugs with live update
 • Fixed Bug: Load rest of comments issue
 • Fixed Bug: Editable subscription phrase for Postmatic
 • Fixed Bug: Sorting issue by most voted comments when nested comments are disabled

3.0.9

 • Fixed Bug: Warning: Could not find/open font in class.WpdiscuzHelper.php on line 524
 • Fixed Bug: MySQL error – You have an error in your SQL syntax…

3.0.8

 • Boosted: Super high performance with reduced number of SQL queries. Instead of 2000 SQLs for 1000 comments wpDiscuz 3.0.8 only executes 39 SQLs.
 • Added: Individual phrases for each user role (displayed in comment label)
 • Added: Comment link (example.com/post/#comment-id) displays comment thread
 • Fixed Bug: Issue with administrator label
 • Fixed Bug: Error: No such file or directory in …/class.WpdiscuzHelper.php on line 610
 • Fixed Bug: Losing “Read more” dots after click.

3.0.7

 • Added: Long comment text breaking function with “Read more” link
 • Added: Option to set maximum number of comment text words before breaking.
 • Added: Turkish (tr_TR) translation, thanks to Enes Emen
 • Optimized: some core functions and reduced database requests (SQL queries)
 • Accelerated: new and faster function to recursively get comments (1.5s faster for 100 comments)
 • Fixed Bug: problems related to comment edit/save functions

3.0.6

Please update to 3.0.6, there was some incomplete aspects in 3.0.5
Also, in 3.0.6 fixed wpdiscuz_after_label hooking script
* Fixed Bug: Catchable Fetal Error with class.WipidiscuzTemplateBuilder.php on line 130

3.0.5

 • Added: Filter hook to allow display MyCred badges under comment author avatar
 • please read this topic: https://wordpress.org/support/topic/how-to-show-mycred-badges-under-comment-author-avatar

 • Added: Option to hide/show comment link icon

 • Added: More secure CAPTCHA, two level protection (image and key validation)
 • Added: Option to set “Most Voted” sorting type by default
 • Added: Polish (pl_PL) translation, thanks to RadosÅ‚aw Rak

3.0.4

 • Added: Lazy load comments on scrolling.
 • Added: Compatible with WordPress Zero Spam plugin

3.0.3

wpDiscuz 3 requires at least WordPress 4.1 version.
We’re currently working on core functions to make it compatible on lower versions (>3.8)

IMPORTANT: If you have a Cache Plugin and CDN, please delete all caches and purge CDN after wpDiscuz update.

 • Added: Requires at least WordPress 4.1
 • Added: Comments auto-optimizer, you don’t need to use [Supercharge My Comments] button anymore
 • Optimized: Less ajax requests for CAPTCHA
 • Fixed Bug: RTL issues
 • Fixed Bug: Reversed subscription message on subscribe bar
 • Fixed Bug: Label coloring issue

3.0.2

 • Fixed Bug: Subscribe to comments bar doesn’t work (redirects to admin-ajax.php)

3.0.1

 • Tip: [Supercharge my comments] button doesn’t work
 • Tip: “There are new comments for optimization [–button–]” message can’t get away
 • Fixed Bug: CAPTCHA image doesn’t work (on websites where post ajax php file is secured)

3.0.0

IMPORTANT: If your’re updating from wpDiscuz 1.x or from 2.x you should do one-time data optimization of existing comments. Please go to Comments > wpDiscuz Settings > Comments Optimization Tab and click on [Supercharge my comments] button and wait for 100% result.

 • Boosted: Supports dozens of thousands comments per post (tested with 50k/per post)
 • Accelerated: First page load x10 faster (for >100 comments)
 • Accelerated: Load more comments (button) x12 faster (for >100 comments)
 • Accelerated: Live Update x20 faster (for >100 new comments)
 • Accelerated: Commenting x2 faster
 • Accelerated: Voting x2 faster
 • Optimized: SQL queries are x10 less
 • Optimized: Memory usage x6 less
 • Optimized: Better SEO with AJAX crawling technology for Search Engine Bots
 • Added: Fully CDN and cache compatible
 • Added: Super responsive on different screen sizes (intuitive multi-layout design)
 • Added: Comment list sorting buttons (newest, oldest, most voted)
 • Added: Simple pagination [1][2]..[>]
 • Added: Separate subscribe to comments/replies bar
 • Added: Icon to get individual comment URL
 • Added: 100% integrated with WordPress native comments settings
 • Added: Option – Comment text min length
 • Added: Option – Comment text max length
 • Added: Option – Comment editing for unlimited time
 • Added: Option – Manage share buttons individually
 • Added: Option – Manage user role label and username colors individually
 • Added: Option – Disable subscription confirmation for registered users
 • Added: Option – Disable live update for guests
 • Fixed: Lots of bugs…

More information here: http://wpdiscuz.com/wpdiscuz-3-0-0/

2.2.10

 • Fixed Bug : Manage subscriptions issue

2.2.9

 • Fixed Bug : RTL issues
 • Added : Compatibility with Super Socializer social comments (tabbed comment systems)
 • Added : Option to turn on/off loading of wpDiscuz JS and CSS files on home page

2.2.8

 • Added : French (fr_FR) translation, thanks to Eric Malalel
 • Fixed Bug : You do not have sufficient permissions to access WP Super Socializer setting page
 • Compatibility : To make “Comments Evolved for WordPress” plugin compatible with wpDiscuz please read this support topic: https://wordpress.org/support/topic/add-compatibility-with-plugin-comments-evolved?replies=7#post-7255442

2.2.7

 • Fixed Bug : Slashes removing issue
 • Fixed Bug : JavaScript Uncaught TypeError issue

2.2.6

 • Added: Supports “Social Login” Plugin
 • Added: Redirection to current page after login/logout
 • Fixed Bug: Super Socializer comment author avatar problem
 • Fixed Bug: Author website URL rel=”nofollow”
 • Fixed Bug: Other small bugs

2.2.5

 • Fixed Bug: Comment author profile image issue when using Gravatar
 • Fixed Bug: Conditional php session start (optimized).

2.2.4

 • Fixed Bug: CSS/Layout issue. Breaks some theme layout.

2.2.3

 • Added: Option to hide/show user avatars on comment form and list
 • Added: Option to hide/show comment form header text
 • Added: Option to set maximum character limit for comment text
 • Added: Option to enable .po/.mo translation files for mult-language sites
 • Added: Allowed new HTML tags (blockquote, ul, ol, li, code, em, abbr…)
 • Fixed Bug: Avatar duplication on reply comment form
 • Fixed Bug: Author display name update when it changed on UM profile page
 • Fixed Bug: 404 error on clicking subscription confirmation link
 • Fixed Bug: Email validation issue with .info and other TLD with more than 3 chars on commenting

2.2.2

 • Fixed Bug: Some phrases were not translate-able
 • Fixed Bug: Social Network Avatar display problem after commneting
 • Fixed Bug: Issues with site layout, website field and Facebook login button
 • Fixed Bug: Error message “URL is invalid” for Website URLs starting with http:// on commenting
 • Fixed Bug: Unlimited voting issue for guests

2.2.1

 • Fixed Bug: Front-end Phrases don’t suport Special Characters

2.2.0

 • Added: Social Network Login:
  Facebook, Google, Twitter, WordPress, Vkontakte, Mail.ru, Yandex, Odnoklassniki, 500px, Windows Live, Yahoo!, LinkedIn, Reddit, Disqus, Tumblr, Stackoverflow, GitHub, Dribbble, Instagram, Foursquare, Steam, Twitch.tv, Mixi, Goodreads, Skyrock, Last.fm, AOL and PixelPin.
  Integrated with WordPress Social Login, Super Socializer and Social Connect plugins.
 • Added: New “WebSite” field in comment form
 • Added: Anonymous commenting ( Name and Email can be optional )
 • Added: VK.com and OK.ru social network share buttons
 • Added: New {rel, target, …} attributes for link tag
 • Added: CSS and JavaScrip file/code optimization and minifying
 • Fixed Bug: Issues with comment editing
 • Fixed Bug: Custom “Phrases” fail to display if apostrophes are used

2.1.10

 • Fixed Bug: First comment redirection without setting the destination page

2.1.9

 • Added: Option to redirect first commenters to “Thank You” page after commenting
 • Fixed Bug: Issues with guest voting (more secure and stable)

2.1.8

 • Added: Option to allow guests vote for comments
 • Added: Option to load rest of all comments using the Load More Comments button
 • Fixed Bug: Subscription option resetting after inserting wrong CAPTCHA code.
 • Fixed Bug: Header CSS code for dynamic style values ( 90% reduced )
 • Fixed Bug: JS/CSS conflicts with WooDiscuz plugin
 • Fixed Bug: Wrong comment time when WordPress date format is turned on.

2.1.7

 • Fixed Bug: Ultimate Member Integration problem on WEB Servers w/o DomObject support
  (SyntaxError: Unexpected token … )

2.1.6

 • Added: Integration with Ultimate Member – author profile picture
 • Added: Integration with Ultimate Member – author name is linked to profile page
 • Fixed Bug: CSS overrides some default styles on /wp-admin/

2.1.5

 • Fixed Bug: Problems with email notifications after subscription
 • Fixed Bug: Empty name of anonymous comments after commenting
 • Added: RTL Support (for right to left languages)
 • Added: Option to set form fields border color
 • Added: Additional phrases for plural form
 • Added: Tabbed General Settings admin page
 • Added: Tabbed Phrase Manager admin page
 • Added: Better integration with Postmatic for commenting via email
 • Added: Portuguese (pt_PT) language, thanks to Celso Azevedo

2.1.4

 • Added: CSS classes for blog users titles by rank
 • Fixed Bug: Phrases saving issue

2.1.2

 • Added : Adapting with wordpress.org plugin repository guidelines

2.1.0

 • Added : Users can edit their comments (time-frame can be limited by admin)
 • Added : Email notification options with radio selector instead of checkboxes
 • Added : Subscription activation via additional “Confirm Subscription” email
 • Added : Thumb-up and thumb-down voting icons
 • Added : Integration with UserPro – Comment author profile picture
 • Added : Integration with UserPro – Comment author name is linked to profile page
 • Added : Integration with UserPro – User badges under comment author avatar
 • Added : Integration with Postmatic for subscriptions and commenting by email
 • Added : Persian (fa_IR) language, thanks to Vahid (VSG24)
 • Added : Russian (ru_RU) language, thanks to OlafKS and Stanislav
 • Added : Close pop-up messages by clicking outside of message-box
 • Added : Scroll-down to comment are on clicking comments/replies link
 • Added : Filter hooks on email fields
 • Added : Filter hooks on comment form fields
 • Fixed Bug: Image source URL to image conversion in comment content after commenting

2.0.9

 • Fixed Bug: Adapted with some themes ( Fatal error: Cannot redeclare add_user() )
 • Fixed Bug: Incorrect comment date/time if the default WordPress date format is on

2.0.8

 • Fixed Bug: Disabled comment issues (missing comment form)
 • If wpDiscuz comment form is missing please read this support topic:
  https://gvectors.com/questions/wpdiscuz-comment-form-is-missing/

2.0.7

 • Fixed Bug: Comment system hiding problem on posts with disabled discussion option.

2.0.6

 • Fixed Bug: Problem with saving new pharses (Same text on checboxes)

2.0.5

 • Added : Manage Subscriptions section on comment forms
 • Added : New subscribe option: Notify of new replies to all my comments
 • Added : Show logged-in user name and logout link on top of the main comment form
 • Added : Ability to insert image in comment content using image source URL
 • Added : Language translation support with .mo and .po files
 • Added : Hebrew (he_IL) language, thanks to Ahrale Shrem
 • Added : Options to show/hide new subscription checkbox on comment form
 • Fixed Bug: Duplication of “New Comment” email notifications for post authors
 • Fixed Bug: Problem with large space between the paragraphs after commenting

2.0.4

 • Added : Current subscribe status note on comment form (for logged-in users)
 • Added : Unsubscribe link on comment form and in “new comment” notification message.
 • Fixed Bug: Redirection to blank option.php on saving any option page.

2.0.3

 • Fixed Bug: Problem with email notification options on comment form
 • Added : Option to keep checked-on the email notification checkboxes on comment form by default

2.0.2

 • Fixed Bug: Problem with saving checkbox options (incorrect logic of values)

2.0.1

 • Fixed Bug: Problem with new options and phrase saving

2.0.0

 • Added : Live update of new comments with notifier buttons
 • Added : Multi-level (nested) comment threads, with maximum levels depth setting option
 • Added : Different comment date formats, reflects WordPress date format settings
 • Added : URLs to link auto-conversion in comment texts
 • Added : Multiple line-breaks (limited by WordPress comment filter)
 • Added : Comment author notification options with special checkboxes on comment form
 • Added : Ability to add comment system on attachment pages if it’s allowed by WordPress
 • Added : Comments are generated with WordPress comment-id to link those with anchor(#)
 • Added : Option to set Live Update mode (auto or notifier buttons) and update period
 • Added : Option to set nested comments maximum depth level
 • Added : Option to manage (hide/show) email notification checkboxes
 • Added : Option to manage background color of just loaded new comment (on live update)
 • Fixed Bug: Problem with multiple line-breaks

1.0.9

 • Added : Option to set comment text font size
 • Added : Option to set form background color
 • Added : Better responsively on mobile devices
 • Added : better CAPTCHA image with colors and lines
 • Fixed Bug: Undefined loader spinner image source.

1.0.8

 • Fixed Bug: CSS Issues
 • Added : wpDiscuz comment system supports all WordPress template hooks. It’s compatible with all plugins which uses comment hooks.

1.0.7

 • Fixed Bug: wpDiscuz comments ordering conflict with wordpress comments ordering

1.0.6

 • Added : Option to sort comments by comment date with ascending or descending order

1.0.5

 • Added : Comment author names are links to their profile page (BuddyPress, Users Ultra)
 • Fixed Bug : CSS Issues

1.0.4

 • Fixed Bug: Fatal error – Using $this when not in object context in …

1.0.3

 • Fixed Bug : Problem with options page redirection on WordPress multi-sites

1.0.2

 • Fixed Bug : Translations does not work, they come by default when saving

1.0.1

 • Changed : Comment Box Header
 • Fixed Bug : CSS Issues
 • Fixed Bug : Layout Issues with some themes

1.0.0

1η έκδοση